Airbnb podporuje daň z digitálnych služieb, o ktorej rokuje OECD

Internetová platforma na sprostredkovanie ubytovania v stredu uviedla, že podporí zavedenie digitálnej dane, o ktorej sa diskutuje na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

O zavedení digitálnej dane sa diskutuje aj v EÚ. Dvadsaťsedmička chce do svojho rozpočtu získať dodatočné príjmy od internetových firiem, ktoré na jednotnom trhu EÚ vytvárajú veľké získy, no odvádzajú minimálne dane. USA považuje tento postup za diskriminačný voči americkým firmám. Rokovania v rámci OECD majú za úlohu tieto rozpory preklenúť.

„Takmer storočie starý daňový systém, ktorý dnes používame, nebol nastavený na dnešnú digitálnu ekonomiku, a mal by sa preto zlepšiť,“ stojí v stanovisku firmy, ktorým podporuje snahu OECD. Správu priniesla agentúra Reuters.