Eurokomisia: Online platformy sa zlepšujú v odstraňovaní nelegálneho obsahu

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Plaformy avizujú, že nenávistný obsah vedia z internetu až v 90 percentách stiahnuť do 24 hodín. Dobrým výsledkom chcú technologickí giganti eurokomisiu presvedčiť o tom, že na nenávistné prejavy na svojich sieťach dokážu reagovať aj sami, bez tvrdej regulácie.

Európska komisia zverejnila v pondelok (22. júna) výsledky ďalšieho hodnotenia na základe svojho kódexu správania sa v online prostredí, ktorý je zameraný na boj proti nenávistným prejavom na internete.

Podľa eurokomisie sú výsledky hodnotenia pozitívne. Podľa jej zistení IT spoločnosti posudzujú až 90 percent označených obsahu do 24 hodín a odstraňujú 71 percent obsahov, považovaných za nezákonné nenávistné prejavy.

V roku 2016, keď došlo k prijatiu kódexu, bolo odstraňovaných iba 28 percent takýchto obsahov.

Štúdia Komisie volá po „sankciách“ za dezinformácie na internete

Štúdia Európskej komisie o účinnosti postupov Únie v boji proti dezinformáciám kritizuje ich samoregulačnú povahu. Navrhuje, aby sa zaviedli „sankčné a opravné mechanizmy“, ktoré by mali zabezpečiť skutočné dodržiavanie pravidiel.

Exekutíva EÚ však zároveň vyzvala internetové platformy, aby aj naďalej posilňovali transparentnosť a spätnú väzbu pre svojich používateľov.

„Nastal čas na zabezpečenie toho, aby všetky platformy mali rovnaké povinnosti na celom jednotnom trhu EÚ a aby sa v právnych predpisoch objasnili povinnosti platforiem,“ uviedla podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

V praxi to podľa nej znamená, že všetko to, čo je nezákonné mimo on-line prostredia, musí zostať nezákonné aj na internete. Komisia v súčasnosti pripravuje nový zákon o digitálnych službách, ktorý prinesie zmeny aj v tejto oblasti.

Výhodná samoregulácia

Vzhľadom na to, že v Európskej únii momentálne prebieha aktívna debata, vrátane verejnej konzultácie o tom, ako bude online priestor v Európe vyzerať v budúcnosti, sa zabrať snažia aj platformy. Hoci kódex EÚ prijali mnohí tech giganti dobrovoľne, Únii chcú aj touto formou dokázať, že ich samoregulácia je dostatočne účinná. Dobré výsledky zverejneného hodnotenia preto pravdepodobne odzrkadľujú aj túto skutočnosť.

Platformy poskytovali spätnú väzbu svojim používateľom v 67,1 percentách prijatých oznámení. V porovnaní s predchádzajúcim monitorovaním však ide o nálarst len o 1,7 percentuálneho bodu. Komisia navyše prízvukuje, že iba sociálna sieť Facebook používateľov o stave ich oznámenia systematicky informuje. Všetkým ostatným platformám odporúča vylepšenia.

Nevýhodou dobrovoľného sebamonitorovania je v tejto súvislosti aj nejednotná metodológia skúmania, či forma, v akej platformy svoje výsledky prezentujú. Tieto nezrovnalosti chce európska exekutíva riešiť v novej, pripravovanej legislatíve.

Európska legislatíva o digitálnych službách: Komisia medzi platformami nechce monopoly

EÚ chce ešte tento rok predstaviť nariadenie, ktoré by regulovalo online platformy a vyriešilo by množstvo problémov, týkajúcich sa hospodárskej súťaže na digitálnom trhu. Malo by ísť o najambicióznejší projekt Jednotného digitálneho trhu tohto legislatívneho obdobia.

Kódex správania sa v boji proti nezákonným nenávistným online prejavom v EÚ predložili eurokomisii ešte 31. mája 2016 štyri najväčšie technologické spoločnosti Google, Microsoft, Facebook a Twitter. Jeho cieľom malo byť limitovanie šírenia rasistických, xenofóbnych a nenávistných prejavov na internete. Neskôr sa ku Kódexu pripojili aj platformy Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion a Jeuxvideo.com.

Výsledky hodnotenia po štyroch rokoch sa teraz stanú súčasťou konzultácii o pripravovanej legislatíve o digitálnych službách v EÚ, tzv. Digital Services Act, ktorá by mala byť predstavená ešte v tomto roku.

Prípravy na najväčšiu európsku legislatívu o digitálnom obsahu a službách sú v plnom prúde

Eurokomisia spustila konzultácie o budúcej regulácii digitálnych platforiem. Ide pri tom o jedny z najdôležitejších pravidiel o online obsahu a zodpovednosti digitálnych služieb. Načasovanie kvôli nepokojom v Spojených štátoch a virtuálnej vojne medzi platformami a politikmi nemôže byť aktuálnejšie.