Posledné miesta bez internetu na Slovensku sľúbili pokryť operátori

Rekonštrukcia rozvodov - ilustračný obrázok. [TASR/Milan Kapusta]

Štát mal na výstavbu sietí vyčlenených 80 miliónov eur. Podľa podpredsedu vlády sa táto suma môže teraz presunúť do ďalších oblastí moderných technológií, vrátane pokrývania neobývaných oblastí, ktorými prechádzajú diaľnice a železnice.

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, zástupcovia troch najväčších telekomunikačných spoločností, pôsobiacich na Slovensku a Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu včera (6. februára) podpísali memorandum o spolupráci. Ide o posledný krok v rámci snahy pokryť internetom celé územie krajiny tak, ako to vyžaduje európska legislatíva.

„Podpisom tohto Memoranda sa najväčší telekomunikační operátori, ako aj s Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu zaviazali, že do roku 2020 pomocou vlastných investícií a bez potreby štátnych a európskych peňazí pokryjú všetky ostávajúce mestá a obce bez internetu,“ uviedol počas tlačovej konferencie podpredseda vlády pre informatizáciu a inovácie Peter Pellegrini.

Európsky parlament vyčlenil peniaze na bezplatný internet vo verejných priestoroch

V prvej fáze môže bezplatné WiFi získať 60 tisíc miest na princípe: kto prv príde.

Internet na vidieku má potlačiť jeho vyľudňovanie

Hoci memorandum nemá právne záväzný charakter, úrad podpredsedu vlády a spoločnosti Slovak Telecom, Orange Slovensko, O2 Slovensko a Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu chcú „vyvinúť všetko úsilie“ aby „došlo k riadnemu naplneniu cieľov“ o zavedení a prevádzkovaní pripojenia. Operátori majú siete na 47 miestach vybudovať, uviesť do prevádzky a nakoniec aj prevádzkovať.

„Pokrývanie bielych miest dokáže Slovensko, aj jeho menej rozvinuté regióny, priblížiť opäť o krok k vyspelej Európe,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Telecom, Milan Vašina.

„Tak ako rastie počet užívateľov mobilných telefónnych služieb, tak sa aj my snažíme tento dopyt reflektovať,“ hovoril o dôvodoch rozhodnutia operátorov pokrývať biele miesta generálny riaditeľ spoločnosti O2 Slovensko Peter Gažík. Pripomenul ale, že bez ohľadu na tento záväzok, operátori aj naďalej pokračujú v budovaní digitálnej infraštruktúry.

„V tomto momente sme preklenuli záujem štátu s našimi záujmami tak, aby sme dosiahli spoločný cieľ,“ dodal na margo novej spolupráce Peter Gažík.

Podľa Petra Pellegriniho bude pokrývanie miest a obcí, v ktorom dnes internet stále nie je dôležité aj z toho dôvodu, aby sa zabránilo ďalšiemu vyľudňovaniu vidieka.

OECD: Digitálne hospodárstvo rastie, no darí sa tým, ktorí sledujú najnovšie trendy

Slováci patria v Európe medzi tých, ktorí sa najviac obávajú online reklamy šitej na mieru.

Nakoľko bolo na stavbu digitálnej infraštruktúry na Slovensku vyčlenených 80 miliónov eur, podľa podpredsedu vlády sa táto suma môže teraz vďaka súkromným investíciám presunúť do ďalších oblastí moderných technológií, ako aj sieťou v oblastiach diaľnic a železníc.

Štyri konzultácie, 47 miest

V rokoch 2016 a 2017 prebiehali na Slovensku štyri verejné konzultácie o takzvaných bielych miestach, teda obciach, ktoré u nás v súčasnosti stále nepokrýva internetová sieť. Cieľom konzultácií bolo aj plnenie záväzkov voči európskej stratégii Digitálna agenda pre Európu. Tá očakáva, že Európska únia bude mať sto percentné internetové pokrytie územia do roku 2020.

Z pôvodného zoznamu 1808 miest ostalo po prvých konzultáciácha rozvoji infraštruktúry na slovenskom zozname 207 bielych obcí a miest. Operátori a štát sa však na konečnom čísle stále nevedeli zhodnúť, nakoľko mnohé miesta za biele už samotní operátori nepovažovali. Po treťom kole konzultácií ostalo na zozname 47 bielych miest.

V rovnakom čase sa niektorí telekomunikační operátori zhodli na tom, že zostávajúce miesta na slovenskej mape bez internetu pokryjú z vlastných zdrojov a na vlastné náklady podľa toho, aké špecifikácie určí Úrad podpredsedu vlády.

„V prípade úspešného ukončenia bude Slovensko patriť medzi lídrov krajín Európskej únie, ktoré nemajú na svojom území biele miesto,“ vysvetlil Peter Pellegrini.

Bezplatné Wi-Fi v EÚ: Šanca aj pre slovenské obce

Európska únia vyčlení do roku 2020 až 120 miliónov eur na bezplatné Wi-Fi pripojenie pre viac ako 8 tisíc obcí.

Mestá a obce majú spolupracovať

Pokrývanie zvyšných oblastí širokopásmovým internetom s minimálnou rýchlosťou 30 Mbit/s by sa malo začať realizovať čo najskôr. Generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Ivan Lančarič však pripomenul, že telekomunikačné spoločnosti ani štátny regulátor sa pri pokrývaní bielych miest nazaobídu bez priamej podpory z miest a obcí. „Ak máme do roku 2020 biele miesta na Slovensku pokryť, potrebujeme, aby nám stavebné, mestské a obecné úrady boli nápomocné,“ povedal.

Operátori považujú za problémovú najmä dĺžku procesu, ktorý je spojený s výstavbou nových vysielačov a staníc. V prvom rade má podľa nich ísť o rozličné druhy povolení. Navyše si majú údajne niektoré mestá a obce v rámci všeobecne záväzných noriem nastavovať pravidlá, ktoré sú v rozpore s celoštátnymi normami, týkajúcimi sa podmienok využívania spektra, vrátane fungovania vysielacích staníc.

„Ak nebudú obce v týchto oblastiach ústretovejšie, bude zámer z našej strany ťažšie realizovateľný,“ dodal generálny riaditeľ spoločnosti O2 Slovensko.

Peter Pellegrini pripomenul, že mnohí občania často chcú mať k dispozícii najrýchlejší internet, no ak sa od nich vyžaduje napríklad trpezlivosť s rozkopávkou pred ich domom, či na ulici, sú proti. V tejto súvislosti vyzval aj občanov a lokálnych predstaviteľov k pochopeniu a podpore.

Zrušenie roamingových poplatkov mení návyky pri využívaní mobilov v zahraničí

Pri cestách v Únii používanie mobilných telefónov podľa Eurobarometra obmedzuje stále až 60 percent Európanov.

Pokrytie internetovou sieťou v Európe rapídne narastá

Internetové pokrývanie stabilne narastá v celej Európe. Pred desiatimi rokmi malo prístup k nemu zabezpečených 55 percent domácností. V roku 2016 to bolo už 85 percent európskych domácností.

Pokrytie internetovou sieťou napríklad štvrtej generácie je na Slovensku v súčasnosti mierne nižšie (80 percent), ako je európsky priemer (84 percent).

Pri zostávajúcom pokrývaní územia internetom v rýchlosti 30 Mbit/s sú náklady vysoké a technické riešenia náročné. Operátori ale sľubujú, že cenu ich služieb na Slovensku tento záväzok neovplyvní.

Cena bežného pripojenia do 4G siete sa pre obyvateľov Slovenska pohybuje pod európskym priemerom, ktorý je 1,2 percenta hrubého príjmu. V priemere zaň platia 1,1 percento hrubého príjmu.

Operátori teraz deklarujú, že majú záujem podieľať sa aj na ďalšom zo strategických bodov európskeho plánu. Ultrarýchle pripojenie novej generácie s rýchlosťami nad 100 Mbit/s by mala mať do roku 2020 k dispozícii minimálne polovica európskych domácností a Slovensko chce tento záväzok dodržať.