Komisia zrušila dlho očakávanú výzvu WiFi4EU na bezplatný internet pre obce

Do prvej výzvy sa prihlásili aj desiatky slovenských obcí. [TASR/Marko Erd]

Kvôli zlyhaniu systému za 800 tisíc eur presúva Európska komisia výzvu na jeseň. Tisíce obcí a iných verejných subjektov, ktoré sa do projektu WiFi4EU zapojili, ostalo sklamaných a mnohé sa obávajú, či sa im opäť podarí byť v procese dostatočne rýchly.

Obce, knižnice, či zdravotnícke zariadenia, ktoré mali záujem o financovanie bezplatného bezdrôtového pripojenia na internet, sa mali prihlásiť do polovice mája. Európska komisia na iniciatívu WiFi4EU: Bezplatné WiFi pre obyvateľov vyčlenila 120 miliónov eur. Až osem tisíc subjektov malo dotáciu získať na jednoduchom princípe: kto prv príde, ten prv berie.

„Napriek veľkému úspechu, pokiaľ ide o počet predložených žiadostí, bola Výkonná agentúra pre inovácie a siete Európskej komisie nútená rozhodnúť o zrušení prvej výzvy na predkladanie žiadostí,“ informovala Komisia koncom minulého týždňa všetkých záujemcov.

Systém, ktorý stál Komisiu 800 miliónov eur spôsobil, že niektoré subjekty sa zaregistrovali predtým, ako sa registrácia spustila. Vzhľadom na obrovský záujem o digitálny projekt, ktorý mali oceniť priamo obyvatelia, hovoria niektoré médiá o blamáži.

Bezplatné Wi-Fi v EÚ: Šanca aj pre slovenské obce

Európska únia vyčlení do roku 2020 až 120 miliónov eur na bezplatné Wi-Fi pripojenie pre viac ako 8 tisíc obcí.

WiFi zadarmo chcela každá štvrtá európska obec

Do výzvy sa podľa medializovaných informácií zapojilo vyše 18 tisíc obcí, teda takmer štvrtina všetkých obcí v Európe. Záujemcovia sa o dotáciu pretekali: komu sa podarí čo najskôr podať prihlášku, ten mal na úspech najväčšie šance.

V prvých piatich minútach po spustení prihlasovania, ktoré odštartovalo 15. mája o 13:00 hodine stredoeurópskeho času, sa podľa informácii portálu New Europe nahlásilo vyše 3 500 obcí. V priebehu ďalších troch hodín išlo o 11 tisíc žiadostí.

Komisiu údajne v krátkom čase po spustení o problémoch informovali dva externé subjekty. Risk v neautorizovanom prístupe k osobným údajom a možnosť zmeniť čas, kedy obec podala prihlášku, mali byť dve hlavné oblasti, ktoré Komisiu donútili vypnúť prihlasovanie a znefunkčniť portál WiFi4EU už necelé štyri hodiny po jeho spustení.

Európska komisárka pre Digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová uviedla, že „Komisia je pevne prepojená so zásadami spravodlivosti, transparentnosti a spoľahlivosti“. „Vzhľadom na to, že technická otázka zabránila všetkým obciam podať žiadosti na rovnakom základe, požiadala som o zrušenie prvej výzvy,“ vysvetlila Gabrielová.

Komisia teraz tvrdí, že chybný softvér do jesene opraví a poukazy z prvého kola priradí k tým, ktoré mali byť distribuované podľa pôvodného plánu v druhej výzve.

„Prevádzka portálu sa obnoví po ukončení vývoja príslušných informačných technológií,“ píše sa v správe, ktorú tím Komisie rozposlal všetkým subjektom, ktoré sa do prvej výzvy prihlásili.

Dobrou správou pre záujemcov je, že sa na novo nebudú musieť registrovať a svoju žiadosť na jeseň zašlú podľa komisárky „jedným klikom tlačidla“.

Európsky parlament vyčlenil peniaze na bezplatný internet vo verejných priestoroch

V prvej fáze môže bezplatné WiFi získať 60 tisíc miest na princípe: kto prv príde.

Otázne ostáva, prečo Európska komisia informovala o chybe na softvéri, ale najmä o zrušenej výzve až mesiac po tom, ako sa objavila. Vzhľadom na publicitu, ktorá bola novej a ambicióznej výzve venovaná, je kolaps systému, ale aj ticho počas nasledujúcich štyroch týždňov od zistenia nepríjemnou skúsenosťou pre záujemcov, ale aj fiasko európskej exekutívy.

Sporná je aj oblasť druhého problému: neautorizovanej manipulácie s osobnými údajmi. Mnohé subjekty, ktoré si žiadosť o dotáciu podávali, prekvapila požiadavka doplniť podpísanú prihlášku aj o kópiu dokladu totožnosti starostu alebo vedúceho predstaviteľa obce, či scan dokumentu, ktorým sa preukazuje, že táto osoba zastupujete obec (napríklad vymenúvací dekrét). Podľa informácii portálu EURACTIV ide o neštandardnú požiadavku podobných výziev.

Slovenská nadstavba európskej iniciatívy chce bezplatné wifi pre stovky subjektov

Kým Komisia hovorí o príspevkoch pre 8 tisíc subjektov po celej Únii, podľa Petra Pellegriniho má šancu maximálne dvadsať obcí zo Slovenska.

Viac ako milión eur pre slovenské obce

Do prvej výzvy sa prihlásili aj približne štyri stovky slovenských obcí a iných subjektov, ktoré chceli na zriadenie hotspotov s bezplatným internetom financovať aj z európskych peňazí. Komisia sľubovala zafinancovať technickú stránku napojenia, teda nie stopercentné náklady na prevádzku WiFi. Záujemcovia o dotáciu sa preto museli zaviazať, že dvojročnú prevádzku hotspotov budú financovať sami.

Podľa Úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície Slovenskej republiky mohlo byť v prvej výzve úspešných maximálne 20 obcí. Na celý projekt by slovenským subjektom mali pripadnúť dotácie vo výške približne 1,125 milióna eur.

Obce sú opäť bližšie k bezplatnému wifi: Komisia otvorila prihlášky do programu WiFi4EU

Európska komisia chce podporiť obce pri inštalácií bezplatného internetu na verejných miestach. Pre Slovensko by zatiaľ mala vyčleniť minimálne 1,125 milióna eur. Slovenská vláda pripája vlastný program Wifi pre Teba ((WiFi4SK)

Na jeseň bez špecifikácie presného dátumu by teda Komisia mala otvoriť naraz prvú aj druhú výzvu na predkladanie žiadostí. Do konca roka 2020 by malo ísť spolu o päť výziev.

Podľa návrhu Komisie sa financie budú v tejto výzve opäť prerozdeľovať na základe rýchlosti podania prihlášky, ale aj „geograficky vyváženým spôsobom“ po celej Únii.