Online nakupovanie naprieč európskymi hranicami má byť odteraz bezproblémové

Online nakupovanie. [Pixabay]

Geoblokovanie v Európskej únii je od dnes minulosťou. Európania sa už nebudú stretávať s tým, že ich web zablokuje, či presmeruje iba preto, že sa nachádzajú alebo platia v inej krajine.

Európska komisia navrhla nové pravidlá, umožňujúce nakupovať online bez hraníc, ešte v máji 2016. Po mesiacoch vyjednávania a úprav nadobúda zákaz neodôvodneného online geoblokovania platnosť práve dnes (3. decembra).

Európania vďaka tomu už nebudú čeliť blokovaniu webových stránok, či presmerovaniu na základe toho, že oni sami alebo ich kreditná karta pochádzajú z inej krajiny ako online obchod, v ktorom nakupujú. Kdekoľvek v EÚ sa budú nachádzať, online prístup k tovaru a službám budú mať zaručený, sľubuje Európska komisia.

„Spolu s ukončením vyberania poplatkov za roaming, novými pravidlami o ochrane údajov a možnosťou cestovať so svojím online obsahom je ukončenie neodôvodneného geoblokovania ďalšou z dôležitých iniciatív zameraných na to, aby sa digitálny jednotný trh stal skutočnosťou pre všetkých a aby občanom a podnikom z neho plynuli konkrétne výhody,“ uvádzajú v spoločnej tlačovej správe podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip, komisárka zodpovedná za vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel.

Blokovať on-line služby pri cestovaní v EÚ bude ťažšie

Blokovanie prístupu k obsahu hudobných a televíznych online služieb pri cestovaní do iných krajín EÚ sa od roku 2018 obmedzí.

Zodpovedné sú členské štáty

Geoblokovanie, teda technologické opatrenie, kde je prístup k obsahu internetu obmedzený na základe geografickej polohy používateľa, sa stalo od dnes (3. decembra) oficiálne minulosťou.

Členské štáty majú teraz podľa Komisie zabezpečiť uplatňovanie týchto pravidiel. Práve oni sú totiž za presadzovanie a dodržiavanie nariadenia zodpovedné.

https://twitter.com/EU_Commission/status/1069488907279048704

„Vyzývame na dosiahnutie dohody o harmonizovaných pravidlách predaja digitálneho tovaru a služieb a nakupovania online. Všetky tieto prvky sú kľúčové pre vytvorenie dobre fungujúceho a konkurencieschopného digitálneho jednotného trhu,“ uvádza štvorica eurokomisárov.

Krajiny Európskej únie musia okrem iného určiť orgány, zodpovedné za presadzovanie a dodržiavanie tohto nového nariadenia, ako aj orgány, ktorých úlohou bude poskytovať praktickú pomoc spotrebiteľom. Rovnako majú stanoviť „účinné, primerané a odrádzajúce opatrenia“ v prípade porušenia nariadenia.

Komisia chce vykonať prvé preskúmanie uplatňovania pravidiel o geografickom blokovaní do marca 2020.

Nové pravidlá umožnia Európanom sledovať predplatené filmy a videá kdekoľvek v Únii

Kým doteraz sa stávalo, že si mnohí užívatelia nemohli zakúpené online filmy, elektronické knihy či videá prezerať mimo krajiny, v ktorej obsah zakúpili, od 1. apríla sa tento stav naprieč celou Európskou úniou mení.

Online predaj výrobkov každoročne narastá o 22 percent. V minulosti sa však stávalo, že obchodníci a obchody odmietali predaj zákazníkom z iného členského štátu Únie, alebo im neponúkali rovnako výhodné ceny ako miestnym zákazníkom.

Európska komisia pripomína, že ešte v roku 2015 až 63 percent internetových stránok neumožňovalo spotrebiteľom nakupovať z inej krajiny EÚ. Z tohto dôvodu  takmer dve tretiny spotrebiteľov nemohli nakupovať online v zahraničí.

Nariadenie o geografickom blokovaní je súčasťou obsiahlejšieho súboru opatrení na podporu elektronického obchodu na jednotnom trhu. Konkrétne ide o balík spolu s revidovaným nariadením o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľanovými pravidlami o službách cezhraničného dodávania balíkovnovými pravidlami digitálnych zmlúv a novými pravidlami DPH v elektronickom obchode.