Politická dohoda o audiovizuálnej smernici je na stole

Nová smernica má v prvom rade lepšie chraniť Európanov. [AV Service EC]

Nové pravidlá posilnia ochranu neplnoletých osôb a posilnia boj proti nenávistným prejavom. Okrem iného udržia limit vysielacieho času reklám, či povinnosť vysielať európsku produkciu.

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia dosiahli predbežnú politickú dohodu o hlavných prvkoch revidovaných pravidiel smernice o  audiovizuálnych médiách.

Rokovania o revidovanej smernici, ktorú eurokomisia predstavila v máji 2016 a o ktorej členské štáty intenzívne diskutovali aj počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, sa oficiálne uzatvoria v júni tohto roku.

Zástupcovia všetkých troch euroinštitúcií sa vtedy stretnú na dokončenie a prediskutovanie posledných technických podrobnosti návrhu.

Nové pravidlá umožnia Európanom sledovať predplatené filmy a videá kdekoľvek v Únii

Kým doteraz sa stávalo, že si mnohí užívatelia nemohli zakúpené online filmy, elektronické knihy či videá prezerať mimo krajiny, v ktorej obsah zakúpili, od 1. apríla sa tento stav naprieč celou Európskou úniou mení.

Lepšie chrániť európskych občanov

Po formálnom potvrdení ministrami v Rade EÚ a odhlasovaní v pléne Európskeho parlamentu členské štáty Únie budú musieť zaviesť nové pravidlá do vnútroštátneho práva.

Podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip privítal medziinštitucionálnu politickú dohodu a spresnil, že po prijatí nových pravidiel sa zohľadnia rôzne spôsoby sledovania videí a nájde sa rovnováha medzi podporou inovatívnych služieb, propagáciou európskych filmov, ochranou detí pred nevhodnými obsahmi a účinnejším riešením problémov spojených s nenávistnými prejavmi.

Snahou revidovaných pravidiel audiovizuálnej smernice Únie je lepšie chrániť európskych občanov pri využívaní audiovizuálneho obsahu.

Blokovať on-line služby pri cestovaní v EÚ bude ťažšie

Blokovanie prístupu k obsahu hudobných a televíznych online služieb pri cestovaní do iných krajín EÚ sa od roku 2018 obmedzí.

Limit dĺžky reklám, podpora európskej produkcie

Dohoda pripravila pôdu pre spravodlivejšie regulačné prostredie pre celý audiovizuálny sektor vrátane služieb na požiadanie a platforiem pre zdieľanie videí.

Nové pravidlá posilnia ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým obsahom a posilnia boj proti nenávistným prejavom a podnecovaniu na páchanie teroristických činov vo všetkých audiovizuálnych obsahoch. Poskytnú väčšiu flexibilitu v televíznej reklame, lebo dávajú prevádzkovateľom väčšiu flexibilitu pri rozhodovaní o čase, kedy sa môžu zobrazovať reklamy.

Ochrana detí na internete má byť podobná ako pri televízii

Deti by mali podliehať rovnakej ochrane bez ohľadu na to, či pozerajú televíziu, video zdieľané na webe alebo film na internete, myslí si výbor Európskeho parlamentu.

Limit 20 percent reklamy z vysielacieho času sa udrží od 6.00 h do 18.00 h, avšak vysielatelia namiesto aktuálnych 12 minút reklamy za hodinu môžu slobodnejšie určiť harmonogram komerčných obsahov počas celého dňa.

Revidovaná smernica zároveň podporí pôvodnú európsku audiovizuálnu produkciu, lebo požaduje šírenie najmenej 30 percent obsahov európskej výroby.

Posilní tiež zásadu krajiny pôvodu a zaručí nezávislosť audiovizuálnych regulátorov, ktorí podľa novej európskej legislatívy budú samostatné právne subjekty nezávislé od vlád a ostatných verejných alebo súkromných orgánov.