Operátori začnú zverejňovať dáta o svojom vplyve na klímu

Šiltovka so solárnymi panelmi ako nabíjačka pre telefón. [Twitter/@Alexpettitt]

Telekomunikační operátori, ktorí pokrývajú dve tretiny svetového trhu, sa zaviazali zverejniť informácie o tom, ako pôsobia na životné prostredie. Mobilný priemysel sa tak po prvýkrát aktivizuje pri tvorbe plánu znižovania spotreby energie a emisií skleníkových plynov.

Iniciatíva Asociácie GSM , ktorá zastrešuje viac ako 750 operátorov a 400 spoločností v telekomunikačnom priemysle, volá po vypracovaní akčného plánu pre mobilný priemysel v oblasti klímy v súlade s Parížskou dohodou. Zverejniť svoje dáta a prispieť k vytvoreniu plánu sa rozhodlo už viac ako 50 spoločností, ktoré spoločne pokrývajú takmer 70 percent svetového trhu.

Medzi operátormi, ktorí sa informácie chystajú zverejniť, sú aj firmy ako AT&T Inc., China Mobile, nemecký, taliansky, rakúsky, či maďarský Telekom, Proximus, T-Mobile USA, Telefónica či Vodafone Group.

Oficiálne sa k iniciatíve prihlásili aj slovenskí operátori, spoločnosti Orange ako súčasť Orange Group a Slovak Telekom. Spoločnosť O2 tento typ údajov už zverejňuje vrámci správy nefinančných ukazovateľov materskej O2 CZ, a to súhrnne aj za O2 Slovakia, uviedla hovorkyňa spoločnosti Tereza Molnár.

Poplatky za telefonovanie medzi sieťami a operátormi chce eurokomisia zregulovať

Sadzby za ukončenie volania, teda veľkoobchodné tarify, ktoré si telekomunikační operátori účtujú za poskytovanie hlasových hovorov medzi svojimi sieťami sa v Únii značne líšia. S nerovnomernými cenami majú skúsenosti aj slovenskí operátori.

Medzinárodne uznávaný Globálny informačný systém CDP umožni, aby operátori na celom svete začali so zverejňovaním informácii o spotrebe energie, či emisiách skleníkových plynov.

Vďaka iniciatíve zverejnia informácie o spotrebe energie a svojej uhlíkovej stope mnohé z firiem vôbec po prvýkrát v histórii. Ide zároveň o prvú fázu, v ktorej sa telekomunikačný priemysel aktivizuje pri tvorbe plánu na to, ako znížiť svoje dopady na životné prostredie. Doteraz totiž neexistovala žiadna metodika v oblasti ochrany klímy, navrhnutá špeciálne pre mobilný sektor.

Prvý krok k príprave akčného plánu

Spoločnosti, ktoré merajú svoje environmentálne dopady a riziká, ktoré s nimi súvisia, sú lepšie pripravené riadiť ich aj strategicky, tvrdia analytici z CDP. Podľa nich transparentné firmy, ktoré zverejňujú tieto informácie, poskytujú subjektom s rozhodovacou právomocou prístup ku kritickému zdroju údajov s dôležitými informáciami pre tvorbu plánov a projektov.

„Vďaka tom, že sa údaje zverejnia, budú mobilní operátori schopní zmerať a pochopiť svoj vlastný vplyv na životné prostredie, čo im zároveň pomôže zasadiť udržateľnosť do centra vlastného podnikania,“ hovorí riaditeľ CDP, Paul Simpson.

Pre autonómne vozidlá Únia uprednostila siete piatej generácie pred Wi-Fi

Rozhodnutie, ktoré bude určovať ďalšie technologické trendy v Európe: 21 členských krajín odmietlo návrh Európskej komisie o využívaní Wi-Fi sietí pre autonómne vozidlá. Namiesto nich chcú modernejšie 5G siete, ktorých budovanie je iba na začiatku.

Po tom, ako sa Asociácii podarí spracovať dáta od operátorov, by mal byť vytvorený plán dekarbonizácie pre mobilný priemysel. Odhaduje sa, že to nebude skôr ako vo februári budúceho roka.

Cieľom plánu bude dosiahnuť čisté nulové emisie skleníkových plynov v súlade s Parížskou dohodou do roku 2050.

„Mobilný priemysel bude tvoriť chrbtovú kosť budúcej ekonomiky, a preto má jedinečnú príležitosť viesť zmeny vo viacerých odvetviach v spolupráci s našimi dodávateľmi, investormi a zákazníkmi,“ uviedol generálny riaditeľ GSMA Mats Granryd.

Uhlíková neutralita pred rokom 2050

Časový harmonogram, v ktorom jednotlivé spoločnosti dosiahnu ciele, stanovené v Parížskej dohode, bude závisieť od mnohých faktorov, pripomína GSMA. Dôležitá bude ich geografická poloha, prístup k obnoviteľným zdrojom energie, možnosť spolupráce s klimatickými expertami, či využívanie energeticky efektívnych inovácii ako big data a IoT technológii.

Francúzski vedci: Doterajšie klimatické predpovede sú príliš optimistické

Podľa najnovších odhadov je ambicióznejší cieľ stanovený Parížskou klimatickou dohodou nedosiahnuteľný. Do roku 2100 môže teplota na Zemi vzrásť až o 7°C.

Ešte v roku 2016 sa práve mobilný priemysel, ktorý má vyše päť miliárd zákazníkov na svete, stal prvým priemyselným odvetvím, ktorý sa zaviazal plniť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Asociácia GSM očakáva, že niektoré spoločnosti splnia cieľ nulových emisií výrazne pred termínom do roku 2050.