Vlani bailout, dnes reštrukturalizácia, o rok default

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„V najbližších mesiacoch pravdepodobne prídeme na koniec. Informácie z trhov s dlhopismi o Grécku pripomínajú skôr správy o alpských vrcholoch a nie o suverénnom dlhu oceňovanom v rámci zmysluplných paramentrov.

Výnosy trojročných gréckych dlhopisov tento týždeň skočili nad 22 %. Takáto nereálna úroveň je predzvesťou, že k reštrukturalizácii sa pristúpi v druhej polovici 2011 po tom, čo sa vyrieši záchrana Portugalska.

Swapy úverového zlyhania sú cenové indikátory, ktoré vyznačujú mieru pravdepodobnosti zlyhania. Tento finančný nástroj, nie nevyhnutne ten najspoľahlivejší vektor, no predsa indikatív cenových mechanizmov predpokladá, že možnosť gréckeho krachu v najbližších piatich rokoch stúpla v polovici apríla na 67 %, pričom ešte minulý mesiac to bolo 55 %.

Výška výnosov je aj dôkazom toho, ako trhy jednoznačne skúšajú grécku vládu a jej plán, že sa budúci rok pokúsi vrátiť na medzinárodné kapitálové trhy, aby zabezpečila financovanie suverénneho dlhu. Z pohľadu investorov a špekulantov je tento zámer buď science fiction alebo fiškálnou samovraždou.

Majte na pamäti, že výnosy gréckych desaťročných suverénnych bondov sú dnes 14,8 %, takmer o 600 bázických bodov vyššie ako pred rokom, keď premiér Papandreou požiadal o medzinárodnú finančnú pomoc.

Hneď ako z cesty uhne lisabonská výzva, pričom sa nedá garantovať, že to bude vhodným spôsobom, v polovici júna sa bude hodnotiť stav Grécka a je veľmi pravdepodobné, že obraz súčasnej hospodárskej a fiškálnej situácie v Aténach bude veľmi pochmúrny. Ružové nie sú ani vyhliadky na rok 2012.

Okrem toho, s výnimkou MMF, všetky účastníci diskusie o reštrukturalizácii (Európska komisia v Bruseli, Európska centrálna banka vo Frankfurte, ministri financií eurozóny naprieč celým kontinentom, kancelárka Merkelová v Berlíne a vládni predstavitelia v Aténach) riadia fiškálne a hospodárske politicky cez megafóny. A to je receptom na skazu!

Dôsledkom toho rastú obavy v celej európskej komunite investorov, že finančný sektor eurozóny už čoskoro bude čeliť vedľajším dôsledkom tejto kakofónie. Nebezpečenstvo reštrukturalizácie suverénneho dlhu v jednej alebo viacerých krajinách sa rýchlo posúva z teritória nepravdepodobných udalostí do teritória toho, čomu sa nebude dať vyhnúť.

Zložitosť problému a jeho politická delikátnosť si preto vyžadujú, aby politici hovorili za zatvorenými dverami. Miesto toho sme v európskych hlavných mestách svedkami rodiacej sa tragédie.

Mám predtuchu, že tak ako sme pred rokom diskutovali o bailoute, teraz prechádzame do teritória reštrukturalizácie. Ak sa pozriete na hocijaký článok o Grécku z minulého roka a nahradíte slovo bailout reštrukturalizáciou, budete mať déjà vu. Avšak o rok ani to nemusí stačiť. Na dennom poriadku bude obávané slovo začínajúce na D – default."