Google, Facebook a Microsoft míňajú na lobing v Únii najviac

Ilustračný obrázok. [Pexels]

Podľa najnovšej štúdie sú traja americkí techgiganti najväčšími lobistami v EÚ. Technologický sektor na lobing míňa už viac peňazí, ako farma biznis, či spracovatelia fosílnych palív.

Štúdia výskumníkov z Corporate Europe Observatory a LobbyControl, ktorá vyšla dnes (31. augusta), má byť varovaním pre tvorcov politík v Únii. Poukazuje totiž na to, že pravidlá lobovania a návrhy zákonov o lobingu v bloku sú stále nejasné.

Technologický sektor už na lobing míňa viac, ako farmaceutický priemysel, spracovateľov fosílnych palív, finančníkov či chemický priemysel, ktoré v lobovaní doteraz dominovali.

„Stúpajúca sila lobovania veľkých technologických spoločností a digitálneho priemyslu ako celku odzrkadľuje obrovskú a stále rastúcu úlohu týchto sektorov v spoločnosti,“ uvádza štúdia.

„Je to pozoruhodné a zároveň by to malo byť dôvodom na znepokojenie. Platformy môžu túto silu použiť na zabezpečenie toho, aby v rámci diskusií o nových pravidlách pre digitálne platformy bolo ich hlasy počuť viac, než hlasy kritikov.“

Digidane aj digieuro, pravdivý online obsah či biometria: Čo čaká európsky digitálny trh v roku 2021?

Internet už nie je len nástrojom komunikácie, či podnikania, ale aj priestorom, v ktorom sa tvorí realita. Európske inštitúcie sa v novom roku pokúsia ešte viac prepojiť európsky digitrh a predstaviť pravidlá, o ktorých sa vo svete zatiaľ len diskutuje.

Štúdia zistila, že 612 spoločností, skupín a združení vynakladá viac ako 97 miliónov eur ročne na lobovanie za politiky digitálnej ekonomiky EÚ. Firmy predložili tieto údaje do registra transparentnosti EÚ v prvej polovici júna tohto roku.

Google dosiahol podľa štúdie najvyššie výdavky vo výške 5,75 milióna eur. Za ním nasleduje Facebook s 5,5 miliónmi eur, Microsoft s 5,25 milióna eur, Apple s 3,5 miliónmi eur, Huawei Technologies s tromi miliónmi eur. Amazon míňa na európsky lobing 2,75 milióna, čo je šiestym najväčším výdajom.

Google a Huawei potvrdili, že svoje lobistické údaje nahrajú do registra transparentnosti EÚ.

„Máme zavedené jasné pravidlá na ochranu nezávislosti ľudí a organizácií, ktorých sponzorujeme, vrátane požiadavky na zverejňovanie financovania,“ uviedla spoločnosť Google.

Podľa Microsoftu Európska únia „bola a zostáva“ dôležitým priestorom pre spoločnosť. „Snažíme sa byť konštruktívnym a transparentným partnerom pre európskych politikov,“ Uviedla americká spoločnosť.

Facebook, Apple a Amazon reakcie nezaslali.

Facebooku unikli dáta z pol miliardy účtov. Takmer 100 miliónov z nich patrí používateľom z Únie

Na webe sa objavili dáta z viac ako 533 miliónov účtov používateľov sociálnej siete, vrátane telefónnych čísel, emailov, či rodinného stavu. Každý piaty napadnutý účet pochádza z EÚ. Slovenské, rumunské a lotyšské kontá sa medzi nimi pravdepodobne nenachádzajú.

Lobing techfiriem sa v súčasnosti zameriava na dve kľúčové časti legislatívy EÚ. Zákon o digitálnych trhoch ustanovuje pravidlá toho, čo techgiganti môžu a nemôžu na európskom digitálnom trhu robiť. Zákon o digitálnych službách požaduje, aby boli spoločnosti za obsah na ich platformách zodpovedné, a podľa toho k poskytovaniu služieb aj pristupovali.

Štúdia taktiež varovala pred ľahkosťou prístupu, ktorý má priemysel do Európskej komisie. Lobisti boli totiž zapojení do troch štvrtín z 270 stretnutí predstaviteľov Komisie, ktoré sa konali v rámci diskusií o dvoch návrhoch legislatívy o digitálnych službách.

Okrem toho štúdia poukázala na úlohu, ktorú zohrávajú obchodné a podnikateľské združenia, think tanky či dokonca politické strany pri presadzovaní naratívu technologického priemyslu.