Miliarda na európske superpočítače, Slovensko sa zatiaľ nepridá

Polovica príspevku bude vyčlenená z programu Horizon 2020. [EC AV]

Európska komisia informovala, že spolu s 13 členskými štátmi plánuje investovať do vybudovania európskej superpočítačovej infraštruktúry na svetovej úrovni.

Európska komisia a 13 členských štátov sa dohodlo na vytvorení európskej superpočítačovej siete. Na vytvorenie spoločného podniku, ktorý bude fungovať pod novým právnym rámcom a štruktúrou financovania, investuje do roku 2020 až jednu miliardu eur. Informovala o tom dnes, 11. januára na tlačovej konferencii Európska komisia.

Takmer polovicu rozpočtu zafinancuje program Horizon 2020, druhou polovicou prispejú členské štáty. Slovenská republika, ani ďalšie krajiny V4 sa k iniciatíve zatiaľ nepridali.

Sedmička členských krajín chce z Európy počítačovú superveľmoc

Oslavy 60. výročia Rímskych zmlúv využívajú členské štáty aj na prehĺbenie spolupráce v digitálnej oblasti.

Únia za svetovou špičkou stále zaostáva

Európski vedci aj priemysel v súčasnosti čoraz častejšie spracúvajú údaje mimo Európskej únie práve preto, lebo výpočtový čas dostupný v Únii nezodpovedá ich potrebám. Komisia prízvukuje aj nedostatok nezávislosti zahraničných procesorov, ktoré potom ohrozujú súkromie, ochranu a vlastníctvo údajov, či obchodné tajomstvá.

Spoločný podnik EuroHPC (HPC – high-performance computing – vysokovýkonné výpočty, pozn. red.) bude slúžiť na „nadobúdanie, budovanie a rozširovanie infraštruktúry špičkovej vysokovýkonnej výpočtovej techniky v celej Európe,“ informovala dnes Komisia. Zároveň by mal podnik podporiť výskumno-inovačný program zameraný na rozvoj hardvéru aj softvéru pre tieto najvýkonnejšie superpočítače.

Krajiny, ktoré majú záujem na budovaní európskej superpočítačovej siete. [Twitter/EK]

 

Podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip pripomenul, že v digitálnej sfére dnes Únia za svetovou špičkou zaostáva: „Vďaka iniciatíve EuroHPC chceme do roku 2020 vytvoriť pre európskych výskumníkov a podniky špičkovú superpočítačovú kapacitu, aby mohli vyvíjať technológie, ako je umelá inteligencia, a budovať každodenné aplikácie budúcnosti.“

„Lepšia európska superpočítačová infraštruktúra má veľký potenciál pre tvorbu pracovných miest a je kľúčovým faktorom pri digitalizácii priemyslu a zvyšovaní konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva,“ doplnila počas tlačovej konferencie aj komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová.

EÚ v roku 2018: Jednotný digitálny trh

Až 360 miliónov Európanov na prácu, štúdium, nakupovanie alebo kontaktovanie ľudí denne využíva internet. Dokončenie Jednotného digitálneho trhu ostáva preto pre Európsku úniu jednou z najhorúcejších priorít.

Nová infraštruktúra na pomoc malým a stredným podnikom

Takzvané superpočítače sa využívajú na spracovanie masívneho množstva dát. Už dnes spracúvajú informácie v rozličných odvetviach, od zdravotnej starostlivosti, cez obnoviteľnej energie po bezpečnosť automobilov, či  kybernetickú bezpečnosť.

Používanie vysokovýkonných superpočítačov výrazne zefektívňuje cykly navrhovania produktov a výroby, urýchľuje vypracúvanie nových materiálov, zvyšuje efektívnosť a celkovo skracuje a optimalizuje rozhodovacie procesy. Významne ovplyvňuje aj výpočtovú techniku, potrebnú pri národnej obrane, napríklad v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

EuroHPC chce do budúcna nadobudnúť systémy s takzvananou predexaflopovou výkonnosťou (sto miliónov miliárd alebo 1017 výpočtov za sekundu) a podporovať vývoj exaflopových výkonnostných systémov (trilión alebo 1018 výpočtov za sekundu), založených na technológiách EÚ do roku 2022 alebo 2023.

Nová infraštruktúra cieli pomoc najmä malým a stredným podnikom v Európe, nakoľko práve pre nich predstavuje prístup k podobným technológiám mimo starého kontinentu obrovské finančné zaťaženie.

Do pilotného projektu sa zapojilo predbežne 13 členských krajín. Komisia teraz vyzýva k prístupu aj ďalšie krajiny.