Konektivita v Únii: Základom politiky a regulácie musia byť investície do sieťovej infraštruktúry

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Podľa asociácie Digital Europe, ktorá zastrešuje desiatky európskych tech firiem a združení, je politika spravovania sietí v Únii príliš roztrieštená a pomalá na to, aby EÚ dokázala prilákať veľké investície. Ich nedostatočná návratnosť a pomalé aukcie frekvenčného spektra sú najdôležitejšími oblasťami, ktoré potrebuje Európa napraviť.

V roku 2021 malo k 5G sieťam prístup 62 percent európskej populácie. V Spojených štátoch bol však prístup omnoho vyšší, až 93 percent. Správu o tom, prečo 27-členný blok zaostáva a ako to napraviť, zverejnila v marci asociácia Digital Europe, ktorá zastrešuje digitálny priemysel vrátane viac ako 60 techfiriem a takmer 40 národných obchodných organizácií.

„Európa je príliš roztrieštená a pomalá na to, aby (do oblasti konektivity) prilákala viac investícií,“ uviedla Cecilia Bonefeld-Dahl, generálna riaditeľka Digital Europe. Aby blok túto prekážku prekonal a európskym firmám umožnil rásť a konkurovať iným na svetovom trhu, potrebuje konečne zjednotiť 27 rôznych národných rámcov.

„Ak naše základy neopravíme, ostatné svetové regióny budú mať vždy navrch. Bude si to ale vyžadovať závažné politické rozhodnutia,“ dodala Bonefeld-Dahl.

Podľa expertov Digital Europe existujú v členských krajinách Únie stále príliš veľké rozdiely v prístupoch a harmonogramoch udeľovania licencií a obnovy spektra, ktoré nové siete využívajú. Jeho vysoké ceny a neúčinné pravidlá aukcií viedli v niektorých členských štátoch k oneskoreniam, vyšším nákladom a nedostatočným investíciám.

Únia chce dofinancovať 5G služby, operátorom chýba slovenský plán

Pokrývanie koridorov 5G považuje Únia za prioritu. Ich skvalitnenie dokonca finančne podporí. Záujem majú aj slovenskí operátori. Do výzvy, ktorá zafinancuje služby nad rámec ich licenčných povinností, sa ale zapoja až po tom, ako štát naformuluje svoje priority a dofinancovanie.

Štyri hlavné oblasti zmeny

Ešte v roku 2015 Európska komisia v Stratégii jednotného digitálneho trhu oznámila reformu telekomunikácií. Jej cieľom bolo stimulovať investície do sietí, priniesť konzistentnejší prístup k politike a správe rádiového frekvenčného spektra či riešiť regulačnú fragmentáciu.

Hoci o tri roky neskôr blok prijal nový, komplexný súbor pravidiel na reguláciu telekomunikácií Európsky kódex elektronickej komunikácie (EECC), podľa expertov z Digital Europe sa Únii doteraz „nepodarilo dosiahnuť žiaden z týchto cieľov.“ Podľa nich sú nedostatočná návratnosť investícií a pomalé aukcie frekvenčného spektra na prvom mieste v rebríčku toho, čo potrebuje Európa napraviť. Faktorom je aj to, že EECC doteraz do národných legislatív netransponovalo až 18 členských krajín Únie, medzi nimi ani Slovensko.

Slovensko čelí právnemu konaniu pre smernicu z oblasti telekomunikácií

Okrem Fínska, Maďarska a Grécka zatiaľ žiadna z krajín EÚ do svojej legislatívy nepremietla spoločný európsky kódex elektronických komunikácií. Na nápravu majú krajiny dva mesiace.

Asociácia tvrdí, že Únia má možnosť negatívny trend zvrátiť a to tak, že prijme minimálne štyri reformy politík.

V prvom rade experti navrhujú „radikálne“ prepracovať správu telekomunikácií, a to pomocou nového Zákona o konektivite (Connectivity Act), ktorý by predložila Európska komisia. Ten by mal zvrátiť mimo iného aj to, aby si z pomalého zavádzania 4G a 5G sietí v Európe nebrali príklad do budúcna, napríklad pri 6G sieťach.

Zákon o konektivite by mal tiež cieliť na podporu investícií do výstavby a obnovy sietí. Podľa Digital Europe zatiaľ európski spotrebitelia profitovali z nízkych cien. Avšak cenou za to, že sa európske politiky primárne zameriavali na udržiavanie nízkych cien, bolo pre Úniu znižovanie konkurencieschopnosti. „Ak chcú tvorcovia politík tie najlepšie siete, musia pochopiť, že siete môžu niečo stáť. Nedá sa pýšiť iba tým, že sú veľmi lacné,“ píše sa v správe.

Implementácia existujúcich nástrojov do vnútorných pravidiel členských krajín je ďalšou zo základných oblastí, ktorá by podľa Digital Europe mala prebehnúť čo najskôr. Dôležité je, aby všetky členské štáty, ktoré tak doteraz neurobili, urýchlene sprístupnili všetky tri frekvenčné pásma pre 5G (700 MHz, 3,4 – 3,8 GHz a 26 GHz) a to za podmienok, ktoré budú priaznivé pre investície, tvrdí digitálny sektor.

Rozdielny prístup krajín k dodávateľom pre 5G siete ovplyvní celý trh, varujú európski audítori

Podľa Európskeho dvora audítorov sú rozdielne národné pravidlá pre mimoeurópskych dodávateľov problémom celého bloku. Audítori tiež varujú pred pomalým zavádzaním 5G sietí vo viacerých krajinách EÚ. Slovensko však patrí medzi premiantov. 

V neposlednom rade je podľa expertov nutné začať v plnej miere využívať dostupné fondy a verejné prostriedky, ktoré majú zlepšiť konektivitu. Až pätina financií z Plánov obnovy v EÚ má poputovať do digitálnych oblastí, čo predstavuje doteraz najväčší balík verejných investícií, ktorý je potenciálne dostupný pre sieťovú infraštruktúru.

„Tieto verejné prostriedky by sa mali okamžite a v celom rozsahu použiť ako transformačný mechanizmus, ktorý (…) bude pôsobiť ako katalyzátor pre ďalšie investície zo súkromného sektora,“ dodáva Digital Europe.