Ako zaručiť bezpečnosť 5G sietí v Únii? Eurokomisia ponúka plán

Eurokomisia odporúča spoločnú koncepciu pre EÚ v otázke bezpečnosti 5G sietí. Do polovice júna má každý členský štát Únie dokončiť posúdenie rizika takejto infraštruktúry.

Európska komisia v utorok (26. marca) v rámci pracovného výjazdu do Štrasburgu odporučila súbor operačných krokov a opatrení na zabezpečenie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti tzv. 5G sietí v celej EÚ.

Komisia pripomenula, že telekomunikačné siete piatej generácie (5G) budú tvoriť základ európskych spoločností a ekonomiky vďaka prepojeniu miliárd objektov a systémov, a to aj v takých zásadných odvetviach, ako sú energetika, doprava, bankovníctvo, zdravotníctvo či systémy priemyselnej kontroly.

Okrem toho aj demokratické procesy, ako sú voľby, sa čoraz viac opierajú o digitálnu infraštruktúru, čo zdôrazňuje potrebu riešiť akékoľvek jej slabé miesta.

Rýchlejšiu výstavbu 5G sietí chce Brusel, členské štáty aj operátori, no každý po svojom

Do roku 2025 by mali podľa Európskej komisie mať všetky európske domácnosti prístup k internetu v rýchlosti sťahovania najmenej 100 Mbps. Navyše, všetky mestské oblasti, vrátane hlavných ciest a železničných spojení by mali byť pokryté 5G sieťou.

Exekutíva EÚ preto odporučila súbor konkrétnych opatrení na posúdenie rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti sietí 5G a posilnenie preventívnych opatrení.

Odporúčania sú kombináciou legislatívnych a politických nástrojov, ktoré slúžia na ochranu európskych ekonomík, spoločností a demokratických systémov.

Snaha byť globálnym lídrom

Podľa eurokomisie sa celosvetové výnosy z technológie 5G v roku 2025 odhadujú na sumu 225 miliárd eur. Ak chce Európa získať kľúčovú konkurenčnú výhodu na globálnom trhu, zaistenie kybernetickej bezpečnosti je pre zaručenie jej strategickej autonómie nevyhnutné.

Infraštruktúra 5G v EÚ preto musí byť odolná a chránená pred nechcenými technickými alebo právnymi zásahmi.

Američania varujú Európu pred čínskou technológiou v 5G sieťach. Slovensku chýbajú dôkazy

Americkí predstavitelia varujú európskych partnerov pred nákupom telekomunikačných zariadení od čínskych spoločností Huawei a ZTE. Deje sa tak v súvislosti s plánovaným zavádzaním novej generácie mobilnej siete.

Eurokomisár zodpovedný za bezpečnostnú úniu Julian King v správe pre médiá uviedol, že odolnosť digitálnej infraštruktúry má zásadný význam pre vlády, podniky, bezpečnosť osobných údajov a fungovanie demokratických inštitúcií.

„Musíme vypracovať európsku koncepciu na ochranu integrity technológie 5G, ktorá bude fungovať ako digitálny krvný obeh nášho prepojeného bytia,“ zhodnotil situáciu.

Silný ako najslabší článok

Podľa správy eurokomisie by každá slabina sietí 5G alebo kybernetický útok zameraný na budúce siete v jednom členskom štáte ovplyvnili Úniu ako celok. Aj preto sú potrebné zosúladené opatrenia.

Na vnútroštátnej úrovni by mal každý členský štát EÚ do konca júna 2019 dokončiť vnútroštátne posúdenie rizika infraštruktúry 5G siete a do 15. júla predložiť výsledky Európskej komisie.

Na tomto základe by mali krajiny aktualizovať bezpečnostné požiadavky určené prevádzkovateľom sietí a zahrnúť do nich podmienky zaručenia bezpečnosti verejných sietí, najmä pri udeľovaní práv na využívanie rádiových frekvencií v pásmach 5G.

Ministri telekomunikácií chcú v Únii 5G siete o päť rokov neskôr ako Komisia

Ministri členských štátov tiež odmietli návrh na reformu pravidiel predaja rádiového frekvenčného spektra.

Na úrovni EÚ by si členské štáty mali navzájom vymieňať informácie a s podporou EK a Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) do 1. októbra 2019 dokončiť koordinované posúdenie rizika.

To vytvorí podklad pre súbor zmierňujúcich opatrení, ktoré možno využiť na vnútroštátnej úrovni. Ako príklad možno uviesť požiadavky na certifikáciu, testy, kontroly, ako aj identifikáciu produktov alebo dodávateľov, ktorí sa považujú za potenciálne „nie bezpečných“.