Uniknutý dokument: Aké opatrenia proti rastúcim cenám energií povolí Komisia?

Uniknutý dokument uvádza, že dane a poplatky tvoria v priemere 41 percent účtov za elektrinu domácností a 30 až 34 percent priemyslu. [EPA-EFE/Luong Thai Linh]

Priame platby nízkopríjmovým domácnostiam, štátna pomoc podnikom a oddelenie trhu s elektrinou od trhu s plynom. Poznáme návrhy, ktoré majú pomôcť vládam riešiť prudký nárast cien energií bez toho, aby porušili trhové pravidlá. 

Portál Euractiv má k dispozícii uniknutý návrh Komisie, o ktorom budú diskutovať hlavy štátov na summite 21. a 22. októbra.

„Cielená podpora“ pre domácnosti s nízkymi príjmami

Vzhľadom na rastúce náklady na energie vlády v Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Grécku oznámili opatrenia na podporu domácností s nízkymi príjmami pri platení účtov za energie.

Európska komisia nepovažuje núdzovú podporu príjmu za problematickú za predpokladu, že je dočasná a „cielená“ na chudobných.

Dokument Komisie hovorí, že paušálne platby sú spravidla výhodnejšie, pretože poskytujú domácnostiam stimuly, aby znížili svoju spotrebu energie. Európske krajiny môžu okrem toho zaviesť aj ochranné opatrenia, ktoré zabezpečia, že nikto nebude odpojený od energetickej siete, uviedla komisárka pre energetiku Kadri Simson.

Medzi spôsobmi ako zmierniť záťaž domácností s nízkymi príjmami je napríklad odklad platenia účtov za elektrinu

Rezort životného prostredia odkazuje priemyslu: Envirofond nie je bankomat

Priemysel žiada, aby mu štát rastúce ceny energií vynahradil navýšením dotácií z Environmentálneho fondu. Envirorezort prišiel s protinávrhom, aby kompenzácie nákladov pre podniky boli prehľadnejšie a pripomína, že za minulý rok zaplatil znečisťovateľom štyri milióny eur.

Daňové úľavy na elektrinu

Uniknutý dokument uvádza, že dane a poplatky tvoria v priemere 41 percent účtov za elektrinu domácností a 30 až 34 percent priemyslu.

Zrušenie alebo zníženie týchto poplatkov vníma Komisia priaznivo opäť za predpokladu, že budú časovo obmedzené a zamerané na chudobných.

„Poskytovanie cielenej podpory spotrebiteľom, priame platby ľuďom najviac ohrozených energetickou chudobou, zníženie energetických daní, presun poplatkov – to sú všetko opatrenia, ktoré sú v súlade s pravidlami Únie a je ich možné prijať veľmi rýchlo, zdôraznila Simson na zasadnutí európskeho parlamentu tento týždeň.

Štátna pomoc malým podnikom

Európska komisia uprednostňuje aj priamu štátnu podporu malým podnikom, ktorých sa rastúce ceny energií najviac dotýkajú.

„Malé a stredné podniky môžu dostať pomoc prostredníctvom štátnej pomoci alebo zabezpečením dlhodobých dohôd o nákupe energie,” povedala Simson.

Podľa uniknutého návrhu sú tieto opatrenia prijateľné, pokiaľ nenarúšajú hospodársku súťaž a nevedú k fragmentácii vnútorného trhu s energiou v Únii.

Vlády by sa mali zdržať zasahovania do európskeho obchodu s emisiami, zdôrazňuje v návrhu Komisia.

Monitorovanie dodržiavania trhových pravidiel

S cieľom lepšie predvídať nové trendy na trhoch s energiou Komisia navrhuje posilnenie dohľadu. Ten by vykonávali národné orgány pre hospodársku súťaž a Agentúra EÚ pre spoluprácu energetických regulátorov (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER).

Na monitorovanie situácie v 27 členských štátoch navrhne Brusel aj zriadenie „Koordinačnej skupiny pre energetickú chudobu a zraniteľných spotrebiteľov“.

„Musíme zaistiť, aby trhy fungovali spravodlivo a transparentne. Orgány hospodárskej súťaže a národné regulačné orgány spolu s ACER majú úlohu pri dohľade nad trhom a predchádzaní praktikám odporujúcim zásadám hospodárskej súťaže,“ povedala Simson.

Eurokomisia v dokumente varuje, že nebude váhať zakročiť proti prípadnému porušovaniu pravidiel hospodárskej súťaže.

Energosektor o návrhu Komisie: Na rýchlejšie znižovanie emisií doplatia spotrebitelia

Veľký legislatívny balík Komisie môže negatívne ovplyvniť konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a energetiky. Ambicióznejšie klimatické ciele zvýšia náklady predovšetkým domácnostiam, varujú slovenskí energetici.

S balíkom legislatívnych pravidiel „fit for 55″ v oblasti klímy a energetiky prišla Komisia v júli. Cieľom je prispôsobiť …

Reforma trhu s elektrickou energiou

Na nátlak Španielska a Francúzska Európska komisia uviedla, že je pripravená preskúmať revíziu pravidiel trhu s elektrickou energiou s cieľom oddeliť cenu energie od nákladov na plyn.

Napriek tomu, že iba pätina elektrickej energie v Európe sa vyrába z plynu, plynové elektrárne sa stali určujúce pre ceny elektriny. Slúžia totiž ako záloha v prípade, že je potrebné rýchlo zareagovať na nárast dopytu po elektrine.

„Ak sú ceny elektriny vysoké, je to kvôli vysokým cenám plynu. Preto musíme preskúmať možnosť oddelenia trhu, aby sme využívali lacnú energiu z obnoviteľných zdrojov,“ povedala predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová počas návštevy Estónska.

Komisia sa však zdráha znova otvoriť smernicu o trhu s elektrickou energiou, ktorá bola zrevidovaná len pred tromi rokmi. Navrhuje iniciatívu na prehĺbenie cezhraničnej regionálnej spolupráce na maloobchodných trhoch s energiou a preskúmanie tvorby ceny elektriny.

„Neexistujú žiadne tabu, ale nemali by sme zabúdať, že európsky energetický systém je najspoľahlivejší na svete,“ podotkla Simson a dodala, že neexistuje alternatívny trhový model, ktorý by v súčasnej situácii pomohol znížiť ceny.

„Sme pripravení s ACER preskúmať súčasné usporiadanie trhu s elektrickou energiou a jeho schopnosť transformovať sa na lacnejší a bezpečnejší energetický systém postavený na čistej energii,” uviedla komisárka.

Komisia tiež vyzýva členské štáty, aby podporovali práva spotrebiteľov a ponúkali možnosť jednoduchšie meniť dodávateľov pri hľadaní najlepšej ponuky. V prípade, že energetické spoločnosti zbankrotujú, Komisia požaduje, aby vlády vymenovali dodávateľa poslednej inštancie.

Podpora obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti

Obnoviteľná elektrická energia je v súčasnosti najlacnejšia na trhu, čo Európska komisia od začiatku krízy opakovane zdôrazňuje.

Vyzýva preto európske krajiny, aby urýchlili povoľovanie nových veterných a solárnych fariem. V roku 2022 by mala prísť Komisia s usmernení, ktorý má štátom pomôcť identifikovať osvedčené postupy.

Komisia tiež predloží návrh na zlepšenie energetickej účinnosti európskeho fondu budov, čo má obyvateľom znížiť účty za energie.

Europoslanec Hajšel: Spoplatnenie emisií z vykurovania môže spôsobiť sociálne nepokoje

Peniaze určené na zelený prechod regiónov nie sú darčekom vládam. Mali by ísť priamo ľuďom, ktorí sú najviac ohrození energetickou chudobou a zafinancovať im napríklad tepelné čerpadlo, tvrdí Robert Hajšel.

Reforma trhu s plynom

Európska komisia využije dlho plánovanú reformu európskych pravidiel trhu s plynom, ktorú má predstaviť v decembri, na preskúmanie „problémov týkajúcich sa skladovania a bezpečnosti dodávok“, povedala Simson.

Podľa uniknutého návrhu má chystaný balík umožniť spotrebiteľom, aby si mohli zvoliť obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny namiesto fosílnych. Cieľom je obmedziť dovoz palív z tretích krajín a podporiť domácu decentralizovanú výrobu energie.

Komisia taktiež plánuje nové nariadenie, ktorým zriadi nové cezhraničné regionálne skupiny pre riziká spojené so zemným plynom. Dôraz bude na regiónoch s nízkymi skladovacími kapacitami. Skupiny by analyzovali riziká počas nasledujúcich piatich rokov a poskytovali poradenstvo v oblasti ich riadenia.

Najzásadnejší návrh v dokumente je, aby Európska únia využila silu svojho vnútorného trhu a nakúpila plyn spoločne. Krajinám by to by to umožnilo spojiť sily a vytvoriť strategické rezervy, ktoré by bolo možné uvoľniť v prípade núdze. Účasť na programe by bola dobrovoľná a navrhnutá tak, aby nenarúšala hospodársku súťaž na trhu s energiou.

Komisárka Simson však vyjadrila o tomto návrhu pochybnosti. Podľa nej by „zložitosť a praktické prekážky prevažovali nad výhodami“ spoločného obstarávania.

Pokiaľ ide o financie, dokument stručne hovorí o tom, že Komisia predloží „doplnkový“ návrh k taxonómii udržateľných investícií zameraný na prechodné technológie, ako je plyn. Návrh Komisie sa pripravuje niekoľko mesiacov, ale nie je jasné, kedy bude zverejnený alebo čo bude obsahovať.

Použitie výnosov z ETS

Vyššie ceny energií zvýšili cenu emisií skleníkových plynov na európskom trhu s uhlíkom (EU ETS)

Keďže väčšina výnosov z ETS ide späť do národnej štátnej kasy, je možné ich použiť na priamu podporu domácností a malých a stredných podnikov, navrhuje Komisia.

„Bezprostrednou prioritou by malo byť zmiernenie sociálnych vplyvov a ochrana zraniteľných domácností a zabezpečenie toho, aby nedošlo k zhoršovaniu energetickej chudoby. Priestor na to poskytujú vyššie príjmy z ETS,” povedala Simson Európskemu parlamentu.

Za prvých deväť mesiacov tohto roka získali krajiny EÚ v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 dodatočné príjmy vo výške 10,8 miliardy eur.

Komisia z dlhodobého hľadiska navrhla Klimatický a sociálny fond na ochranu občanov pred rastúcimi cenami uhlíka. „Do konca roka predložíme odporúčanie, aby sme zabezpečili, že členské štáty budú primerane riešiť sociálne dôsledky prechodu na čistú energiu,” zdôraznila Simson.

Komisia však vylučuje akúkoľvek reformu systému ETS ako riešenie súčasnej krízy.

„Zmena systému obchodovania s emisiami by mala na súčasnú krízu cien energií len veľmi malý vplyv,“ uviedol klimatický šéf Únie Frans Timmermans.

Partner