Eurokomisia a krajiny Únie majú koordinovaný plán na rozvoj umelej inteligencie

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Európska komisia predstavila koordinovaný plán, ktorý vypracovala s členskými štátmi EÚ na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe, čo je oblasť pre ktorú chce do roku 2020 zohnať 20 miliárd eur.

Koordinovaný plán je súčasťou stratégie eurokomisie, týkajúcej sa umelej inteligencie (AI), prijatej v apríli 2018. Plán obsahuje spoločné opatrenia v záujme užšej a účinnejšej spolupráce medzi členskými štátmi Únie a  Nórskom, Švajčiarskom a eurokomisiou v štyroch kľúčových oblastiach: zvýšenie investícií, sprístupnenie väčšieho objemu údajov, podpora talentov a zabezpečenie dôvery.

Exekutíva EÚ vo svojom stanovisku pre médiá spresnila, že na to, aby sa Európa stala popredným svetovým regiónom v oblasti rozvoja a zavádzania modernej, etickej a bezpečnej umelej inteligencie, je nevyhnutná silnejšia koordinácia. Prioritami zavádzania AI majú byť oblasti verejného záujmu, ako je zdravotná starostlivosť, doprava a mobilita, bezpečnosť a energetika.

Vladimír Šucha: Nástup umelej inteligencie nepotrvá roky, ale mesiace

Ak má Európa snahu modelovať budúci vývoj ľudstva, musia členské krajiny EÚ reagovať na výzvy spojené s rozvojom umelej inteligencie spoločne. Pozícia Slovenska v rámci EÚ je v tejto oblasti slabá, hovorí generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip koordinovaný plán pre UI vníma ako značný pokrok európskych krajín.

„Dohodli sme sa, že budeme spolupracovať na vytváraní európskeho dátového priestoru – lebo dáta sú základnou surovinou pre umelú inteligenciu – v odvetviach, ako je napríklad zdravotná starostlivosť, aby sme zlepšili diagnostiku a liečbu rakoviny,” opísal Ansip jednu z výhod tohto plánu.

Ansip spresnil, že ďalším cieľom je koordinovať investície, pričom Únia chce do konca roka 2020 zmobilizovať aspoň 20 miliárd eur v podobe súkromných a verejných investícií pre tento sektor.

„Umelá inteligencia nie je len akýsi príjemný bonus, je to naša budúcnosť,“ vysvetlil Ansip.

V centre transformovania slovenskej ekonomiky bude najbližšiu dekádu umelá inteligencia

Slovenská republika čelí podľa správy OECD najväčšej transformácii svojho pracovného trhu zo všetkých vyspelých krajín.

Umelá inteligencia je ako elektrina v minulosti

Podľa vyjadrenia eurokomisárky pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marije Gabrielovej umelá inteligencia dnes mení svet tak, ako kedysi elektrina.

„Spolu s členskými štátmi budeme viac investovať do zavádzania umelej inteligencie do všetkých odvetví hospodárstva, do podpory pokročilých zručností a maximalizácie dostupnosti údajov,“ uviedla.

Spresnila, že koordinovaný akčný plán pomôže Európskej únii pretaviť AI do konkrétnych výhod pre občanov a podniky a Európa tak dokáže obstáť v celosvetovej konkurencii.

Exekutíva Únie však upozornila, že ak má tento plán uspieť, musí sa dokončiť digitálny jednotný trh a jeho regulačný rámec. To znamená, že členské štáty a Európsky parlament sa musia čo najskôr dohodnúť na legislatívnych návrhoch o kybernetickej bezpečnosti a otvorených údajoch, a tiež o podobe budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý zahŕňa financovanie výskumu a inovácií, ako aj zavádzanie technológií na báze umelej inteligencie.