Európsky súd: Online fotografiu nemožno bez súhlasu autora opätovne použiť

Fotograf. [Pixabay/jarmoluk]

Fotograf na európskom súde zažaloval školu, ktorého žiačka v referáte použila jeho voľne dostupnú fotografiu z iného portálu. Súd rozhodol, že hypertextový odkaz na pôvodné umiestnenie obrázku ako autorská referencia nestačí.

Použiť na internetovej stránke fotografiu, ktorá bola voľne dostupná na inej internetovej stránke, si opätovne vyžaduje súhlas autora, rozhodol včera (7. augusta)  v Luxemburgu Európsky súdny dvor. Dielo totiž nemožno využívať, aj napriek tomu, že súhlas na zverejnenie autor už inému portálu predtým ponúkol.

Súdny dvor konštatoval, že ak „výnimky a obmedzenia (…) nestanovujú niečo iné, treba každé použitie diela treťou osobou bez predchádzajúceho súhlasu autora považovať za porušenie autorského práva k tomuto dielu“.

Výsledok sporu medzi fotografom a školou v Nemecku, ktorá obrázok použila bez vedomia autora, teraz vytvorí precedens. Rozhodnutie prichádza v kontexte diskusie o autorských právach a novele smernice o copyrighte, ktorou ešte stále žije Európska únia.

Kontroverzná legislatíva o copyrighte europarlamentom neprešla

Europoslanci tesnou väčšinou poslali kontroverznú novelu legislatívy o copyrighte späť na prepracovanie. Len traja slovenskí europoslanci hlasovali za jej pôvodné znenie.

Fotograf vs. nemecká škola

Prípad, o ktorom do včera rozhodoval Európsky súdny dvor, odštartoval ešte v roku 2009. Fotograf Dirk Renckhoff na súde v Luxemburgu zažaloval Spolkovú republiku Severné Porýnie – Vestfálsko. Žiačka školy vo Waltope, ktorá do tejto spolkovej krajiny patrí, totiž v referáte na ilustráciu využila Renckhoffovu fotografiu. Škola referát aj s obrázkom následne publikovala na internete.

Hoci žiačka pod obrázkom uviedla odkaz na pôvodný web s voľne prístupnou fotografiou, nestačilo to. Fotograf bol presvedčený, že obrázok podliehal autorskému zákonu a od prevádzkovateľa školy žiadal odškodné 400 eur.

Hoci súd najnižšej inštancie v Nemecku rozhodol fotografiu z webu stiahnuť a škole nariadil zaplatiť 300 eur, nestačilo to. Obe strany v prípade sa odvolali.

Vyšší súd napokon požiadaj Európsky súdny dvor o výklad „Smernice o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti“.

Ten napokon rozhodol, že „umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola so súhlasom autora voľne dostupná na inej internetovej stránke, si vyžaduje nový súhlas tohto autora“. Súd tvrdí, že v dôsledku umiestnenia takejto fotografie je obrázok sprístupnený novej verejnosti. Hypertextový odkaz na pôvodné umiestnenie teda nestačí.

Český europoslanec: Reformu autorského práva potrebujeme, no je správne, že sme rozhodnutie odložili

Súčasná úprava autorského práva sa zastavila pri káblovom a satelitnom vysielaní a na dobu internetu nie je pripravená. Prijatie reformy je preto zásadné, hovorí europoslanec PAVEL SVOBODA.

Revízia autorského zákona je nutnosťou

Prípad, ktorý sa točí okolo copyright-u a európskej smernice z roku 2001, je ďalším znakom toho, že jej revízia je viac potrebná. Európska komisia ešte v septembri 2016 predložila návrh novej smernice o ochrane autorských práv. Legislatíva má zmodernizovať pravidlá, prispôsobiť ich technologickému pokroku 21. storočia a ustanoviť výnimky a obmedzenia.

Takmer všetci zainteresovaní tvrdia, že reforma predpisov je síce nutná, no navrhované zmeny mali byť tak zásadné a nejednoznačné, že sa téma stala v Bruseli takmer nočnou morou. Odporcovia tvrdili, že legislatíva v podobe, ako ju Komisia predložila Európskemu parlamentu, by mohla transformovať podobu internetu a jeho používanie tak, ako ho poznáme dnes.

Únia nejde zakazovať meme, ale kvôli autorským právam môže transformovať internet

Europoslanci majú na stole novú smernicu o autorských právach. Kritici hovoria o ohrozovaní tradičného využívania internetu a proti sú aj slovenské organizácie ako Sapie, či europoslankyňa Monika Beňová. Brusel dohady odmieta a pripomína napríklad výnimky, týkajúcej sa paródie.

Poslanci nakoniec pred letnými prázdninami návrh v súčasnej podobe neschválili. O novej podobe budú rokovať na septembrovej schôdzi. Členské štáty sa zatiaľ na spoločnom stanovisku k smernici nedohodli.