DSKE21 | Deň 5: Transformácia automobilového priemyslu

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021

Slovensko vyrobí najviac áut na počet obyvateľov na svete. V blízkej budúcnosti však automobilový priemysel bude musieť prejsť hlbokou transformáciou. Preklenutie výroby smerom k elektromobilom či batériám urýchlia okrem súbežných procesov dekarbonizácie a automatizácie aj nové návrhy Európskej komisie. Napriek nespochybniteľným trendom na Slovensku chýbajú konkrétne plány a predstavy, ako tunajší automobilový priemysel transformovať. Rovnako chýbajú aj plány transformácie regiónov s vysokou závislosťou na výrobe áut.  

  • Ako sa s transformáciou vyrovnávajú iné európskej krajiny so silným automobilovým priemyslom?  
  • Aké by mali byť princípy transformácie a akým chybám sa vyvarovať?  
  • V akom stave je slovenská diskusia o budúcnosti výroby automobilov?  
  • Čo môžu pri transformácii urobiť národné vlády? Ako môžu brzdiť negatívne dôsledky transformácie a podporiť tie pozitívne? 

Rečníci:  

  • Petr Dolejší, riaditeľ pre mobilitu a udržateľnú dopravu Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA)  
  • Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku 
  • Milan Jurky, riaditeľ, Schaeffler Kysuce 
  • Monika Sitárová, viceprezidentka Poradnej komisie pre priemyselné zmeny, Európsky hospodársky a sociálny výbor 
  • Monika Martišková, výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce 

Moderuje  Michal Hudec, editor EURACTIV Slovensko.

 

Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.