Cenám cezhraničných hovorov v Únii europoslanci určili strop

Telefonovanie z mobilu alebo pevnej linky bude stáť najviac 19 centov za minútu. [Alexas Photos]

Telefonovanie a SMS-ky do zahraničia v rámci Európskej únie zlacnejú, pripojenie na internet má byť rýchlejšie, sľubuje Európsky parlament.

Európska únia sa po roamingových poplatkoch sústreďuje teraz aj na volania do zahraničia v rámci Únie. Brusel chce skoncovať s vysokými cenami telefonovania a do systému zavádza stropy.

Európsky parlament včera (14. novembra) schválil zodpovedajúcu legislatívu, podľa ktorej cena za minútu telefonovania z domáceho štátu do inej krajiny Únie – z mobilu alebo pevnej linky – bude maximálne 19 centov. SMS v rámci Únie bude môcť stáť maximálne 6 centov.

Nové cenové stropy by mali platiť od 15. mája 2019. Formálne ich však ešte musí schváliť Rada EÚ.

Zrušenie roamingových poplatkov mení návyky pri využívaní mobilov v zahraničí

Pri cestách v Únii používanie mobilných telefónov podľa Eurobarometra obmedzuje stále až 60 percent Európanov.

Niečo pre operátorov

Nové pravidlá prinesú občanom ponuku vysokorýchlostného pripojenia, zvýšia bezpečnosť volaní a znížia ceny cezhraničných hovorov v rámci EÚ, sľubuje Európsky parlament. Ochrana používateľa má byť zabezpečená aj zjednodušením spôsobov pri zmene operátora.

Pridanú hodnotu ponúkajú europoslanci aj telekomunikačným operátorom. Vďaka novej legislatíve získajú „potrebnú predvídateľnosť, ktorá by mohla prispieť k rastu investícii do vysokorýchlostného internetu,“ tvrdí inštitúcia.

Firmám sa navyše majú uľahčiť investície do vysokokapacitných sietí a 5G. Členské štáty by mali podľa europoslancov preto prijať opatrenia zamerané na rýchlejší prechod na 5G siete, vrátane vyčlenenia vhodného frekvenčného spektra do roku 2020. Dovtedy chce totiž podľa plánov zabezpečiť, aby v každom členskom štáte malo 5G sieť aspoň jedno mesto.

Legislatívny balík tiež ráta s vytvorením varovného systému v prípade nebezpečenstva. Európania by tak dostali SMS správu s upozornením na mimoriadne udalosti ako napríklad teroristické útoky či prírodné katastrofy.

Rýchlejšiu výstavbu 5G sietí chce Brusel, členské štáty aj operátori, no každý po svojom

Do roku 2025 by mali podľa Európskej komisie mať všetky európske domácnosti prístup k internetu v rýchlosti sťahovania najmenej 100 Mbps. Navyše, všetky mestské oblasti, vrátane hlavných ciest a železničných spojení by mali byť pokryté 5G sieťou.

Cesta k vnútroštátnym predpisom

Už v lete 2017 boli odstránené takzvané roamingové poplatky v rámci EÚ za volanie zo zahraničia. Táto legislatíva sa však netýkala telefonátov z domácich sietí do iného štátu EÚ, čo kritizovali zväzy na ochranu spotrebiteľov.

Tak sa mohlo stať, že ľudia volali z mobilu z dovolenky domov za nižšiu cenu než zo Slovenska na zahraničné čísla v rámci EÚ.

Keď rozhodnutie europoslancov odobria formálne ministri členských krajín, štáty budú mať dva roky na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych predpisov.