DSKE21 | Deň 2: Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii?

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021

Ak si chce Slovensko udržať súčasnú mieru priemyselnej produkcie, musí inovovať. Investičné rozhodnutia je potrebné urobiť už dnes, na čo sú nevyhnutné stabilné regulačné a legislatívne podmienky. 

  • Koľko času nám ostáva na investície, aby si slovenský priemysel zachoval konkurencieschopnosť? 
  • Aké politiky môžu motivovať ťažký priemysel investovať?
  • Kto má znášať náklady na nové technológie?

Diskutovali:

  • Mette Koefoed Quinn, vedúca oddelenia implementácie ETS a IT, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre oblasť klímy  
  • Milan Zvara, riaditeľ odboru politiky znižovania emisií skleníkových plynov, Ministerstvo životného prostredia SR 
  • Juraj Sabol, generálny manažér pre stratégiu a riadenie projektov, U. S. Steel Košice
  • Kateřina Davidová, výskumníčka, Inštitút pre európsku politiku EUROPEUM

Diskusiu moderovala Irena Jenčová, editorka EURACTIV Slovensko

 

Otázky pre panelistky a panelistov, prosím, posielajte cez Sli.do#DSKE2021

 

Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.