Firmy budú pre umelú inteligenciu meniť nielen pracovné pozície, ale aj prístup k zákazníkom

S príchodom umelej inteligencie sa bude počet chýbajúcich odborníkov v IT ešte zvyšovať. [EPA/Jochen Luebke]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Umelá inteligencia a jej potenciál na Slovensku

Súkromné spoločnosti nielen v Európe, ale na celom svete, už s automatizáciou a robotizáciou začali. Prirodzene teraz musia riešiť otázky správnej implementácie a preskupovania pracovných síl, ale aj zásadné oblasti vlastných vízii, hodnôt a etiky.

Pridaná hodnota slovenského IT sektoru v minulom roku stúpla medziročne o 11,4 percenta. Tomuto odvetviu priemyslu ale už dnes chýba viac ako 10 tisíc odborníkov. S príchodom umelej inteligencie sa tento počet bude ešte zvyšovať.

Do roku 2030 by umelá inteligencia mala svetovému hospodárstvu dopomôcť k nárastu HDP až o 26 percent a podľa štúdie PwC zasiahne transformácia spotrebiteľov, štátnu správu, ale významne aj podniky. Uvedomuje si to aj ich vedenie.

Podľa štúdie Inštitútu IBM pre obchodné hodnoty (IBM Institute for Business Value) až 74 percent opýtaných vedúcich pracovníkov tvrdí, že umelá inteligencia zásadné zmení spôsob, ako budú firmy pristupovať k svojim zákazníkom. Polovica opýtaných už v tomto smere podnikla minimálne prvé kroky, uvádza štúdia.

Pri zavádzaní umelej inteligencie si Slovensko nemôže dovoliť zaostať

Umelá inteligencia transformuje spotrebiteľov, podnikateľský sektor, ale aj štátnu a verejnú správu a podľa vedcov, ale aj svetových politikov ako Macron či Putin, v týchto technologických pretekoch zvíťazí ten, kto sa pri adaptovaní umelej inteligencie dostane na čelo.

Nedostatok pracovnej sily jej preskupovanie nerieši

„Technológie stále napredujú a spoločnosti, ako je tá naša, musia obohacovať svoje automatizácie čoraz viac aj po kognitívnej stránke,“ hovorí Peter Kováč, výkonný riaditeľ spoločnosti Adient, ktorá na Slovensku zamestnáva v servisnom centre vyše 800 ľudí a priamo vo výrobe viac ako 3 000 ľudí.

Michal Hudec v spoločnosti Adient vedie tím, ktorý sa automatizácii robotických procesov venuje. Z jeho pohľadu ešte o umelej inteligencii na Slovensku zatiaľ nehovoríme úplne a spoločnosti sa sústreďujú viac na rozšírenú inteligenciu. Tá pomáha človeku odbúravať najmä opakované a často nezaujímavé druhy práce.

„Naše systémy sa už dnes vedia v niektorých situáciách rozhodovať. Je však potrebné určiť im mieru  toho, pokiaľ sa môžu rozhodovať samé a kedy musia upozorniť svojho používateľa,“ hovorí Hudec.

Najúspešnejšie inovačné firmy na Slovensku pôsobia najmä v informačno-komunikačných technológiách

Takzvané scaleup spoločnosti až v 85 percentách stále zamestnávajú najmä Slovákov.

Podľa Fridricha Matejíka zo spoločnosti IBM Slovakia, ktorá je s vyše 6 000 zamestnancami najväčším zamestnávateľom v IT sektore u nás, rovnako nejde pri implementácii umelej inteligencie o priame nahrádzanie zamestnancov. Zautomatizovať sa majú niektoré činností a následné využívať pracovnú silu tam, kde ich firmy potrebujú stále viac.

Nedostatok pracovnej sily jej preskupovanie ale nerieši. „Ak chce byť krajina úspešná, v budúcnosti nebude stačiť ponúknuť nielen lacnú, či kvalifikovanú pracovnú silu, alebo dobré podnikateľské prostredie, ale bude musieť zároveň vo vedeckovýskumnej oblasti vyvíjať isté prvky, ktoré by mali potenciál pritiahnuť viac investícií,“ dopĺňa Matejík.

Robotika prinesie 240 tisíc pracovných miest, verí Komisia

Európska komisia včera odštartovala najväčší civilný robotický program na svete. V roku 2020 by malo Európe patriť 42 % celosvetového obratu v odvetví.

Bez vízie a dodržiavania firemných hodnôt to nepôjde

Spoločnosti sa na postupné rozširovanie umelej inteligencie pripravujú nielen v oblasti pracovných pozícií, ale už vo svojich stratégiách. Očakáva sa, že celosvetová podniková hodnota, generovaná umelou inteligenciou oproti minulému roku narastie už tento rok o 70 percent na úroveň 1,2 biliónov dolárov.

Podľa Iva Gavendu zo spoločnosti Accenture žiaľ zatiaľ mnohé podniky vnímajú robotizáciu a umelú inteligenciu len ako projekt. Dôležité ale bude plánovať ich implementáciu v stratégiách a víziách spoločností.

„Je nutné myslieť na to, že automatizácia a robotizácia je cesta,“ pripomína Gavenda.

Odborníci: Univerzity bez spolupráce s priemyslom nemôžu prežiť

Kým podľa panelistov diskusie Podnikanie vo vzdelávaní univerzity netvoria plnohodnotných podnikateľov, dôležitá je sloboda nápadov a mäkké zručnosti, ktoré na nich študenti získavajú.

Jay Natarajanová zo spoločnosti Microsoft dopĺňa, že technológia nie je statická a vyvíja sa nezadržateľnou rýchlosťou. Firmy tento rozvoj preto musia reflektovať. Spoločnosť Microsoft už napríklad umelú inteligenciu začal využívať na to, aby pochopila, čo ich klienti potrebujú a čo považujú za užitočné.

„Najlepšie je začať experimentovať,“ hovorí o potrebe odvážnych a odhodlaných rozhodnutí, ktoré nemusia vždy priniesť okamžitý úspech Natarajanová. V zábere zmien ale podľa nej musia firmy myslieť na uplatňovanie vlastných hodnôt a etických princípov.

„V blízkej budúcnosti bude kreatívna a otvorená myseľ veľkým prínosom. S rozvojom technológie musíme pokračovať v experimentovaní s umelou inteligenciou tak, aby sme mohli vyriešiť výzvy, ktorým dnes čelíme,“ doplnil prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku, Todd Bradshaw.

 

Článok vychádza v rámci Špeciálu venovaného konferencii AmCham Slovakia.