Kontroverzná smernica o autorských právach prešla na druhý raz

Spravodajca Axel Voss sa teší po prijatí smernice v Európskom parlamente [EPA-EFE/PATRICK SEEGER]

Európsky parlament schválil legislatívu, ktorá posilňuje práva autorov a médií zoči-voči digitálnym gigantom.

Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa v stredu 12. septembra zhodli na prijatí spoločného mandátu na rokovanie s Radou EÚ (členské štáty) o smernici o copyrighte.

Za snahy novelizovať autorské práva v digitálnej ekonomike v Európskej únii pre potreby 21. storočia sa vyslovilo 438 zákonodarcov, 226 poslancov bolo proti a 39 sa zdržalo.

Dobrá správa pre kreatívny priemysel

Spravodajca uznesenia, nemecký europoslanec Axel Voss (EĽS), ktorý stál za prípravou pozmeneného a teda prijateľnejšieho návrhu pre väčšinu poslancov, hlasovanie svojich kolegov v pléne Parlamentu privítal slovami, že „ide o dobré znamenie pre európsky kreatívny priemysel“.

Na júlovom zasadnutí európskeho zákonodarného zboru smernica nemala dostatočnú podporu.

Kontroverzná legislatíva o copyrighte europarlamentom neprešla

Europoslanci tesnou väčšinou poslali kontroverznú novelu legislatívy o copyrighte späť na prepracovanie. Len traja slovenskí europoslanci hlasovali za jej pôvodné znenie.

Voss zároveň ocenil, že europoslanci sa dohodli na spoločnej pozícii ohľadom reformy autorských práv, ktorú navrhla už v roku 2016 Európska komisia, a umožnili europarlamentu získať mandát na začatie rokovaní o tejto smernici s členskými štátmi.

Rada EÚ (ministri členských štátov) svoju pozíciu k reforme autorského práva, prijala v máji tohto roku.

So súhlasom a príjmami médií

Europoslanci dali jasne najavo, že chcú prinútiť veľké internetové platformy, aby pri preberaní a šírení diel a obsahov cez sociálne médiá neboli porušované pravidlá o autorských právach.

Navrhované reformy by mali obmedziť schopnosť webových vyhľadávačov ako napríklad Google používať titulky správ alebo časti novinárskych a autorských textov bez toho, aby si vyžiadali povolenie od autorov (médií), alebo dokonca bez toho, aby za to zaplatili.

Veľké internetové platformy ako Google News, Facebook, Wikipédia či Twitter zatiaľ zadarmo a bez hrozby akýchkoľvek postihov šíria rôzne obsahy printových médií, hudobnej či filmovej produkcie, výtvarného a literárneho umenia.

Medziinštitucionálne rokovania

Vyjednávači Parlamentu budú v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch o smernici rokovať s vyjednávacím tímom Rady EÚ, pričom sa budú snažiť čo najviac zosúladiť svoje postoje.

Novinári o copyrighte: Internetové platformy sa na nás priživujú, nová legislatíva musí prejsť

Vedúce osobnosti novinárskej obce z viac ako 20 krajín sa v pripojili k podpore kontroverznej mediálnej reformy, ktorá núti internetových gigantov platiť za spravodajské materiály.

Komisia, ktorá tento legislatívny návrh predstavila v roku 2016, už oznámila, že je pripravená na spoluprácu s oboma stranami s cieľom schváliť smernicu už do konca tohto roku, určite však ešte počas mandátu súčasnej exekutívy EÚ.

Text smernice, na ktorom sa v prvom čítaní zhodli europoslanci, obsahuje záruky chrániace malé podniky a slobodu prejavu. Cieľom desiatok pozmeňujúcich návrhov k pôvodnému textu Európskej komisie bolo zaistiť podiel na zisku pre umelcov (hudobníkov, interpretov a scenáristov), ale aj vydavateľov a novinárov za ich prácu, ktorú využívajú internetové platformy ako YouTube, Facebook či Google News.

Europoslanci odolali lobistom

Spravodajca Axel Voss poznamenal, že europoslancom sa podarilo odolať silnému lobovaniu internetových gigantov a v pléne sa našla potrebná väčšina, ktorá sa postavila za potrebu chrániť princíp spravodlivých tantiém pre autorov. Zároveň upozornil, že v dôsledku mnohých námietok a obáv v súvislosti s inováciami boli zo smernice vyňaté malé internetové platformy a mikroplatformy a agregátory správ.

„Som presvedčený, že keď sa usadí prach, internet bude rovnako slobodný ako je dnes, autori a novinári budú mať spravodlivejšiu odmenu z príjmov, ktoré generuje ich práca, a my sa budeme čudovať, o čom bol celý ten rozruch,” konštatoval Voss.

Parlamentom schválený text sprísnil pôvodný návrh Komisie a prenáša zodpovednosť za porušovanie autorských práv na on-line platformy a agregátory správ. Toto pravidlo by sa malo vzťahovať aj na úryvky a časti diel, ktoré boli prevzaté z novinových článkov. V praxi to znamená, že tieto platformy budú musieť za nimi sprístupňovaný a ponúkaný materiál zaplatiť držiteľom autorských práv.

Parlament v tejto súvislosti požaduje, aby aj novinári, nie iba vydavatelia, mali nárok na podiel zo zisku za využívanie ich diel.

Ochrana slobody prejavu

Súčasťou textu schváleného poslancami sú aj ustanovenia, ktoré by mali zaistiť, že uplatňovanie autorského práva EÚ v on-line prostredí nepovedie k nespravodlivému obmedzeniu slobodu prejavu, ktorý v súčasnosti do značnej miery definuje internet.

Únia nejde zakazovať meme, ale kvôli autorským právam môže transformovať internet

Europoslanci majú na stole novú smernicu o autorských právach. Kritici hovoria o ohrozovaní tradičného využívania internetu a proti sú aj slovenské organizácie ako Sapie, či europoslankyňa Monika Beňová. Brusel dohady odmieta a pripomína napríklad výnimky, týkajúcej sa paródie.

Parlament preto presadzuje, aby sa na šírenie jednoduchých hypertextových odkazov, ktoré sú doplnené „samostatnými slovami”, nevzťahovali ustanovenia chrániace autorské práva.

Kroky on-line platforiem zamerané na kontrolu súladu nahratého obsahu s autorským právom nesmú viesť k zneprístupneniu diel, ktorými sa žiadne práva neporušujú. Internetové platformy budú tiež zodpovedné za zavedenie systému rýchlej nápravy – prevádzkovaného jej personálom, nie počítačovým algoritmom -, ktorý dokáže na základe sťažností reagovať na prípadné neoprávnené odstránenie obsahu.

Výnimka pre Wikipédiu

Europoslanci sa zhodli na tom, že udelia výnimku pre Wikipédiu a softvérové platformy s otvoreným zdrojovým kódom. Znamená to, že nekomerčné nahrávanie obsahu do internetových encyklopédií, akou je napríklad Wikipédia, alebo platformy na vývoj softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, napríklad GitHub, budú oslobodené od povinnosti dodržiavať ustanovenia smernice o copyrighte.

Postoj Parlamentu poteší autorov a interpretov, ktorí by podľa schváleného textu mali mať posilnené vyjednávacie práva a možnosť nárokovať si dodatočnú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka.

Text schválený europoslancami zároveň umožňuje autorom a interpretom zrušiť práva na ich dielo alebo ukončiť exkluzivitu vyplývajúcu z licenčnej zmluvy, pokiaľ zmluvná strana dané dielo nevyužíva.