Stanovisko Americkej obchodnej komory v SR k výberu daní na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

"Americká obchodná komora v SR (AmCham) reprezentuje približne 300 slovenských, amerických a iných zahraničných firiem, ktoré pôsobia na Slovensku a generujú približne 20% HDP. Našou hlavnou prioritou je zúčastňovať sa na konštruktívnom dialógu s vládou – tento krát na tému výberu daní a daňového systému. Radi by sme poskytli odborné skúsenosti predstaviteľov našich členských firiem v oblasti daňového systému a legislatívy a prispeli tak k dialógu, ktorý sa k tejto téme vedie. Z týchto dôvodov chceme predstaviť oblasti súvisiace s výberom daní na Slovensku, ktoré podľa nás z dlhodobého hľadiska najvýraznejšie spomaľujú zlepšenie podnikateľského prostredia.

PERSPEKTÍVA PODNIKATEĽSKÉHO SEKTORA

Jedným z predpokladov pre lepšie a stabilnejšie podnikateľské prostredie na Slovensku je účinnejší výber daní. Sme presvedčení, že keby bol mechanizmus výberu daní efektívnejší, nebolo by potrebné vypĺňať deficit štátneho rozpočtu zvyšovaním daní. V tomto kontexte, podnikateľská komunita pôsobiaca na Slovensku, malé a stredné podniky ako aj veľkí investori, ktorí platia dane, mávajú často pocit, že sú zo strany štátnej správy vnímaní skôr ako súper a nie ako partner. Veríme, že aktívnou účasťou v procese pripomienkovania legislatívy, teda vyjadrovaním sa k navrhovaným zmenám a zdieľaním praktických skúseností s aplikovaním rôznych zákonov, rovnako ako aj identifikovaním nástrah, je možné systém priblížiť vyspelým ekonomikám. Práve v nich sa totiž daňoví poplatníci, ktorí si plnia svoje povinnosti voči štátu, môžu tešiť nadštandardnej úrovni komunikácie, pomoci a zaobchádzania zo strany štátu a finančnej správy. Okrem iného sú takíto daňoví poplatníci jasne oddelení od tých spoločností, ktoré dane neplatia.

Podnikateľská komunita na Slovensku podporuje optimalizáciu procesov vo finančnej správe, ktorá je jedným z kľúčov pre zlepšenie výberu daní, pričom medzi hlavné priority by mal patriť pokles administratívneho zaťaženia od daňových inšpekcií a zároveň zvyšovanie výkonnosti daňových inšpekcií prostredníctvom zvýšenia kompetencií inšpektorov. Máme za to, že zavedenie elektronickej komunikácie by v oveľa väčšej miere prispelo k dosiahnutiu tohto cieľa.

NEKALÁ KONKURENCIA

Podnikateľská komunita podporuje zavedenie efektívnejšieho výberu daní, nakoľko často naráža na nekalú konkurenciu od tých, ktorí sa nesprávajú podľa platnej legislatívy a platbu daní obchádzajú. Opatrenia, ktoré by viedli k efektívnejšiemu odhaleniu významných únikov by podniky ocenili viac ako vnucovanie represívnych opatrení celej podnikateľskej komunite.

SYSTÉM VÝBERU DANÍ

Veríme, že keby boli daňové systémy jednoduché a stabilné, zásadne by to zlepšilo disciplínu platenia daní a v konečnom dôsledku by to znamenalo väčšie množstvo vyzbieraných prostriedkov z daní. Z tohto dôvodu máme za to, že takýto systém je dôležitý nielen pre podniky, ale aj pre vládu."