Slovenská nadstavba európskej iniciatívy chce bezplatné wifi pre stovky subjektov

Pre Slovensko by mala Komisia vyčleniť minimálne 1,125 milióna eur pre aspoň 75 rôznych subjektov. [TASR - Marko Erd]

Komisia vyčlenila 120 miliónov eur pre všetkých 27 krajín, podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho to však nie je dosť. Kým Komisia hovorí o príspevkoch pre 8 tisíc subjektov po celej Únii, podľa Pellegriniho má šancu maximálne dvadsať obcí zo Slovenska.

Iniciatíva Európskej komisie WiFi4EU: Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ dostáva na Slovensku národnú podobu. Wifi pre Teba má byť doplnkom k programu Európskej komisie, na ktorú do roku 2020 vyčlenila Únia 120 miliónov eúr.

Hoci Komisia sľubuje podporu do výšky 15 tisíc eur pre šesť až osem tisíc subjektov, podľa podpredsedu vlády Petra Pellegriniho sa Slovensku ujde len malá časť.

„Na Slovensku bude môcť byť úspešných možno 15 – 20 obcí,“ uviedol Pellegrini. Slovenská nadstavba programu Komisie chce preto prostredníctvom nadstavby Wifi pre Teba dotovať v oblasti prístupu k internetu až niekoľko stoviek subjektov.

Európsky parlament vyčlenil peniaze na bezplatný internet vo verejných priestoroch

V prvej fáze môže bezplatné WiFi získať 60 tisíc miest na princípe: kto prv príde.

120 miliónov pre 8 tisíc žiadateľov v Únii

Európska komisia plánuje v piatich kolách rozdeliť milióny medzi členské štáty postupne. Pri rozdeľovaní chce dodržať zemepisnú vyváženosť, ako aj zásadu „kto prv príde, ten prv berie“.

Do roku 2020 by malo ísť o šesť až osem tisíc rôznych prijímateľov.

Príjemcovia môžu z európskeho rozpočtu získať financie na vybavenie a inštaláciu prístupových bodov v hodnote 15 tisíc eur. Na oplátku majú subjekty zabezpečiť platby za samotné pripojenie a údržbu technického vybavenia po dobu najmenej troch rokov.

Komisia navyše sľubuje, že bude projekt WiFi4EU realizovať „prostredníctvom jednoduchých a nebyrokratických postupov“.

Prvá registrácia sa má sprístupniť v polovici marca a otvorená bude šesť až osem týždňov.

Bezplatné Wi-Fi v EÚ: Šanca aj pre slovenské obce

Európska únia vyčlení do roku 2020 až 120 miliónov eur na bezplatné Wi-Fi pripojenie pre viac ako 8 tisíc obcí.

Na Slovensku wifi aj pre štátom riadené inštitúcie

Systém, ktorý Európska komisia v súvislosti s výberom prijímateľov nastavila, má zabezpečiť rezerváciu minimálneho počtu poukážok pre jednu krajinu. V každom z piatich kôl by malo ísť najmenej o 15 subjektov. Pre Slovensko by teda mala Komisia vyčleniť minimálne 1,125 milióna eur pre 75 rôznych subjektov.

Slovenský projekt WiFi pre Teba (WiFi4SK) chce umožniť potenciálnym žiadateľom z radov miest a obcí na Slovensku, ktorým sa nepodarí získať prostriedky z európskej iniciatívy príspevky, nenávratné finančné prostriedky predsa len získať.

Posledné miesta bez internetu na Slovensku sľúbili pokryť operátori

Štát mal na výstavbu sietí vyčlenených 80 miliónov eur. Podľa podpredsedu vlády sa táto suma môže teraz presunúť do ďalších oblastí moderných technológií, vrátane pokrývania neobývaných oblastí, ktorými prechádzajú diaľnice a železnice.

V pondelok (5. marca) predstavil Úrad aj pracovný materiál, určený na verejné pripomienkovanie. Podľa neho by malo Slovensko nasledovať európske nastavenie len čiastočne. Nakoľko podľa tejto Štúdie uskutočniteľnosti Projektu WiFi4SK nie je možné využiť model poukážok, nastavený Komisiou, bez zmeny niekoľkých zákonov.

Oprávnení žiadatelia budú na rozdiel od WiFi4EU predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Výška príspevku pre jedného žiadateľa však má rovnako siahať do 15 tisíc eur.

Žiadateľmi budú môcť byť obce a mestá, združenia miest a obcí, orgány štátnej správy, štátne podniky a organizácie zriadené orgánmi štátnej správy. Na rozdiel od projektu WiFi4EU sa predpokladá, že slovenská výzva umožní o príspevok žiadať aj štátnym podnikom, či nimi riadeným organizáciám, vrátane nemocníc či železníc.

O aký rozpočet v slovenskej výzve pôjde ešte nie je jasné. Podľa Petra Pellegriniho je prioritou zabezpečiť všetkým občanom možnosť prístupu k internetu bez ohľadu na to, z akej oblasti či sociálnej skupiny pochádzajú a či si to môžu dovoliť vo svojej domácnosti.

Europoslanci chcú daniť digitálne spoločnosti na základe množstva získaných dát

Europoslanci chcú do smernice o jednotnom konsolidovanom základe dane zahrnúť aj otázku zdaňovania firiem poskytujúcich digitálne služby.

Ak sa projekt slovenského bezplatného wifi pripojenia bude realizovať samostatne, prídu subjekty podľa spomínanej správy o možnosť centrálneho monitorovania kvality internetového pripojenia, či možnosť vyhľadania si dostupného WiFi pripojenia na centrálnom serveri Komisie. Slovenský projekt navyše nebude zodpovedať za identifikáciu užívateľov.

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v tejto súvislosti odštartoval aj verejnú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v súvislosti s iniciatívou WiFi pre Teba.