Európska digitálna spoločnosť: Ako vyzerá dnes?

FOTO: Eurostat

Surfovanie, chatovanie, či nakupovanie cez internet patria medzi každodenné aktivity, na ktoré dnes Európania využívajú informačné a komunikačné technológie ako počítače, laptopy, tablety a smartfóny.

Používanie internetu  sa pre Európanov stalo dennodennou aktivitou. Až 82 percent obyvateľov EÚ podľa najnovšej štatistiky Európskeho štatistického úradu (Eurostat) používa internet. Najčastejšie využívaným zariadením, na ktorom s internetom pracujú, je už dnes mobilný telefón.

Domácnosti aj firmy na pevnom pripojení

Percentá domácností s pevným pripojením na internet. Zdroj: Eurostat

Až 83 percent domácností v EÚ využíva internetové pripojenie. 74 percent má pripojenie zabezpečené pevnou linkou, najčastejšie formou digitálnej účastníckej linky, tzv. DSL.

4 z 10 európskych domácností využívajú podľa Eurostatu mobilné širokopásmové pripojenie (tzv. broadband), pričom oproti roku 2010 sa ich počet znásobil štyri krát.

eurostat digi 2

Percento ľudí, ktorí v ostatných troch mesiacoch využili mobilný telefón na pripojenie na internet. Zdroj: Eurostat

Len 3 percentá firiem a podnikateľov dnes v Európe nemá pripojenie na internet. Najviac z nich je v Rumunsku (16 percent) a Grécku (12 percent).

Až 95 percent všetkých spoločností uvádza, že sa na internet pripája prostredníctvom pevnej siete. Takmer štvrtina firiem má svoju webovú stránku prepojenú s možnosťou online nákupu alebo objednávky.

Používanie internetu

Obyvatelia EÚ používajú internet vo väčšine na získavanie informácií. Druhou najčastejšou aktivitou je čítanie online spravodajstva, treťou je participácia na sociálnych sieťach.

Sociálne siete v Únii najintenzívnejšie využívajú Maďari (83 percent), najmenej Francúzi (47 percent). Vo všeobecnosti tieto siete využíva až takmer 90 percent mladých Európanov vo veku od 16 do 24 rokov.

Používatelia sociálnych sietí v EÚ. Zdroj: Eurostat

Za takmer 10 rokov narástol v Únii aj počet online nákupcov. Najobľúbenejšími tovarmi sú oblečenie a športové potreby. Cez internet najradšej nakupujú Briti, Dáni a Nemci.

https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/bezplatne-wi-fi-v-eu-sanca-aj-pre-slovenske-obce/

Slováci spolu s Rumunmi a Bulharmi partia do skupiny obyvateľov, ktorá na internete sleduje online videá najmenej. Rovnako patria do skupiny najskeptickejších používateľov, ktorí zverejňujú svoje osobné údaje.

Mnohé ďalšie zaujímavé štatistiky o európskej digitálnej spoločnosti nájdete tu.