Umenie (ne)platiť dane

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť/Facebook

Daňové licencie boli na Slovensku zavedené v roku 2014 v rámci konsolidačných opatrení ministerstva financií – ide o akúsi minimálnu daň z príjmov právnických osôb.

Ich výška bola stanovená na 480, 960 a 2880 eur v závislosti od veľkosti ročného obratu a od toho, či je firma platiteľom DPH.

Ekonomický experiment

„Zavedenie licencií sa stalo zaujímavým ekonomickým experimentom, ktorý ilustruje schopnosť optimalizovať daň z právnických osôb. Hneď v prvom roku došlo k zásadnej zmene správania daňových subjektov v porovnaní s predošlými rokmi,“ píše v komentári Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Firmy, ktoré v minulosti vykazovali nízku alebo nulovú daň prispôsobili svoj hospodársky výsledok výške daňovej licencie. Rovnako sa firmy správali aj v roku 2015.

V roku 2015 bolo navyše po prvýkrát možné odpočítať si zaplatenú daňovú licenciu za predchádzajúce obdobie. „V konečnom dôsledku tak niektoré subjekty pri optickom náraste zisku a priznanej dane v roku 2015 zaplatili za obidva roky efektívnu daň len na úrovni licencie,“ upozorňuje RRZ.

Vďaka tejto „účtovnej flexibilite niektorých firiem“ pozoruje RRZ pri grafickom zobrazení daňových priznaní „obrazce ponášajúce sa na abstraktné umenie od Pieta Mondriana“.

RRZ

zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Celé znenie analýzy nájdete na tejto linke.