Európsky formát životopisu Europass sa po 14 rokoch mení

Europass slúži ako nástroj na komunikáciu zručností v celej Únii. [Flickr]

Stránku celoeurópskej formy životopisu denne navštívi 55 tisíc používateľov. Po viac ako desiatich rokoch a 100 miliónoch vygenerovaných životopisov ho Komisia ako reakciu na digitalizáciu spoločnosti a trhu práce aktualizuje.

Európska komisia vo štvrtok (12. apríla) oznámila, že členské štáty Európskej únie prijali jej návrh na revíziu rámca Europass, celoeurópskeho formátu životopisu.

Cieľom tejto revízie je zjednodušiť a zmodernizovať životopis Europass, ale aj iné nástroje v oblasti zručností potrebných v digitálnom veku. Používateľom umožní viac zviditeľniť svoje zručnosti a kvalifikácie v priestore celej Európskej únie a tvorcom politík pomôže lepšie predvídať potreby a trendy na trhu práce.

Komisia schválením tejto revízie zavŕšila prijímanie  všetkých desiatich opatrení, naznačených v jej programe v oblasti zručností pre Európu z júna 2016.

Práca 4.0 a dopady digitalizácie: Revolúcia je zložitejšia, ako sa zdalo

O digitalizácii sa dnes hovorí všade. Je ale faktom, že v najbližších niekoľkých rokoch práve ona zmení pracovný svet aj pracovné návyky.

Desaťročné európske CV

Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová ocenila ústretovosť členských krajín Únie a pripomenula, že Europass je už viac ako desať rokov kľúčovým nástrojom na podporu lepšej komunikácie a lepšieho pochopenia zručností a kvalifikácií.

„Je dôležitou spojkou medzi svetmi práce, vzdelávania a odbornej prípravy. Denne má portál Europass viac ako 55 tisíc návštevníkov a od roku 2004 bolo zaznamenaných viac ako 100 miliónov stiahnutí životopisu Europass,“ spresnila.

Podľa jej slov Europass jasne preukázal svoju pridanú hodnotu, lebo slúži ako nástroj na komunikáciu zručností v celej Únii a vyvíja sa tak, aby dokázal odpovedať na výzvy a príležitosti, ktoré so sebou prináša digitálny vek.

https://twitter.com/EU_Social/status/984392862640066560

Novinka: Elektronické portfólio

Komisárka dodala, že modernizáciou Europassu sa súčasťou jeho rámca stáva aj elektronické portfólio, v ktorom sa budú ukladať a vymieňať informácie, nástroje slúžiace ľuďom na vlastné zhodnotenie svojich zručností, ako aj nástroje, ktoré umožnia opísať výsledky formálneho vzdelávania a neformálneho učenia i získané kvalifikácie.

Prvýkrát bude Europass ponúkať aj informácie na podporu riadenia profesionálnej kariéry vrátane informácií o trendoch a dopyte na trhu práce, ako aj o príležitostiach v oblasti poradenstva a vzdelávania v Európe.