Europarlament zrušil geoblokáciu pri cezhraničnom nakupovaní cez internet

Nové pravidlá zakazujú rôzny prístup ku kupujúcim podľa miesta vydania ich kreditnej alebo debetnej karty. [Twitter]

Európsky parlament v utorok (7. februára) absolútnou väčšinou hlasov podporil nariadenie o širšom a ľahšom cezhraničnom prístupe Európanov k tovarom a službám nakupovaným cez internet.

V praxi to znamená, že online kupujúci budú mať v rámci Európskej únie oveľa ľahší prístup k výrobkom, hotelovým rezerváciám, požičiavaniu áut, hudobným festivalom alebo lístkom na zábavný park.

Europoslanci odhlasovali prísnejšie pravidlá nákupov na internete

Národné dozorné orgány získajú o dva roky nové kompetencie, medzi inými aj možnosť vystupovať pri námatkových kontrolách inkognito.

Po novom len presmerovanie

Nové pravidlá zakážu takzvanú „geoblokáciu“ kupujúcich, ktorí hľadajú tovary a služby na webových stránkach v inej krajine Únie. Po novom už nebudú zablokovaní alebo presmerovaní na inú webovú stránku z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného pobytu.

Obchodníci budú musieť zaobchádzať s online zákazníkmi z inej krajiny Európskej únie rovnako ako s miestnymi a zabezpečiť im rovnaké ceny alebo podmienkam predaja.

Platí to pri nákupe tovarov (domáce spotrebiče, elektronika, odevy, atď.), pri prijímaní elektronických služieb, ktoré nie sú chránené autorskými právami (cloud, firewally, dátové sklady, hosťovanie webových stránok) alebo pri kúpe služieb (hotelové pobyty, športové podujatia, požičovne áut, hudobné festivaly či lístky do zábavných parkov).

Nové pravidlá zakazujú rôzny prístup ku kupujúcim podľa miesta vydania ich kreditnej alebo debetnej karty. Obchodníci majú možnosť akceptovať akékoľvek platobné prostriedky, nesmú však kupujúcich diskriminovať požiadavkami špecifickej platby na základe štátnej príslušnosti.

Maltské predsedníctvo dotiahlo slovenskú prioritu: koniec geoblokovania

Členské štáty schválili dostupnosť online obsahu naprieč Európskou úniou.

Digitálny obsah chránený autorskými právami zatiaľ mimo legislatívy

Europarlament upozornil, že z tohto nariadenia bol zatiaľ vyňatý digitálny obsah chránený autorskými právami. Ide napríklad o elektronické knihy, hudbu na sťahovanie alebo online hry.

Európska komisia však v horizonte do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia musí posúdiť, či by sa zákaz geoblokácie nemal rozšíriť aj na audiovizuálne a dopravné služby.

Slováci budú môcť ukázať svoj účet v banke aj Google-u či Facebook-u

Po autorizácii majiteľom si od januára môžu účet prezrieť aj tretie subjekty.

Po uznesení Európskeho parlamentu musí byť nariadenie o regulácii geoblokácie formálne schválené aj Radou Európskej únie, teda členskými štátmi. Nové pravidlá nadobudnú platnosť deväť mesiacov po ich zverejnení v Úradnom vestníku Únie, čiže do konca tohto roka.