Poľské elektrárne: Elektromobily poháňané len obnoviteľnou energiou sú utópia

Elektrobus poľskej výroby Solaris [Wikimedia]

Ak budeme uvažovať o batériách v elektromobiloch ako o skladovacích jednotkách, posilní sa naša energetická bezpečnosť, hovorí MARTA GAJECKÁ zo skupiny PGE.

Marta Gajecká je viceprezidentkou dcéry poľských elektrární PGE Obnoviteľná energia, viceprezidentkou Poľskej elektroenergetickej asociácie (PKEE) a riaditeľkou pre medzinárodné vzťahy v európskej elektroenergetickej asociácii (Eurelectric). Tiež vedie tím energetických poradcov poľského prezidenta.

To najzaujímavejšie z rozhovoru:

  • EÚ dala zelenú „kapacitným mechanizmom,“ čo v praxi znamená viac času na investovanie do plynových elektrární a zachovanie uhoľných kapacít.
  • Cieľom zákona o elektromobilite je jeden milión elektromobilov na poľských cestách do roku 2025.
  • Poľský projekt veterných elektrární na mori s kapacitou 1 000 MW „je najväčším na svete.“
  • Uhlie, plyn a skladovacie kapacity sú naďalej nevyhnutnou podporou pre obnoviteľné zdroje.

Európska komisia schválila 7. februára „kapacitné mechanizmy“ pre Poľsko a ďalších päť krajín. Čo to znamená pre poľskú elektroenergetiku? Myslíte si, že Komisia dala týmto rozhodnutím zelenú predĺženiu životnosti súčasných uhoľných elektrární?

Minulý týždeň bol pre poľskú energetiku nesmierne dôležitý. V pondelok prezident podpísal zákon o elektromoblite a v stredu Komisia schválila „kapacitné mechanizmy.“ Je to veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré posilní našu energetickú bezpečnosť a pomôže transformovať poľský elektroenergetický sektor s pomocou lepších investičných podmienok.

Toto je však spôsob, ako predĺžiť životnosť už existujúcich kapacít, najmä uhlia…

Ako iste viete, pilierom poľskej energetickej bezpečnosti je momentálne uhlie, keďže nemáme jadrové elektrárne. Súčasne však rozvíjame aj obnoviteľné zdroje energie. Dnes však ešte nie je možné podporovať obnoviteľné zdroje a vypnúť konvenčné elektrárne. Na to, aby sme mohli rozvíjať obnoviteľné zdroje energie, potrebujeme stále aj tie tradičné.

Ak by sa prijalo Komisiou navrhované pravidlo EPS 550, ktoré by stanovilo obmedzenie emisií CO2 na 550 gramov pre kilowatthodinu v elektrárňach, ktoré môžu poberať kapacitné platby, boli by sme okamžite nútení zvýšiť dovoz plynu o 70 percent do roku 2040.

Znamenalo by to, že by sme boli absolútne závislí od zahraničných dodávok plynu. Rusko by sa pravdepodobne potešilo, no Poliaci určite nie.

Uhlie sa pre Poľsko stáva pridrahým. Plánuje jadrovú elektráreň

Poľsko ide cestou ostatných krajín V4. Novú atómku chce spustiť do roku 2029.

Rozhodnutie Komisie takýto scenár odvracia?

Áno, pretože nám dovoľuje ponechať si to, čo máme a súčasne modernizovať, keďže sme jednou z krajín, ktoré investujú do rozvoja uhoľných elektrární najviac.

A rozhodnutie Komisie vám dáva čas…

Áno, pretože modernizácia je kapitálovo extrémne náročný proces. Spomeňme napríklad prispôsobenie sa najlepším dostupným technológiám (BAT) v oblasti kvality ovzdušia. V tomto ohľade napredujeme. Môžeme si teda ponechať už existujúce elektrárne a zmodernizovať ich, a pritom stavať nové.

V rámci tohto kapacitného mechanizmu existuje prah, ktorý umožňuje uzatvoriť dlhšie zmluvy na kapacitné platby pre zariadenia, ktoré vypúšťajú menej ako 450 gramov CO2 za kilowatthodinu. Stimuluje investície do nízko-uhlíkových zdrojov energie, napríklad do plynu.

Prijímame opatrenia, aby sa táto nízko-uhlíková transformácia uskutočnila. Pokiaľ však nemáme dostatočné skladovacie kapacity pre obnoviteľné zdroje energie, stále potrebujeme konvenčné elektrárne.

Skomplikuje to zlepšenie kvality ovzdušia v poľských mestách, ktoré patria medzi najznečistenejšie v Európe. Stojí to za to?

V Poľsku máme obrovský problém so smogom. Nesúvisí až tak s uhoľnými elektrárňami. Omnoho viac súvisí s dopravou a vysokou mierou energetickej chudoby.

Ľudia kúria v zime nekvalitným uhlím. Práve preto sú elektrifikácia a centrálne vykurovanie pre Poľsko nesmierne dôležité. Aj to je dôvod, prečo je dôležitý zákon o elektromobilite.

Podľa poľského think tanku Forum Energii prestal byť poľský uhoľný sektor konkurencieschopný. Ako tejto skutočnosti čelí elektrenergetický priemysel? Budú neefektívne uhoľné elektrárne zatvorené alebo sa zmodernizujú?

Európska komisia schválila poskytnutie štátnej pomoci niektorým uhoľným baniam. Poľská vláda sa rozhodla uskutočniť potrebné kroky, aby reštrukturalizovala celé odvetvie. Počet pracovných miest v baníckom priemysle sa vďaka tomu znížil zo 119 tisíc v roku 2006 na 83 tisíc v roku 2017. Reštrukturalizácia pokračuje.

Brusel povolil dotácie, aby ukončil závislosť na uhlí

Európska únia schválila takmer štyri miliardy eur v dotáciách, aby sa ukončila činnosť španielskych nevýnosných uhoľných baní a nemeckých tepelných elektrární.

Poľský operátor prenosovej sústavy (PSE) v roku 2016 varoval, že 20 GW kapacity sa bude musieť v najbližších pätnástich rokoch vypnúť, pretože už nebude ekonomicky výhodná a nebude spĺňať ekologické štandardy. Plánujete s pomocou investícií tieto kapacity nahradiť?

V súčasnosti sa realizujú skutočne veľké investície. Niekoľko konvenčných elektrární sa stavia, iné prechádzajú z uhlia na plyn, napríklad Dolna Odra. Minulý rok bola schválená výstavba elektrárne v Ostrołęke, ktorá bude poslednou uhoľnou elektrárňou, ktorú Poľsko postaví.

A nezabudnime na to, že spoločnosť PGE Obnoviteľná energia investuje do veternej energie na mori s kapacitou 1000 MW.

Poľsko prijalo stratégiu v oblasti elektromobility, ktorou plánuje dostať na cesty jeden milión elektromobilov do roku 2025. Čo sa robí pre to, aby sa tento cieľ uskutočnil?

Nový zákon je akousi ústavou pre elektromobilitu v Poľsku. Pozostáva väčšinou z opatrení a stimulov, ktoré by mali presvedčiť ľudí, aby používali elektromobily. Medzi tieto opatrenia patrí napríklad inštalácia nabíjacích staníc, zmeny v daňovom systéme, prístup do pruhu pre autobusy, bezplatné parkovanie v mestách, a tak ďalej. Uľahčí to život šoférom elektromobilov a zlepší kvalitu ovzdušia v našich mestách.

Poľsko chce mať na cestách milión elektromobilov do roku 2025

Elektromobilita má Poľsku priniesť čistejší vzduch, dynamickejší priemysel a efektívnejšiu spotrebu elektriny.

Existuje zodpovedajúci tlak aj zo strany energetického sektoru na to, aby sa vytvorila dostatočná sieť nabíjacích staníc?

Áno. Vidíme v tom aj obchodnú príležitosť pre energetický sektor. Vo všeobecnosti však toto odvetvie potrebuje zmeniť svoj podnikateľský model. Mohli by sme to prirovnať k zmenám v telekomunikačnom odvetví v minulosti. Elektromobilita spolu so sieťou nabíjacích staníc a prostredím, v ktorom by mala fungovať, sú neoddeliteľnou súčasťou celku.

Elektromobila súvisí s uskladňovaním energie. Z tohto hľadiska je úzko prepojená s obnoviteľnou energiou. Ak budeme uvažovať o batériách v elektromobiloch ako o skladovacích jednotkách, posilní sa naša energetická bezpečnosť.

Elektromobilita je obchodnou príležitosťou, no vyžaduje si veľké investície kvôli nedostatočnej infraštruktúre. Má energetický sektor nejaký dlhodobý plán pre nabíjacie stanice?

V súlade s novým zákonom o elektromobilite budú verejné inštitúcie povinné vlastniť určité množstvo elektromobilov. Budú si ich musieť zakúpiť a využívať nabíjacie stanice, čiže budú zahrnuté do celého procesu.

V Poľsku sídlia veľkí výrobcovia elektrických autobusov. Elektrobusy, ktoré jazdia v uliciach Bruselu, sú postavené poľskou spoločnosťou Solaris. Rovnako máme výrobcov súčiastok a zariadení pre elektromobily a autobusy.

Vytvára sa celý ekosystém pre elektromobilitu a rastú obchodné príležitosti v tomto odvetví.

Predpokladajme, že splníte cieľ a v roku 2025 bude na cestách jeden milión elektromobilov, ktoré však budú jazdiť na energiu vyrábanú z uhlia, ktorá je pravdepodobne horšia ako nafta alebo benzín…

Nie nevyhnutne. Mimovládna organizácia T&E, ktorá sa zaoberá udržateľnou dopravou, porovnala naftové a elektrické autá. Zistila, že z ekologického hľadiska sú lepšie aj elektromobily, ktoré využívajú elektrinu vyrobenú z uhlia. Pre nás je to skutočne dobrá správa.

Slovensku chýba politik, ktorý by bol tvárou elektromobility, hovorí jej priekopník

Nedostatok výskumu v elektromobilite je symptómom chýbajúcej dlhodobej vízie, myslí si PETER BADÍK.

Väčšina ľudí si ale stále neuvedomuje, že ich elektromobil je len natoľko čistý ako energia, na ktorej jazdí…

Je to omnoho zložitejšie. Smog v poľských mestách nespôsobuje nejaká elektráreň v ich centre.

A myslieť si, že môžeme mať elektromobily, ktoré sú poháňané iba obnoviteľnou energiou, je úplná utópia. Ako zabezpečiť takýto systém? Stále potrebujete uhlie, plyn alebo jadrovú energiu ako zálohu. V budúcnosti možno budeme mať dostatočné skladovacie kapacity, ktoré by nám to umožnili, no momentálne to neprichádza do úvahy.

Aké kroky sa v súčasnosti podnikajú na to, aby sa dosiahli dlhodobé dekarbonizačné ciele? Stanovili ste si v tejto oblasti ciele a míľniky, ktoré by zahŕňali aj úplný odklon od uhlia?

V prvom rade investujeme do obnoviteľných zdrojov. Neskôr bude potrebné investovať obzvlášť do inovácií a skladovacích kapacít.

Samozrejme máme Európskou úniou stanovené ciele a limity, ktoré rešpektujeme. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, nie sme jedinou krajinou, ktorá má problémy dosiahnuť ciele stanovené pre rok 2020. Luxembursko, Spojené kráľovstvo či Írsko s nimi zápasia tiež.

Stratégia je jednoduchá. Posledná uhoľná elektráreň bude v Ostrołęke. Zároveň investujeme do obnoviteľnej energie. V súčasnosti je náš projekt veternej elektrárne najväčší na svete. A bude sa nachádzať práve  v Poľsku! Nemôžeme povedať, že by sa nediala žiadna zmena. Deje sa a je v súlade s technologickým pokrokom.

EÚ v roku 2018: Energetika

Tento rok môže byť dobrým pre obnoviteľné zdroje, jadrovú energiu a zemný plyn. Diskutovať sa bude o tom, kto zaplatí ústup od uhlia a dekarbonizáciu priemyslu.

Ak vybudujete veľa zdrojov obnoviteľnej energie bez uskladňovacej kapacity, vzniká problém. Nechceli by ste ležať v nemocnici, ktorá používa elektrinu z veterných fariem. Naozaj by sa vám to nepáčilo. Nepáčilo by sa vám ani keby vaše deti chodili do školy, ktorá v zime vykuruje len vďaka obnoviteľným zdrojom.

Musíme byť realisti. Čo vlastne znamenajú obnoviteľné zdroje energie v praxi? Je to síce pekná ale neistá energia. Nemocnica je najlepší príklad. Ak ležíte v nemocnici, nepomôže vám fakt, že sa pri tom nevypúšťajú žiadne emisie. Podobné príklady vysvetľujú, čo znamenajú obnoviteľné zdroje energie v praxi.

Zároveň je tu technologický pokrok – decentralizovaná energetika, samovýrobcovia, blockchain atď. Všetky tieto inovácie podstatne zmenia energetický sektor a prostredie, v ktorom funguje. Som úplne presvedčená, že za dvadsať, tridsať rokov, možno skôr, bude bežné, že budú dvaja ľudia vlastniaci fotovoltaické panely navzájom obchodovať prostredníctvom blockchainu.

Možno to bude fungovať ako Uber. Potom však bude musieť štát rozhodnúť, ako tento proces regulovať a zaistiť dodávky energie, pretože práve to je jeho úlohou.

A čo dekarbonizačné ciele?

S ohľadom na elektromobilitu by som bola v tejto oblasti veľmi opatrná. Myslím si, že by sme mali pozorovať, čo je nové v rozvoji uskladňovacích kapacít.

Stanovovať si ciele bez schopnosti predvídať rýchlosť technologického pokroku nedáva zmysel.

Geotermálna energia na hornej Nitre? Šefčovič tvrdí, že sa to dá

Kým slovenský komisár presadzuje príkladnú energetickú transformáciu hornej Nitry, podľa premiéra má ťažba hnedého uhlia budúcnosť.