Eurokomisia predstavila usmernenia pre etický rozvoj umelej inteligencie

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Európska komisia predstavila v pondelok (8. apríla) kroky, ktoré chce prijímať pre posilnenie dôvery Európanov v umelú inteligenciu. Opatrenia navrhované exekutívou EÚ vychádzajú z práce skupiny odborníkov na vysokej úrovni.

Na základe odporúčaní nezávislej expertnej skupiny, ktorá bola vytvorená v júni 2018, spustila eurokomisia pilotnú fázu, ktorej cieľom je zabezpečiť zavedenie etických usmernení pre rozvoj a používanie umelej inteligencie. Komisia vyzýva zainteresované sektory, výskumné ústavy a verejné orgány, aby preskúmali podrobný zoznam hodnotení, ktorý dopĺňa politické usmernenia.

Tieto plány sú súčasťou európskej stratégie pre umelú inteligenciu (AI) predloženej v apríli 2018, ktorá pre nadchádzajúce desaťročie predpokladá zvýšenie verejných a súkromných investícií na minimálne 20 miliárd eur ročne. Vysoké investície do umelej inteligencie majú sprístupniť nové balíky dát, stimulovať talenty v tejto oblasti a zabezpečiť dôveru v nové technológie.

Etika a umelá inteligencia: Experti formulovali „kritické výzvy“ novej technológie

Expertná skupina na vysokej úrovni pre umeleckú inteligenciu, ktorú zriadila Európska komisia, uverejnila dlho očakávanú správu o umelej inteligencii. Upozorňuje na otázky identifikácie, bodovacích systémov pre občanov, či robotov zabijakov.

AI ako konkurenčná výhoda pre Európu

Podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti pripomenul, že etický rozmer hodnotenia vplyvu AI nie je iba akousi technickou črtou či doplnkovou funkciou, lebo občania môžu naplno profitovať z technológií založených na umelej inteligencii a tešiť zo všetkých výhod, ktoré prinášajú, len ak nadobudnú presvedčenie, že im môžu dôverovať.

„Umelá etická inteligencia je koncept, ktorý prináša výhody všetkým stranám a môže byť konkurenčnou výhodou pre Európu, ak sa dokáže stať lídrom vo vývoji umelej inteligencie, ktorá je zameraná na ľudský faktor a ktorej ľudia môžu dôverovať,“ vysvetlil Ansip.

Umelá inteligencia je parným strojom dneška, hovorí Komisia

Európska komisia predložila v stredu (25. apríla) sériu opatrení, ktoré majú umožniť, aby umelá inteligencia slúžila európskym občanom a posilnila konkurencieschopnosť Európskej únie v tejto oblasti.

Podľa slov eurokomisárky pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marije Gabrielovej eurokomisia pondelňajším návrhom urobila dôležitý krok smerom k zaisteniu etickosti a bezpečnosti umelej inteligencie v EÚ.

„Teraz máme pevný základ, zakotvený v hodnotách EÚ, vyplývajúci zo širokého a konštruktívneho zapojenia veľkého počtu zainteresovaných strán vrátane podnikov, akademickej obce a občianskej spoločnosti,“ opísala situáciu. Dodala, že EÚ začne tieto požiadavky zavádzať do praxe a zároveň s tým rozprúdi aj medzinárodnú diskusiu o umelej inteligencii zameranej na ľudský faktor.

Trojstranný prístup

Podľa správy Komisie môže z rozvoja umelej inteligencie ťažiť široká škála odvetví – od zdravotníctva cez energetiku, automobilizmus, poľnohospodárstvo, politiku boja proti zmene klímy až po riadenie finančných rizík.

Umelá inteligencia môže byť nápomocná aj v boji proti podvodom a inej trestnej činnosti. Nové výzvy pre budúcnosť však prináša v oblasti pracovných miest a nastoľuje nové právne a etické otázky.

Prístup Európskej komisie je trojstranný: stanovuje kľúčové požiadavky na AI, spúšťa rozsiahlu pilotnú fázu pre zainteresované strany a usiluje sa o medzinárodný konsenzus o rozvoji umelej inteligencie zameranej na človeka.

Umelá inteligencia Slovensko neobíde

ŠPECIÁL / Názor / Svet, kde je čoraz ťažšie rozoznať, či sa na druhej strane hovoru nachádza reálna osoba alebo robot, sa začína stávať realitou. Na Slovensku preto vzniká nová platforma, ktorá sa zameria práve na potenciál a výzvy spojené s napredovaním umelej inteligencie.

Komisia upozornila na sedem základných aspektov AI, ktorej môžeme dôverovať: zapojenie ľudí a ľudský dozor; robustnosť a spoľahlivosť používaných algoritmov; ochrana súkromia a používaných údajov; transparentnosť; rozmanitosť, nediskriminácia a rovnosť; sociálny a environmentálny blahobyt (využívať systémy UI na urýchlenie pozitívnych sociálnych zmien a na podporu trvalo udržateľného rozvoja a ekologickej zodpovednosti) a nakoniec zodpovednosť.

Na celosvetovej úrovni chce EÚ posilniť spoluprácu s partnermi, ktorí zdieľajú rovnaké vízie o UI, ako sú Japonsko, Kanada alebo Singapur, a bude aj naďalej zohrávať aktívnu úlohu v medzinárodných diskusiách a iniciatívach vrátane skupín G7 a G20.