Skupina G7 je blízko dohody o zdanení nadnárodných firiem

Krátka správa.

Skupina G7 sa priblížila k dohode o zdaňovaní nadnárodných spoločností. Spojené štáty akceptovali 15-percentnú minimálnu sadzbu dane.

Francúzsko, Nemecko a Taliansko označili ich návrh následne za dobrý základ dohody, Spojené kráľovstvo ho privítalo.

Medzinárodná dohoda, ktorá má zabrániť umelému znižovaniu daňového zaťaženia veľkými nadnárodnými spoločnosťami, by mohla byť podpísaná už v júli. Na jej príprave sa zúčastňuje 140 krajín.