Nadnárodné firmy sú slabo pripravené na dodržiavanie podmienok GDPR, tvrdí prieskum

Vedúci predstavitelia podnikateľského sektora sa obávajú silnejúcej regulácie. [Twitter]

Nadnárodné spoločnosti sú slabo pripravené na dodržiavanie požiadaviek v oblasti ochrany osobných údajov a ich súkromia.

Firmy sa obávajú, či budú schopné spĺňať požiadavky vyplývajúce z európskej regulácie známej pod skratkou GDPR, ktorá vstúpi do platnosti od 25. mája tohto roka. Ukázal to najnovší celosvetový prieskum spoločnosti Ernst & Young (EY), ktorý uskutočnila v 19 krajinách.

Zjednotená regulácia o ochrane dát sa dotkne aj pol milióna slovenských firiem

Spracovávanie dát s osobnými údajmi prechádza v Únii zásadnými zmenami, Slovensko chystá nový zákon.

Podnikateľov trápia najmä silnejúce regulácie

Primárny problém, ktorý znepokojuje vedúcich predstaviteľov podnikateľského sektora, sú silnejúce regulačné tlaky, pričom 78 percent respondentov vyjadrilo rastúce obavy v súvislosti s dodržiavaním požiadaviek v oblasti ochrany osobných údajov a ich súkromia.

„Je najvyšší čas, aby spoločnosti začali s implementáciou požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Hlavne pre menšie či stredne veľké podniky a orgány verejnej moci, ktoré s aplikovaním organizačných, procesných, bezpečnostných a technických opatrení vyžadovaných nariadením doposiaľ nezačali, to bude veľká výzva,“ konštatuje partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku Peter Borák.

Úpravám sa nevyhynú ani subjekty na Slovensku. „GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov prinesú do právneho prostredia posilnenie práv jednotlivcov v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov. Vzhľadom na všeobecnú popularizáciu tejto problematiky a veľmi prísne sankcie je dôležité, aby subjekty spracúvajúce osobné údaje prípravu na novú úpravu nepodcenili,“ doplnil partner advokátskej kancelárie Ernst & Young Law Róbert Kováčik.

Podmienky o spracovaní osobných údajov na internete v Európe najčastejšie čítajú Slováci

Podľa nedávnej štúdie Európskej komisie takmer 60 percent Slovákov tvrdí, že pred poskytnutím osobných údov na internete číta podmienky ich využitia. V Únii sa k tejto praktike priznáva nadpolovičná väčšina internetových užívateľov len u nás a v Maďarsku.

Plán o GDPR má zatiaľ len tretina firiem

Prieskum ukázal, že len 33 percent oslovených spoločností uviedlo, že má zavedený plán na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi Európskej únie. Napriek skutočnosti, že odpoveď respondentov v Európe bola v priemere pozitívnejšia a 60 percent naznačilo existenciu plánu súladu v ich podniku.

Veľa práce naďalej zostáva na ostatných trhoch vrátane Afriky a Blízkeho východu, Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a Ázie-Tichomoria. Tam svoju pripravenosť na súlad s GDPR naznačilo výrazne menej spoločností.

EÚ v roku 2018: Jednotný digitálny trh

Až 360 miliónov Európanov na prácu, štúdium, nakupovanie alebo kontaktovanie ľudí denne využíva internet. Dokončenie Jednotného digitálneho trhu ostáva preto pre Európsku úniu jednou z najhorúcejších priorít.

Podľa prieskumu si 42 percent respondentov myslí, že právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov a ich súkromia majú významný vplyv na návrh a využívanie forenznej dátovej analýzy.

13 percent respondentov uviedlo, že ich podniky v súčasnosti využívajú forenznú dátovú analýzu pri zabezpečovaní súladu s GDPR, pričom viac než polovica respondentov sa vyjadrila, že v súčasnosti analyzujú, ktoré konkrétne nástroje forenznej dátovej analýzy budú používať, aby pomocou nich dosiahli požadovaný súlad s legislatívou.