Nové pravidlá umožnia Európanom sledovať predplatené filmy a videá kdekoľvek v Únii

Prístup k predplatenému obsahu v ktorejkoľvek z členských štátov bude garantovať nová legislatíva. [riley.army.mil]

Od 1. apríla sa budú môcť občania Európskej únie legálne dostať k všetkému online obsahu, ktorý si predplatili doma, a to kdekoľvek v Únii.

V súčasnosti sa až polovica Európanov pripája na internet prostredníctvom mobilných telefónov. Takmer každý tretí Európan sleduje filmy, obľúbené seriály, športové prenosy, videohry či hudobné videá prostredníctvom internetu a platených služieb. Počet takýchto používateľov navyše z roka na rok rastie.

Kým doteraz sa stávalo, že si mnohí užívatelia nemohli zakúpené online filmy, elektronické knihy či videá prezerať mimo krajiny, v ktorej obsah zakúpili, od 1. apríla sa tento stav naprieč celou Európskou úniou mení. Prístup k predplatenému obsahu v ktorejkoľvek z členských štátov bude garantovať nová legislatíva.

Blokovať on-line služby pri cestovaní v EÚ bude ťažšie

Blokovanie prístupu k obsahu hudobných a televíznych online služieb pri cestovaní do iných krajín EÚ sa od roku 2018 obmedzí.

Spotrebiteľské výdavky na služby predplateného videa v rokoch 2010 až 2014 podľa Komisie narastali až o 113 percent ročne. Iniciatíva Bruselu tak priamo reaguje na nové správanie a návyky Európanov.

„Dočasnú“ dostupnosť špecifikujú poskytovatelia

Služby online strímingu filmov, televízie alebo hudby musia byť po platbe poskytnuté od 1. apríla bez ohľadu na to, kde v Únii sa odberateľ nachádza. V iných členských štátoch navyše musia byť poskytované rovnakým spôsobom ako v členskom štáte bydliska. Ak používateľ napríklad cestuje, v prípade Netflixu budete mať prístup k rovnakému výberu filmov kdekoľvek v Európskej únii rovnako, akoby bol doma. Poskytovatelia online obsahových služieb samozrejme nesmú odberateľom účtovať žiadne dodatočné poplatky.

Nové nariadenie hovorí o „dočasnom“ pobyte v zahraničí, počas ktorého môže používateľ služby využívať, presné časové obmedzenie nešpecifikuje. Online obsah ale bude prenosný aj vtedy, ak používateľ cestuje medzi členskými krajinami denne. O presných podmienkach ponuky prenosných služieb by mali svojich odberateľov informovať poskytovatelia.

Rovnako platí, že na prístup k obsahu ponúkanému v inom členskom štáte, než je domovská krajina používateľa, sa nové pravidlá prenosnosti netýkajú. Doma tak naďalej nebude možné pozerať filmy od vysielateľov z inej krajiny.

Europarlament zrušil geoblokáciu pri cezhraničnom nakupovaní cez internet

Z nariadenia bol zatiaľ vyňatý digitálny obsah chránený autorskými právami. Ide napríklad o elektronické knihy, hudbu na sťahovanie alebo online hry.

Poskytovatelia online obsahových služieb ako Netflix, HBO GO, Sky Go alebo Spotify overujú krajinu pobytu predplatiteľa napríklad pomocou platobných údajov alebo skontrolovaním IP adresy. Nové pravidlá na rozdiel od poskytovateľov bezplatne dostupného obsahu musia povinne dodržiavať.

Prevádzkovatelia služieb napríklad verejnoprávneho alebo rozhlasového vysielania, ktoré sú tradične zadarmo, získavajú možnosť rozhodnúť sa, či budú spotrebiteľom prenosnosť poskytovať.

Zlepšovanie skúsenosti používateľov

Predpokladá sa, že v začiatkoch platnosti novej iniciatívy Bruselu využije možnosť cezhraničného prenosu online obsahu viac ako 29 miliónov užívateľov. Do roku 2020 by mal tento počet prekročiť 72 miliónov.

Nová dohoda, ktorá súvisí s modernizáciou pravidiel v oblasti autorských práv, bola na návrh Európskej komisie prijatá ešte vo februári minulého roka, len týždeň po tom, ako bola dosiahnutá dohoda o veľkoobchodných roamingových poplatkoch.

Maltské predsedníctvo dotiahlo slovenskú prioritu: koniec geoblokovania

Členské štáty schválili dostupnosť online obsahu naprieč Európskou úniou.

Po schválení Radou a Európskym parlamentom mali poskytovatelia a držitelia práv 9-mesačné obdobie na to, aby sa na uplatňovanie nových pravidiel pripravili.

„Dosiahnutie dohody o prenosnosti je vo významnej miere výsledkom úzkej spolupráce inštitúcií EÚ s európskymi podnikmi a zainteresovanými stranami. Sme presvedčení o tom, že prevádzkovatelia vysielania a platformy túto príležitosť využijú na zlepšenie používateľskej skúsenosti,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení podpredsedu Európskej komisie Andrusa Ansipa, komisárky Mariye Gabrielovej, bulharského ministra dopravy, informačných technológií a spojov Ivajla Moskovskeho a poslancov Európskeho parlamentu Pavla Svobodu a Jean-Marieho Cavadu.