Verejné financie, zamestnanosť a rast v EÚ-8

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

svetová banka, world bank, wb, sb

Analýza vzťahu medzi verejnými financiami a rastom naznačuje, že znižovanie odvodov a iných vysokých daní narúšajúcich trh, a súčasné obmedzovanie neproduktívnych či neefektívnych programov výdavkov, pri vytvorení rozpočtového priestoru pre dodatočné produktívne výdavky (vrátane infraštruktúry), by malo byť pre krajiny v regióne prioritou.


Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.