Návrh audiovizuálnej smernice: Príspevky do filmových fondov a kvóta na európsky obsah

Národné vlády by mohli požadovať platby do filmových fondov alebo priame investície od vysielateľov, ktorí pôsobia v ich krajinách, bez ohľadu na to, kde sa nachádza ich hlavné sídlo. Krajiny však nie sú povinné zavádzať odvody. [Chris Brown/Flickr]

Členské štáty by mohli od vysielateľov žiadať, aby prispievali do národných fondov na podporu európskych filmových a televíznych produkcií v ktorejkoľvek členskej krajine, bez ohľadu na to, kde je ich hlavné sídlo. Možnosťou je aj kvóta na európsky obsah.

Diplomati v Rade ministrov pridali koncom apríla nové opatrenia do návrhu smernice o audiovizuálnych médiách.

Národné vlády by mohli na jej základe požadovať platby do filmových fondov alebo priame investície od vysielateľov, ktorí pôsobia v ich krajinách, bez ohľadu na to, kde sa nachádza ich hlavné sídlo. Štáty však nebudú povinné zavádzať odvody. Nový návrh obsahuje aj kvótu na európsky obsah.

Pôvodný návrh Komisie z roku 2016 zahŕňal iba internetové streamingové služby, ako je Netflix. Francúzsko sa snažilo toto opatrenie rozšíriť aj na tradičné televízne vysielanie.

Legislatíva nebude formálne schválená až do júna. Vyjednávači však už teraz označili svoj návrh za prelomový.

Politická dohoda o audiovizuálnej smernici je na stole

Nové pravidlá posilnia ochranu neplnoletých osôb a posilnia boj proti nenávistným prejavom. Okrem iného udržia limit vysielacieho času reklám, či povinnosť vysielať európsku produkciu.

Kritika vysielateľov

Väčšina členských štátov návrh novej legislatívy podporila. Francúzsko presadzovalo zavedenie odvodov, keďže od vysielateľov už vyžaduje, aby platili do národného filmového fondu pre francúzske produkcie.

Návrh skritizovali samotní vysielatelia, ktorí tvrdia, že nová legislatíva povzbudzuje ostatné krajiny, aby nasledovali príklad Francúzska.

„Skutočnosť, že odvody sú dobrovoľné, nás neuspokojuje. Nikdy sme nevideli administratívu, ktorá by váhala uložiť akúkoľvek daň,“ povedal Gregoire Polad, generálny riaditeľ Združenia komerčnej televízie v Európe, ktorý zastupuje vysielateľov vrátane Sky a RTL.

Nové pravidlá umožnia Európanom sledovať predplatené filmy a videá kdekoľvek v Únii

Kým doteraz sa stávalo, že si mnohí užívatelia nemohli zakúpené online filmy, elektronické knihy či videá prezerať mimo krajiny, v ktorej obsah zakúpili, od 1. apríla sa tento stav naprieč celou Európskou úniou mení.

„Princíp krajiny pôvodu“

Polad označil toto opatrenie za „zásadne proti princípu krajiny pôvodu“, ktorý umožňuje národným vládam regulovať len vysielateľov so sídlom v danom štáte. Komisia a Parlament bojovali, aby sa uistili, že vysielatelia budú profitovať z filmových fondov rovnako, ale Rada presadila poplatky, povedal Polad.

Opatrenie by podľa jeho zástancov malo zabrániť tomu, aby vysielatelia taktizovali pri výbere svojho sídla. Príkladom je Netflix, ktorého európske sídlo je v Amsterdame, alebo Altice, ktorá vysiela vo Francúzsku, no sídli v Holandsku.

Výnimky a kvóta na európsky obsah

Návrh však obsahuje aj niekoľko výnimiek. Krajiny by mali požadovať menej peňazí od vysielateľov so sídlom v inom členskom, ktorí už do európskych filmov a televízie investovali.

Výnimku môžu dostať aj vysielatelia, ktorí majú menšie publikum alebo obrat v krajinách, v ktorých musia platiť odvody.

Legislatíva tiež stanovuje kvótu na európsky obsah. Podľa nej by muselo vysielanie a online streamingové služby obsahovať minimálne 30 percent európskeho obsahu vo svojich programoch a katalógoch.

Komisárka pre digitálne záležitosti Mariya Gabrielová v tejto súvislosti povedala: „Náš vlastný kultúrny sektor bude mať popredné miesto v katalógoch. Je to významná a pozitívna zmena pre európskych tvorcov a autorov.“