Šéf BusinessEurope: Priemysel je za zelenú transformáciu. Potrebuje však ochranu

Ilustračná fotografia. [EPA/Patrick Pleul]

Zelené politiky prinesú dlhodobé benefity. Aby sme si ich boli schopní užiť, potrebujeme nasledujúce roky zachovať priemysel v dobrej kondícii, tvrdí riaditeľ najväčšej organizácie zastupujúcej európske podniky Markus J. Beyrer.

Biznis komunita podporuje európske klimatické ciele. Európe však chýba plán, ako zabezpečí dostatok cenovo dostupnej a nízkouhlíkovej energie, povedal Beyrer na diskusii organizovanej Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ).

Európa bude v nevýhode

Problémom sú podľa Beyrera „asymetrické klimatické ambície“ Európy a ostatných globálnych hráčov najmä v kľúčovom období do roku 2030.

Čína síce plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060 a rozvíja obnoviteľné zdroje rýchlejšie ako Európa, ale zároveň zvyšuje spotrebu uhlia. Vrchol produkcie emisií chce dosiahnuť až v roku 2030, kedy už v Únii budú naplno platiť opatrenia na znižovanie emisií. To podľa Beyrera znevýhodňuje európsku ekonomiku a priemysel, keďže ten bude musieť v nasledujúcich rokoch masívne investovať do dekarbonizácie, aby bol schopný naplniť klimatické ciele.

Uniknutý dokument: Aké opatrenia proti rastúcim cenám energií povolí Komisia?

Priame platby nízkopríjmovým domácnostiam, štátna pomoc podnikom a oddelenie trhu s elektrinou od trhu s plynom. Poznáme návrhy, ktoré majú pomôcť vládam riešiť prudký nárast cien energií bez toho, aby porušili trhové pravidlá. 

„Transformácia z dlhodobého hľadiska určite prinesie mnohé výhody, ale z krátkodobého hľadiska vidíme veľa prekážok. Ak ich prekonáme a zároveň si zachováme konkurencieschopnosť, tak nás bude zvyšok sveta nasledovať,“ myslí si Beyrer.

Aby sa priemysel zachoval v prostredí zvyšujúcich sa klimatických ambícií v dobrej kondícii, potrebuje najbližšie roky od vlád záruky. Zabrániť presunu priemyslu do krajín s nižšími environmentálnymi štandardami (takzvaný únik uhlíka) má podľa neho nielen uhlíkové clo, ale aj zachovanie kompenzácií v podobe bezplatných emisných povoleniek pre priemysel.

Taxonómia môže brzdiť inovácie

Okrem ochrany európskeho priemyslu pred únikom uhlíka sa však vlády majú zamerať na to, aby odstránili bariéry, ktoré bránia zavádzať inovácie, tvrdí riaditeľ BusinessEurope.

„Inovačné technológie tu sú a je aj vôľa ich uplatniť,“ hovorí. Rozvoju obnoviteľných zdrojov v priemysle však bránia zdĺhavé administratívne náročné povoľovacie konania.

Bariérou v zavedení inovácií je podľa neho aj taxonómia udržateľných investícií. Tá má síce stimulovať a usmerňovať investície smerom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality, no pre firmy bude predstavovať obrovskú administratívnu záťaž.

Taxonómia je podľa neho založená na príliš vysokých očakávaniach a nezodpovedá investičným potrebám zelenej transformácie. Aj keď by mala stimulovať zavedenie zelených technológií, pri súčasnom nastavení ich môže naopak brzdiť, myslí si Beyrer.

Pri znižovaní emisií by sme mali sústrediť na priemysel a energetiku, keďže tam môžeme dosiahnuť najväčšie úspory, myslí si prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga. Ocenil naplánované reformy a investície z plánu obnovy a pripomenul, že podmienkou úspechu je dobrá príprava implementácie a regulačných podmienok.

„Loptička je na strane Európskej komisie. Je dôležité, aby sa plánované investície schválili čo najrýchlejšie. Čím neskôr to bude, tým viac peňazí stratíme,“ myslí si Kiraľvarga.

Rezort životného prostredia odkazuje priemyslu: Envirofond nie je bankomat

Priemysel žiada, aby mu štát rastúce ceny energií vynahradil navýšením dotácií z Environmentálneho fondu. Envirorezort prišiel s protinávrhom, aby kompenzácie nákladov pre podniky boli prehľadnejšie a pripomína, že za minulý rok zaplatil znečisťovateľom štyri milióny eur.

Klimatické politiky sa nesmú sa stať predmetom politického boja

Slovensko je priemyselná krajina, čo musia reflektovať aj klimatické politiky, potvrdil štátny tajomník ministerstva životného prostredie Michal Kiča.

„Je kľúčové, že priemysel vyjadril podporu zelenej transformácii. Na rozdiel od minulých období už o klimatickej zmene a o potrebe adaptácie a znižovanie emisií nediskutujeme, ale berieme ich ako fakt,“ vyzdvihol zmenu postoja priemyslu Kiča.

„Aj keď budú klimatické ciele spochybňované, je dôležité, že relevantní hráči, nielen vláda, ale v tomto prípade aj predstavitelia priemyslu hovorili jednotnou rečou. Aj keď bude zelená transformácia náročná, nesmie sa stať objektom dezinformácií a politického boja.“ zdôraznil.

Beyrer súhlasil, že by bolo nesprávne označovať Európsku zelenú dohodu a klimatické ciele za vinníka súčasného rastu cien energií.

„Na druhej strane je potrebné hovoriť o tom, že cena uhlíka stúpa, čo sa nevyhnutne odráža aj v cenách,“ upozornil Beyrer.

Podľa Kiraľvargu je férové povedať ľuďom, že životné náklady sa v dôsledku zelenej transformácie budú zvyšovať, pretože výroba elektrickej energie bude drahšia. „Transformácia priemyslu má podľa Európskej komisie stáť na zvýšenej spotrebe elektriny. Ak to má byť zelená transformácia, tak je potrebné, aby bola založená na zelenej energii. Tej však v súčasnosti nie je dosť,“ upozornil.

S tým súhlasí aj riaditeľ Bussiness Europe. „Európe chýba plán, ako zabezpečiť dostatok cenovo dostupnej a nízkouhlíkovej elektriny,“ zdôraznil Beyrer.

Európsky týždeň | Komisia chce mať pod kontrolou zásahy členských štátov proti cenám energií

Členské štáty musia zakročiť proti vysokým cenám energií podľa trhových pravidiel, tvrdí Komisia v uniknutom dokumente. Europarlament zas kritizoval ministrov financií Európskej únie za zúženie zoznamu daňových rajov iba niekoľko dní pred zverejnením Pandora Papers. 

Environmentálny fond na pomoc priemyslu

Európska komisia v svojom súbore nástrojov na boj proti vysokým cenám energií, ktorý zverejnila minulý týždeň, členským štátom odporučila, aby rekordné ceny energií kompenzovali domácnostiam a firmám z prostriedkov z predaja emisií.

Na Slovensku sa tieto peniaze akumulujú v Environmentálnom fonde. Firmy by mali prostriedky z fondu využiť na znižovanie emisií a dekarbonizáciu. Zástupcovia priemyslu však poukazujú na to, že prostriedky z fondu sa dlhodobo neprerozdeľujú. V súčasnosti je v ňom nahromadených 1,2 miliardy eur.

Podľa štátneho tajomníka Michala Kiču „nie je správne, že finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu inovácií v priemysle sa na tento účel nevyužívajú“.

„Zdedili sme situáciu, kedy sa peniazmi naakumulovanými v Environmentálnom fonde vykrývala nezodpovedná politika predchádzajúcich vlád,“ zdôraznil.

Upozornil, že podstatná časť prostriedkov, z predaja emisných povoleniek sa presunula do Modernizačnému fondu. V najbližšom čase majú vzniknúť dve schémy štátnej pomoci, ktoré by mali podporiť priemysel v dekarbonizačných investíciách, prisľúbil Kiča.

Podpora priemyslu či domácností?

Za prvých deväť mesiacov tohto roka získali krajiny Únie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 dodatočné príjmy z predaja emisií vo výške 10,8 miliardy eur, tvrdí európska komisárka pre energetiku Kadri Simson. Keďže väčšina výnosov ide späť do národnej  kasy, je možné ich použiť na priamu podporu domácností a malých a stredných podnikov, navrhuje Komisia.

„Bezprostrednou prioritou by malo byť zmiernenie sociálnych vplyvov a ochrana zraniteľných domácností a zabezpečenie toho, aby nedošlo k zhoršovaniu energetickej chudoby. Priestor na to poskytujú vyššie príjmy z ETS,” povedala Simson.

Podľa Miroslava Kiraľvargu sú peniaze v Envirofonde určené v prvom rade na pomoc priemyslu a nie na pomoc domácnostiam. „Tieto peniaze, ktoré platia firmy, majú byť využité na transformáciu priemyslu. Ak ich tak nevyužijeme, priemysel sa netransformuje. Potom nebudú pracovné miesta a občania si nezarobia na živobytie,“ tvrdí Kiraľvarga.

Envirofond nie je primárne určený na pomoc obyvateľov, ktorých sa tiež dotkne zvyšovanie cien energií, súhlasí Kiča. „Samotný zákon nedovoľuje prerozdeľovať prostriedky fondu domácnostiam. Zákon sa pravdaže zmeniť dá. Ak by to bolo nevyhnutné a aby sme zabránili prehlbovaniu energetickej chudoby, tak vieme zakročiť,“ tvrdí.

Ceny energií vie podľa neho vláda regulovať a bude schopná zabezpečiť, aby sa rastúce ceny energií nedotkli domácností, ubezpečil Kiča.

Partner