Európske inštitúcie majú politickú dohodu pre zavedenie Aktu o správe údajov

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Únia má bližšie k spoločnej koncepcii zdieľania dát. Vznikne nová štruktúra riadenia deviatich európskych dátových priestorov a nové úlohy dostanú aj štáty.

Európska komisia v stredu (1. decembra)  privítala privítala politickú dohodu o európskom Akte o správe údajov (Data Governance Act, DGA). Tú v utorok večer (30. novembra) dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu a členských štátov v Rade EÚ. Ukončenie rokovaní v rámci trialógu je základom pre konečné schválenie právneho textu, ktorý vytvorí spoločnú európsku koncepciu zdieľania údajov.

Akt o správe údajov navrhnutý Eurokomisiou v novembri 2020 vytvorí základ pre nový európsky spôsob správy dát v súlade s pravidlami EÚ, ako sú ochrana osobných údajov (GDPR), ochrana spotrebiteľa a pravidlá hospodárskej súťaže.

Deväť strategických datapriestorov v Únii chce mať blok čo najbližšie k používateľom

Ukladanie európskych dát je ale naďalej problematické. Blok preto plánuje miliardové investície do európskych cloudov, ale aj malých datacentier v blízkosti používateľov.

Európsky dátový priestor

DGA je prvou legislatívnou iniciatívou Európskej dátovej stratégie. Vytvára novú štruktúru riadenia, ktorá sa bude vzťahovať na spoločné dátové priestory. Európska komisia ich spustí v deviatich sektoroch, vrátane zdravotníctva, energetiky a poľnohospodárstva.

Nový zákon zriadi aj tzv. Data Innovation Board, teda poradný orgán, ktorý bude poskytovať odborné vstupy do vývoja usmernení pre európske dátové priestory. Riešiť bude, napríklad vývoj spoločných noriem a požiadaviek interoperability na európskej aj medzinárodnej úrovni.

Kontroverzným bodom rokovaní bola snaha umožniť opätovné použitia citlivých údajov z verejného sektora. Nové právo EÚ má preto pri zdieľaní údajov s verejnými orgánmi poskytnúť právnu istotu v právach a povinnostiach.

Výmena dát verejného sektora bude možná aj s organizáciami, ktoré majú sídlo v tretích krajinách. Zárukou má byť potvrdenie, že nedochádza k nezákonným prenosom alebo vládnemu prístupu k priemyselným údajom.

Členské štáty v tejto súvislosti ustanovia orgán, ktorý by mal podporiť verejný sektor pri zdieľaní údajov v anonymizovanej forme. Práve tá chráni súkromie a práva duševného vlastníctva.

Národná, európska a transatlantická dátová politika

Tri úrovne politík prístupu k dátam sa líšia. Členské krajiny a EÚ upravujú pravidlá trhu a hovoria o dátovej suverenite. Na transatlantickej úrovni sa diskutuje o pravidlách pre transfer dát. Spojené štáty tvrdia, že riešenie je blízko, Únia ho nevidí.

Na základe už zavedeného postupu pre prenos osobných údajov bude Európska komisia poverená prijatím rozhodnutí o primeranosti pre konkrétne krajiny mimo EÚ. Podobne sa očakáva, že exekutíva EÚ prijme vzorové zmluvné doložky a štandardizované verzie súkromných zmlúv, ktoré uľahčia dodržiavanie. Na žiadosť europoslancov nebude mať verejná správa v tejto oblasti výhradné dohody so súkromnými spoločnosťami dlhšie ako jeden rok. Ide o opatrenie, ktoré má zabezpečiť spravodlivý prístup k údajom.

Úžitok pre spoločnosť aj hospodárstvo

Výkonná podpredsedníčka eurokomisie pre digitalizáciu Margrethe Vestager v tejto súvislosti uviedla, že nariadenie je prvým krokom na vytvorenie stabilného a spravodlivého hospodárstva, založeného na údajoch.

Až 80 percent z európskych dát totiž nie je využívaných napriek tomu, že Únia považuje údaje za ropu 21. storočia.

„Účelom DGA je vytvoriť správne podmienky pre dôveryhodné zdieľanie dát v súlade s našimi európskymi hodnotami a základnými právami. Vytvárame tak bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu údaje zdieľať medzi odvetviami a členskými štátmi, z čoho bude mať úžitok spoločnosť i hospodárstvo,“ opísala situáciu.

Podľa eurokomisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona je cieľom vytvoriť otvorený, ale suverénny európsky jednotný trh s údajmi. Akt o správe údajov podľa neho uľahčí tok čoraz väčšieho množstva priemyselných údajov medzi odvetviami a členskými štátmi. To umožní, aby sa Európa stala najdôležitejším dátovým kontinentom na svete.

Jednotlivci a spoločnosti, ktoré generujú údaje, týmto nariadením získajú istotu, že si nad týmito údajmi zachovajú kontrolu.

Dáta sú ropou 21. storočia. Ako sa o ne stará Slovensko?

Pandémia ešte jasnejšie poukázala na problém, ktorý má Slovensko s vlastnými dátami. Pri otázkach o dátovej politike sa rezorty zväčša odvolávajú na ministerstvo informatizácie. Tomu však chýbajú jasné kompetencie. Pomôcť môže pripravovaný zákon o údajoch, ktorý však čelí stovkám pripomienok. 

Politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia, ešte musia formálne odobriť poslanci Európskeho parlamentu a ministri členských krajín.

Komisia upozornila, že už čoskoro (pravdepodobne vo februári 2022) navrhne aj druhú významnú legislatívnu iniciatívu – Akt o údajoch. Jeho účelom bude maximalizovať hodnotu údajov pre hospodárstvo a spoločnosť, podporiť zdieľanie údajov medzi podnikmi navzájom a medzi podnikmi a vládami.