EÚ pripravuje nové pravidlá pre roboty a umelú inteligenciu

Umelá inteligencia bude intenzívne formovať aj Slovensko [Jani Saikko / Yle]

Už 21. apríla chce Komisia navrhnúť legislatívu regulujúcu využívanie umelej inteligencie. Bude vychádzať z Bielej knihy zverejnenej v minulom roku.

V druhej polovici tohto roka plánuje Komisia predstaviť revíziu smernice o priemyselných strojoch, zameria sa na využívanie robotov. Chce sa tiež pozrieť na Smernicu o rádiových zariadeniach, ktorá pokrýva komunikáciu zariadení pripojených na Internet vecí. Cieľom je posilniť ochranu súkromných údajov.

Prečo je to dôležité

Roboty a technológie postavené umelej inteligencii sa stále intenzívnejšie využívajú v priemysle i službách. Sú aj súčasťou nášho každodenného života. Existujúce pravidlá nie celkom efektívne pokrývajú nové situácie, ktoré môžu nastať napríklad v oblasti bezpečnosti, alebo kolaborácie medzi človekom a robotom.

Vo vývoji umelej inteligencie vedú Američania, Číňania rastú a Únia zaostáva

Podľa najnovšej expertnej správy majú Američania vedúce postavenie v kľúčových oblastiach, ako sú investície do startupov a financovanie výskumu a vývoja. Európania publikujú množstvo vedeckých prác.

Samostatnou otázkou je ochrana osobných údajov, alebo zabránenie zneužívaniu nových technológií na obmedzenie práv a slobôd.

Nedostatočné, nejasné pravidlá znižujú dôveru v nové technológie. Ich využívanie pri tom môže byť kľúčové pre udržanie globálnej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, či služieb.

Nové pravidlá sa bezprostredne dotknú výrobcov robotických zariadení i softvéru. Ovplyvnia však tiež použitie technológií v priemysle a službách.

Čo chce Komisia meniť

V smernici o priemyselných strojoch sa chce Komisia zamerať na otázku bezpečnosti, najmä pri kolaborácii človeka a stroja. Vo vývoji softvéru pre robotické zariadenia má byť zachovaný „ľudský dohľad“. Revízia by tiež mala zabezpečiť väčšiu transparentnosť v oblasti algoritmov v robotoch využívajúcich umelú inteligenciu.

Pri revízii Smernice o rádiových zariadeniach bude Komisia hľadať spôsob ako posilniť ochranu osobných údajov pri automatickom vysielaní dát počas používania robotických zariadení, najmä deťmi.

Digidane aj digieuro, pravdivý online obsah či biometria: Čo čaká európsky digitálny trh v roku 2021?

Internet už nie je len nástrojom komunikácie, či podnikania, ale aj priestorom, v ktorom sa tvorí realita. Európske inštitúcie sa v novom roku pokúsia ešte viac prepojiť európsky digitrh a predstaviť pravidlá, o ktorých sa vo svete zatiaľ len diskutuje.

Pre umelú inteligenciu pripravuje Komisia novú legislatívu. Tá má v prvom rade definovať koncept umelej inteligencie a tým aj rozsah nových pravidiel. Následne Komisia rozdelí využívanie umelej inteligencie do dvoch skupín – s vysokým a nízkym rizikom.

Vysoko rizikové technológie budú čeliť prísnejšiemu dohľadu. Patria tam technológie využívané v kritických sektoroch – zdravotníctvo, doprava, polícia, nábor ľudí. Druhú skupinu tvoria technológie s kritickým použitím. Teda také, pri ktorých existuje riziko spôsobenia smrti, škody, zranenia, či právnych následkov.

Čo v legislatíve nebude

Zatiaľ sa nezdá, že by chcela Komisia prísne obmedziť používanie niektorých druhov technológií. V minulosti sa hovorilo napríklad o moratóriu na využívanie technológií automatického rozpoznávania tváre. O tejto otázke chce len spustiť diskusiu.

Článok je súčasťou prehľadu Týždeň v európskej ekonomike, ktorý spracováva EURACTIV pre Denník E.