Europarlament žiada úpravy v pripravovanom zákone o digitálnych službách

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Poslanci a poslankyne podporili legislatívu, ktorá bude mať zásadný vplyv na budúcnosť a zisky platforiem, ako aj podporu možného zákazu cielenej reklamy.

Poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu vyzvali v utorok (20. októbra) na prijatie nadčasových pravidiel pre digitálne služby vrátane online platforiem a trhovísk, ako aj záväzný mechanizmus na boj proti nezákonnému obsahu na internete.

Poslanci v dvoch samostatných legislatívnych uzneseniach vyzvali Európsku komisiu, aby sa pri príprave zákona o digitálnych službách (tzv. Digital Services Act), ktorý má byť predstavený v decembri, zamerala aj na odstraňovanie súčasných nedostatkov v online prostredí.

Aj keď trojica správ, ktoré prijali, nie je právne záväzná, poskytujú výkonnej moci EÚ jasný signál o postoji Parlamentu k pripravovanému zákonu.

Technologické giganty: Európska legislatíva o digislužbách by sa mala vyhnúť pravidlám o „škodlivom" obsahu

Nové európske opatrenia, ktoré majú regulovať web, by sa mali v prvom rade vyhnúť takým pravidlám, ktoré by online obsah označovali za „škodlivý“ a namiesto toho hovoriť o „nelegálnom“ obsahu, tvrdí združenie, zastupujúce najväčšie online platformy.

Súčasné pravidlá, týkajúce sa digitálnych služieb, sa od prijatia smernice o elektronickom obchode pred 20 rokmi výraznejšie nezmenili. Nový legislatívny balík by mal Únii umožniť formovať digitálnu ekonomiku nielen doma, ale aj v zahraničí a EÚ by tak mohla prispieť k nastaveniu noriem pre zvyšok sveta.

Nezákonný vs. škodlivý obsah

Ustanovenia zákona o digitálnych službách by podľa europoslancov mali byť záväzné pre všetkých poskytovateľov digitálnych služieb v tretích krajinách, pokiaľ svoje služby poskytujú aj spotrebiteľom a používateľom v Európskej únii.

Používatelia musia mať možnosť informovať sprostredkovateľov o nezákonnom obsahu alebo aktivitách v online prostredí. To si vyžiada zriadenie záväzného mechanizmu oznamovania a prijímania opatrení, vďaka ktorému by online sprostredkovatelia mohli reagovať rýchlo a proti nezákonnému obsahu zakročiť transparentnejšie. Používatelia by zasa mali mať možnosť požadovať nápravu prostredníctvom vnútroštátneho orgánu na riešenie sporov.

Digitálna koalícia zo strednej Európy: Legislatíva o digislužbách musí myslieť na malé podniky

V rámci verejnej konzultácie k pripravovanej celoeurópskej legislatíve o digitálnych službách varujú regionálne asociácie pred nadmerným zaťažovaním menších firiem. O tom, čo je na internete prípustné, musí podľa nich rozhodnúť štát, nie firma.

Parlament žiada, aby sa prísne rozlišovalo medzi nezákonným a škodlivým obsahom. Režim právnej zodpovednosti by sa totiž mal vzťahovať len na nelegálny obsah, ako je definovaný v právnych predpisoch EÚ alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Platformy by na kontrolu škodlivého alebo nezákonného obsahu nemali používať filtre nahrávaného obsahu ani žiadnu formu kontroly obsahu ex ante. Definitívne rozhodnutie o tom, či je daný obsah legálny alebo nie, by mal prijať nezávislý súdny orgán.

Škodlivý obsah, nenávistné prejavy a dezinformácie by sa mali riešiť prostredníctvom povinnosti zvýšenej transparentnosti a podporou mediálnej a digitálnej gramotnosti občanov.

Lepšie online služby zákazníkom

Podľa europarlamentu by sa zásada „čo je nezákonné offline, je nezákonné aj online”, ako aj zásady ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti používateľov mali stať hlavnými princípmi budúceho zákona.

Platformy a online sprostredkovateľské služby by mali zároveň zlepšiť odhaľovanie a odstraňovanie nepravdivých tvrdení a boj proti nečestným obchodníkom, ktorí napríklad predávajú falošné zdravotnícke vybavenie alebo nebezpečné výrobky online, k čomu dochádzalo aj počas pandémie ochorenia COVID-19.

Europoslanci okrem toho požadujú zavedenie novej zásady „poznaj svojho zákazníka“, na základe ktorej by boli internetové platformy povinné kontrolovať a zastavovať činnosť podvodných spoločností, ktoré svoje služby využívajú na predaj vlastných nezákonných a nebezpečných výrobkov a obsahov.

Zákonodarcovia presadzujú aj zvýšenie kontroly používateľov nad online obsahom, ktorý sa im zobrazuje, vrátane možnosti úplne odmietnuť spravovanie obsahu. Podporujú tiež zníženie závislosti používateľov od algoritmov. Cielená reklama by podľa nich mala byť regulovaná prísnejšie. Uprednostniť by sa mali jej menej rušivé, kontextualizované formy, ktoré si vystačia s menším množstvom údajov a nie sú závislé od predchádzajúcej interakcie používateľa s obsahom. Poslanci vyzvali Komisiu, aby zvážila aj možnosť postupného obmedzovania cielenej reklamy, ktoré by viedlo k jej úplnému zákazu.

Komisia si posvieti na internet vecí: Hlasoví asistenti či hodinky môžu zbierať viac dát, ako by sme chceli

Európska komisia začala rozsiahle protimonopolné vyšetrovanie, týkajúce sa technológií internetu vecí, ako sú hlasoví asistenti či prepojené mobilné zariadenia.

V treťom, nelegislatívnom uznesení poslanci požadujú, aby sa odstraňovanie škodlivých obsahov uskutočňovalo dôsledne, primerane a nediskriminačným spôsobom a aby nedochádzalo k ohrozovaniu slobody prejavu a práva na informácie, ale ani súkromia a ochrany údajov.