Poplatky za telefonovanie medzi sieťami a operátormi chce eurokomisia zregulovať

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Sadzby za ukončenie volania, teda veľkoobchodné tarify, ktoré si telekomunikační operátori účtujú za poskytovanie hlasových hovorov medzi svojimi sieťami sa v Únii značne líšia. S nerovnomernými cenami majú skúsenosti aj slovenskí operátori.

Európsky kódex elektronických komunikácií, na ktorom sa Únia dohodla ešte v decembri minulého roka a ktorý majú štáty prijať do svojich legislatív do dvoch rokov, má podľa eurokomisie chrániť spotrebiteľov a podniky v Únii „pred nadmernými cenami za telefónne služby“.

Okrem iného bude kódex od Komisie vyžadovať, aby do 31. decembra 2020 prijala delegovaný akt, ktorým sa stanovia maximálne sadzby za ukončenie pevných a mobilných hlasových hovorov v EÚ.

Takzvané sadzby za ukončenie volania predstavujú veľkoobchodné tarify alebo Eurorates, ktoré si telekomunikační operátori účtujú navzájom za poskytovanie hlasových hovorov medzi svojimi sieťami. Službu sprostredkúva operátor toho účastníka hovoru, ktorému je hovor určený, a preto práve ten účtuje hovor operátorovi volajúceho zákazníka.

V Únii finišujú aukcie frekvenčných pásiem pre 5G siete, Slovensko zatiaľ dátum nemá

Do júna 2020 musia krajiny EÚ zabezpečiť prístup na budovanie 5G sietí vo frekvenčnom pásme 700 MHz. U slovenských susedov finišujú prípravy, aukcia v Nemecku prebieha od marca a vydražená suma už prekročila päť miliárd eur.

Podľa štúdie ktorú Európska komisia publikovala v júli, by sa sadzby za ukončovanie hovorov mali do roku 2025 znižovať. Najvyššie sú stále vo Francúzsku, najnižšie v Poľsku.

Nejednotní na Jednotnom digitálnom trhu

Nakoľko len málo operátorov v Únii má na svojich trhoch stopercentné geografické pokrytie, väčšina z nich musí pri zabezpečení záväzkov voči zákazníkovi spolupracovať. Existujú však aj také trhy, kde existuje dominantný hráč, ktorý svojou veľkosťou dokonca pohlcuje ostatných operátorov. Komisia sa preto snaží obmedzovať akékoľvek pokusy o monopolizovanie postavenia. Práve nová iniciatíva o zastropovaní poplatkov pri prepájaní do inej siete by mala byť nápomocná.

Podľa Komisie by sa s vysokými a nejednotnými sadzbami v bloku jednotného digitálneho trhu malo skončiť čo najskôr. Veľkoobchodné náklady na poskytovanie hovorov sa totiž môžu prenášať aj na spotrebiteľov.

Ministri telekomunikácií chcú v Únii 5G siete o päť rokov neskôr ako Komisia

Ministri členských štátov tiež odmietli návrh na reformu pravidiel predaja rádiového frekvenčného spektra.

Ešte pred desiatimi rokmi uverejnila eurokomisia odporúčania pre národné regulačné orgány pri sadzbách sa ukončenie volania. Nakoľko išlo iba o „rady“, rozdiely medzi krajinami sa zatiaľ nepodarilo odstrániť.

Ďalším motívom Komisie môže byť zvyšovanie konkurencieschopnosti a súťaže naprieč európskymi hranicami, špekuluje zástupca šéfredaktora portálu Telecoms.com, Jamie Davies. „Jedným okom sa Komisia pravdepodobne obzerá aj po možnosti existencie paneurópskych operátorov. To by na druhej strane mohlo viesť k väčšej konsolidácii trhu naprieč blokom,“ píše Davies.

Slovenská skúsenosť

Svoju skúsenosť s nezrovnalosťami pri regulovaní najvyššej ceny za ukončovanie volania pre operátora volaného má aj Slovensko. Regulačný úrad ešte v roku 2013 stanovil, že si trojica operátorov Telecom, Orange a O2 od januára 2018 bude uplatňovať maximálnu cenu pri mobilných hovoroch 0,00825 eur za minútu, zatiaľ čo SWAN Mobile môže do 30. septembra 2019 uplatňovať maximálnu cenu vo výške 0,00908 eur za minútu.

Slovak Telekom, Orange Slovakia, O2 Slovakia neboli s rozhodnutím Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb spokojní a následne rozhodnutie skúmali aj európske orgány.

Tie však nezistili, že by „náklady na ukončenie volania vznikajúce spoločnosti SWAN Mobile boli vyššie než náklady ostatných troch operátorov“, ako to odôvodňoval slovenský regulátor a vyzvala ho na prešetrenie skutočnosti. Ani po snahe Úradu opodstatnenosť vysvetliť Komisia nezmenila svoje stanovisko a žiadala, aby výhody pre štvrtého a najmladšieho slovenského operátora z pravidiel zmizli.

Posledné miesta bez internetu na Slovensku sľúbili pokryť operátori

Štát mal na výstavbu sietí vyčlenených 80 miliónov eur. Podľa podpredsedu vlády sa táto suma môže teraz presunúť do ďalších oblastí moderných technológií, vrátane pokrývania neobývaných oblastí, ktorými prechádzajú diaľnice a železnice.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb začiatkom júla 2019 rozhodoval o „regulácii cien veľkoobchodných služieb ukončenia hlasového volania v individuálnych mobilných sieťach“ opäť. Napokon stanovil, že všetci štyria operátori na slovenskom telekomunikačnom trhu musia od 1. augusta účtovať za službu ukončenia hlasového volania vo svojej mobilnej sieti maximálnu cenu vo výške 0,00818 eur za minútu volania, ktoré prišlo z inej národnej, či zahraničnej (EÚ a EHS) mobilnej alebo pevnej sieti.

Odporúčania nestačili

Súčasný projekt Európskej komisie nadväzuje na výzvy členských štátov a vnútroštátnych regulačných orgánov.

Od konca júla do 8. novembra prebieha aj online verejná diskusia, ktorú odštartovala práve eurokomisia. Verejnosť, telekomunikačný priemysel, či odborníci a akademici počas nej môžu vyjadriť svoje pohľady na pripravovanú legislatívu. Cieľom konzultácie je „určiť rozsah a uplatňovanie budúceho delegovaného aktu vrátane typov služieb, na ktoré by sa mala vzťahovať definícia služieb ukončovania hlasových hovorov“.

Podobnú konzultáciu spustila Komisia aj pred jedenástimi rokmi. Sadzby v mobilnej sieti sa vtedy pohybovali od 0,02 eur za minútu na Cypre do viac ako 0,18 eur za minútu v Bulharsku. Približne polovicu stáli hovory v pevných sieťach, v priemere 0,0057 eur za minútu.

Po nej predstavila Komisia odporúčania, tie však podľa nej dnes už nestačia.

Operátori žiadajú reformu telekomunikačného sektoru

Orange, Deutsche Telekom či Telefónica chcú, aby sa nové pravidlá pre európsky telekomunikačný trh týkali aj poskytovateľov služieb na internete.

Po skončení v súčasnosti prebiehajúcej konzultácie eurokomisia spracuje pripomienky a predloží návrh aktu. Prijímať by sa mal na jar budúceho roka.