Komisia po kontrole web stránok operátorov: Polovica zavádza

Najzávažnejšie nedostatky súvisia so zavádzajúcimi a nedostatočnými informáciami. [Pixabay]

Polovica webov poskytovateľov služieb telefonovania, internetu či audio a video streamingu propaguje službu „zadarmo“ alebo „so zľavou“ aj v prípadoch, keď ju je možné získať len ako súčasť viazaného balíka služieb. Komisia takýto postup kategorizuje ako zavádzanie.

Európska komisia a národné orgány na ochranu spotrebiteľa si posvietili na weby služieb, ktoré ponúkajú služby telefonovania v pevnej alebo mobilnej sieti, internetu či audio a video streamingu. Predpisy Európskej únie o ochrane spotrebiteľa podľa prvých indícií údajne porušuje až 163 zo skúmaných 207 webových lokalít a národné orgány ich budú musieť preveriť.

Testom dodržiavanie príslušných pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa tak prešiel len každý piaty web.

Ministri telekomunikácií chcú v Únii 5G siete o päť rokov neskôr ako Komisia

Ministri členských štátov tiež odmietli návrh na reformu pravidiel predaja rádiového frekvenčného spektra.

Naozaj zadarmo?

Najzávažnejšie nedostatky, ktoré Komisia a národné orgány zistili, súvisia so zavádzajúcimi a nepostačujúcimi informáciami, ktoré prevádzkovatelia telefónnych a internetových služieb ponúkajú. Až v polovici prípadov webové lokality propagovali službu zadarmo alebo so zľavou aj v prípadoch, keď ju bolo možné získať len ako súčasť viazaného balíka služieb.

Takmer 32 percent webov môže jednostranne zmeniť podmienky zmluvy alebo charakteristiky služby bez toho, aby informovali spotrebiteľa, dokonca bez toho, aby mohol spotrebiteľ zmluvu zrušiť. Viac ako štvrtina neposkytuje jasné a pravdivé informácie o možnostiach náhrady a vrátenia peňazí.

Takmer 80 percent webových lokalít poskytovateľov služieb  neuvádzali odkaz na platformu na riešenie sporov online, čo je podľa európskej legislatívy rovnako porušovanie pravidiel. Vo viac ako 40 percentách webové lokality dokonca neuvádzali žiadny opis systému riešenia sporov.

Členské štáty odmietli plán Komisie na dlhšie licencie frekvenčného spektra

Napriek tomu, že spoločnosti vidia v predĺžení platnosti licencií množstvo výhod, budú musieť európski ministri vymyslieť nový spôsob.

Jourová: Očakávam rýchle riešenie

Podľa eurokomisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Viery Jourovej musia spotrebitelia, ktorí mobilné telefóny a internet využívajú denne, týmto službám dôverovať. „Očakávam, že falošné a zavádzajúce informácie budú čo najskôr opravené s cieľom zabezpečiť to, že sektor v plnej miere dodržiava pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa,“ uviedla Jourová na margo výsledkov celoeurópskeho skríningu.

Celoeurópsky skríning webových lokalít (tzv. sweep) je sériou kontrol, ktoré vykonávajú orgány na ochranu spotrebiteľa naraz v rôznych krajinách. Zisťuje sa pri nich, či sa dodržiavajú právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa.

Posledné miesta bez internetu na Slovensku sľúbili pokryť operátori

Štát mal na výstavbu sietí vyčlenených 80 miliónov eur. Podľa podpredsedu vlády sa táto suma môže teraz presunúť do ďalších oblastí moderných technológií, vrátane pokrývania neobývaných oblastí, ktorými prechádzajú diaľnice a železnice.

Podľa prieskumu názoru spotrebiteľov na 40 európskych aj svetových trhoch, ktorý Európska komisia vypracovala v roku 2016, je sektor telekomunikácií najproblémovejším. Na svedomí má najvyššie celkové poškodzovanie spotrebiteľa, nakoľko sa s problémami stretáva ďaleko najvyšší počet spotrebiteľov.