Bezplatný roaming v Únii bude aj po roku 2022, prídu však zmeny

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Už o rok uplynie platnosť súčasného nariadenia o roamingu, ktorý Európanom umožňuje pri cestách do ostatných krajín Únie telefonovať, posielať SMS správy a surfovať na internete tak, ako by boli doma. Európske inštitúcie chcú nové pravidlá po roku 2022 vylepšiť. Otázne sú najmä veľkoobchodné ceny.

Únia chce pri novom nariadení o roamingu upraviť najmä ceny, transparentnosť služieb, či nevedomom použití satelitnej siete. Platnosť pôvodného nariadenia totiž končí 30. júna už na budúci rok.

Rada EÚ už minulý týždeň (16. júna) prijala k návrhu o obnove legislatívy o roamingu v EÚ z dielne Európskej komisie vlastný návrh. Veľvyslanci pri EÚ vo Výbore stálych predstaviteľov Rady (Coreper) tiež schválili mandát, vďaka ktorému budú môcť začať rokovania s Európskym parlamentom hneď, ako svoje stanovisko schváli aj on.

Podľa slovenského europoslanca Roberta Hajšela (nom. SMER/S&D), ktorý je tieňovým spravodajcom Socialistov k revízii roamingových služieb, už europarlamentné frakcie sfinalizovali svoje pozície a politické skupiny medzi sebou začínajú rokovať.

Na konečnom znení revízie sa musí dohodnúť Rada, Európsky parlament a Komisia. Nová regulácia bude potom platiť ďalších desať rokov, teda do roku 2032.

Veľkoobchodné ceny ako zásadná téma

Európska komisia zverejnila svoje prvé preskúmanie trhu s roamingom ešte koncom novembra 2019. Podľa neho malo zrušenie poplatkov za roaming pre cestujúcich v celej Únii jednoznačný prínos. Využívanie mobilných služieb, vrátane regulovaných hlasových, SMS alebo dátových roamingových služieb masívne vzrástlo. Komisia však dospela k záveru, že napriek známkam určitej dynamiky na maloobchodnom aj veľkoobchodnom trhu s roamingom, sa základné podmienky hospodárskej súťaže nezmenili a je pravdepodobné, že sa v dohľadnej budúcnosti ani nezmenia.

Komisia navrhla predĺžiť zrušenie roamingových poplatkov o ďalších desať rokov

Pôvodné nariadenie rušilo roamingové poplatky v EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku a Islande na päť rokov. Jeho platnosť mala vypršať v roku 2022.

Rada EÚ, ktorá už svoj návrh má, hovorí preto o potrebe viacerých zmien. Maximálne veľkoobchodné ceny by sa podľa nej mali nastaviť tak, aby to zaručilo aj udržateľnosť poskytovania maloobchodných roamingových služieb.

Europoslanec Hajšel pre EURACTIV Slovensko potvrdzuje, že ide o diskutovanú tému aj v Európskom parlamente: „Napriek oprávneným očakávaniam verejnosti, že tlak na rapídne znižovanie veľkoobchodných cien sa priamo premietne do zníženia cien za paušály (maloobchodných cien), je situácia komplikovanejšia,“ vysvetľuje.

Podľa neho by pri menších krajinách ako Slovensko mohol mať tlak na dramatické zníženie cien, ktoré operátori účtujú používateľom, zásadný „vplyv aj na spomalenie investícií do infraštruktúry a budovania sietí ďalšej generácie“.

Podľa Rady by maximálne veľkoobchodné poplatky za roamingové služby mali zostať na úrovni 0,019 eura za minútu, 0,003 eura za SMS správu a 1,50 eura za gigabajt prenesených dát. Je to dokonca viac, ako navrhuje v pôvodnom znení eurokomisia.

Hajšela si myslí, že ide o „konzervatívny“ návrh, avšak z hľadiska ďalších rokovaní s Komisiou a Parlamentom aj „nereálny“. „Odzrkadľuje to však rozdielne pozície členských štátov a je dobre, že sa podarilo nájsť dohodu,“ dodáva europoslanec.

Keďže Komisia bude vývoj na trhu monitorovať, v rokoch 2025 a 2029 by mala mať možnosť tieto sumy upraviť, prízvukuje v stanovisku Rada.

S cenami súvisí aj návrh Rady o doplnenie pravidiel na ochranu zákazníkov pred šokmi z faktúr, ktoré vyplývajú z nevyžiadaného roamingu v satelitných sieťach, napríklad počas ciest na trajektoch alebo v lietadlách.

Ďalšie novinky

Veľvyslanci, zastupujúci členské štáty, tiež navrhujú zavedenie nových opatrení na zvýšenie transparentnosti služieb s pridanou hodnotou. Zlepšiť by sa podľa nich mal aj prístup k tiesňovým službám.

Rovnako za dôležité považuje Rada zabezpečiť, aby sa v nariadení zohľadnil vplyv pandémie COVID-19, pokiaľ ide o cestovanie a cestovný ruch, nárast miery práce z domu či schôdzí na diaľku.

Tieňový spravodajca za Socialistov v europarlamente postoj Rady k definovaniu kvality služby, núdzovým službám a celkovému tlaku na harmonizáciu a transparentnosť „víta“.

„Verím, že sa okrem predĺženia platnosti nových pravidiel podarí presadiť aj ďalšie skvalitnenie poskytovaných služieb, vrátane bezplatného sprístupnenia všetkých dostupných núdzových liniek, či odstránenie diskriminácie,“ hovorí Robert Hajšel.

Roamingové poplatky v Únii sú od dnes minulosťou

Pri ceste do krajín Európskej únie si za mobilné služby od dnes nepriplácame. Čo stálo za zrušením roamingových poplatkov a ako potrápilo slovenských operátorov?

Novinkou by podľa neho mohlo byť aj zvýšenie informovanosti občanov v rodnom jazyku počas pobytu v zahraničí o doplnkových linkách. Tie zahŕňajú pomoc pri domácom násilí, ochrane maloletých, zdravotne znevýhodnených a zraniteľných osôb, ale aj informácie o epidemiologickej situácií a obmedzeniach.

Keďže Únia prechádza zásadnou zmenou v telekomunikačných technológiách, a to najmä vďaka zavádzaniu 5G sietí, návrh Rady zohľadňuje aj tento aspekt. Podľa veľvyslancov ešte nemáme k dispozícii údaje o nákladoch na poskytovanie služieb 5G, a preto by sa mal tento faktor zohľadniť najmä v kontexte dátových roamingových služieb.

Slovenský europoslanec verí, že trialógy medzi Parlamentom, Komisiou a Radou začnú už na jeseň.

Väčšina Slovákov o roamingových výhodách vie

Podľa prieskumu, ktorý pre Roberta Hajšela na vzorke tisíc Slovákov urobila agentúra Focus, až 73 percent Slovákov jednoznačne potvrdzuje, že o možnosti využiť mobilné služby pri cestovaní v EÚ za domáce ceny vedia.

Napriek tomu až 58 percent ľudí tvrdí, že roaming nevyužíva vôbec.

Zrušenie roamingových poplatkov mení návyky pri využívaní mobilov v zahraničí

Pri cestách v Únii používanie mobilných telefónov podľa Eurobarometra obmedzuje stále až 60 percent Európanov.

Až 52 Slovákov používa svoj mobilný telefón v zahraničí rovnako ako keď sú na Slovensku. Ešte stále však 26 percent opýtaných využíva roaming menej, pretože majú obavy a snažia sa predísť vysokým faktúram.

Informovanosť o pravidlách však pokrivkáva vo všeobecnosti. Podľa prieskumu až 44 percent slovenských občanov nerozumie, čo znamená roamingu v rámci EÚ a až 30 percent si myslí, že ceny za mobilné služby sú všade v zahraničí, a teda aj mimo EÚ rovnaké. Iba 14 percent Slovákov uviedlo, že nevie, ako to je.