Úniky vodíka môžu urýchľovať zmenu klímy

Krátka správa.

Úniky vodíka z infraštruktúry môžu podstatne prispievať k skleníkovému efektu, varujú vedci. Súčasné meracie systémy ich nedokážu zachytiť.

Minulý rok Európska komisia predstavila vodíkovú stratégiu s tým, že čistý vodík by mohol do roku 2050 uspokojiť 24 percent svetového dopytu po energii. Zároveň by mal byť nádejou pre dekarbonizáciu ťažkého priemyslu ako je oceliarstvo alebo chemický priemysel.

Samotný vodík je nepriamym prispievateľom ku globálnemu otepľovaniu, povedal hlavný vedec amerického Fondu pre ochranu životného prostredia (Environmental Defense Fund – EDF) Steven Hamburg.

Jeho vplyv na klímu zostáva zatiaľ nepreskúmaný.

„Vodík je krátkodobý nepriamy skleníkový plyn, ktorý je v čase uvoľnenia 200 krát silnejší ako oxid uhličitý,” povedal Hamburg pre portál EURACTIV.

Hamburg pôsobil ako vedúci autor správ Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC). Hovorí, že vodík je problematický, pretože interaguje s metánom v atmosfére.

„Prínos zeleného vodíka pre klímu bude závisieť od toho, koľko vodíka v konečnom dôsledku unikne,” povedala klimatologička Ilisa Ocko na podujatí portálu EURACTIV. Vysvetlila, že súčasné meracie systémy majú príliš vysoký prah detekcie a nedokážu ho zachytiť. To podľa nej naznačuje, že úniky sú v súčasnosti nedostatočne hlásené.

Viac v článku na EURACTIV.com.

Partner