Vplyvy gréckej krízy na eurozónu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

"Grécko a jeho problémy otriasajú nielen eurozónou, ale aj Európskou úniou. Rozprúdili diskusie týkajúce sa nielen budúcnosti eura ako kľúčového strategického projektu, ale i nutnosti ďalšej koordinácie hospodárskych politík. V neposlednom rade sa na scénu vrátila aj téma dlhu a jeho riešenia.

Napriek tomu, že sa často tvrdí, že Gréci si za svoje problémy môžu sami svojím nezodpovedným hospodárením, predovšetkým rozmarnými výdavkami, je to len časť pravdy. Pre médiá a tiež niektorých politikov je to ľahko pochopiteľné, takže nielen v predvolebnej Českej republike a na Slovensku môžeme pozorovať jednostrannú argumentáciu o zhubnosti vysokých sociálnych výdavkov a prospešnosti malého štátu (ktorý je podľa tejto logiky spojený práve s nízkym vládnym zadlžením). Problém Grécka je však oveľa hlbší a týka sa samotnej podstaty a fungovania hospodárskej a menovej únie. V prípade Grécka sa totiž naakumulovalo niekoľko faktorov, ktoré v kombinácii vytvorili súčasný problém."


Úplné znenie analýzy nájdete tu