Slovenskí operátori začínajú súťažiť o frekvencie na 5G siete

Ilustračný obrázok. [EFE-EPA/Erik S. Lesser]

Do 25. mája majú záujemcovia predložiť svoje ponuky na zakúpenie frekvencií. Dovtedy musia tiež uhradiť peňažné zábezpeky, ktoré dosahujú milióny eur. Jediným hodnotiacim kritériom v aukcii bude výška ponuky. Vysúťažené frekvencie možno následne využívať od 1. júla.

Dlho očakávaná súťaž o frekvencie pre budúce 5G siete odštartovala aj na Slovensku. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oficiálne zverejnil výzvu na predkladanie ponúk do aukcie na pásma, ktoré sa majú stať základom novej siete piatej generácie u nás.

Od dnešného dňa (1. apríla) môžu telekomunikační operátori predkladať svoje ponuky na zakúpenie povolenia na používanie vyčlenených frekvencií.

Podľa hovorcu Úradu Romana Vavra musia záujemcovia ponuku doručiť najneskôr do 25. mája. Súťažiť však nemôže hocikto. Zábezpeka, ktorá je akousi vstupenkou do aukcie, v niektorých blokoch dosahuje až osem miliónov eur.

Jediným hodnotiacim kritériom v aukcii bude výška ponuky, teda suma, ktorú bude záujemca za pridelenie frekvencií ochotný zaplatiť.

Slovenská 5G sieť by mala byť dostupná najneskôr v roku 2025

Aukcia frekvencií pre 5G siete bude najväčšou elektronickou súťažou operátorov za tejto vlády a pravdepodobne prebehne ešte koncom tohto roka. Operátori budú následne musieť 5G sieť sprevádzkovať do piatich rokov.

Po vzore Českého telekomunikačného úradu využije aj slovenský regulátor na aukciu formát SMRA (Simultaneous Multi-Round Auction), teda súbežnú viackolovú aukciu, ktorú napríklad v roku 2013 pri aukcii 4G odmietol.

Nelacná záležitosť

V kvalifikačnej fáze, ktorá odštartovala dnes, predkladajú záujemcovia do výberového konania ponuky a zároveň musia zaplatiť peňažnú zábezpeku. Výberová komisia v máji ponuky naraz otvorí, vyhodnotí a tých, ktorí splnia podmienky, zaradí do aukčnej fázy výberového konania. V praxi pôjde o dve aukcie, najprv frekvenčné bloky z frekvenčných pásiem 700 MHz a 900 MHz, následne bloky z pásma 1800 MHz.

Kedy presne k elektronickej aukcii dôjde bude známe koncom mája. Úrad o ňom musí účastníkov informovať najneskôr sedem dní pred začiatkom prvého aukčného kola.

Vyvolávacie ceny sú nastavené od 550 tisíc do 16 miliónov eur za konkrétne spektrum frekvencií v troch blokoch.

Účasť na aukcii teda nie je pre účastníkov lacná. Operátori hradia peňažnú zábezpeku vo výške 50 percent z vyvolávacej ceny aukčného bloku, o ktorý majú záujem. Ak má operátor záujem súťažiť na viacerých frontoch, za každý z nich musí na účet úradu zaslať požadovanú sumu.

Cena sa pohybuje od 275 tisíc eur po osem miliónov eur, no v prípade neúspechu v konkrétnej aukcii sa účastníkovi poplatok vracia. Zároveň znášajú operátori všetky ďalšie náklady, spojené s účasťou na aukcii.

Operátori začnú zverejňovať dáta o svojom vplyve na klímu

Telekomunikační operátori, ktorí pokrývajú dve tretiny svetového trhu, sa zaviazali zverejniť informácie o tom, ako pôsobia na životné prostredie. Mobilný priemysel sa tak po prvýkrát aktivizuje pri tvorbe plánu znižovania spotreby energie a emisií skleníkových plynov.

Frekvencie z pásma 700 MHz bude úspešný účastník výberového konania môcť používať už od 1. júla 2020. Frekvencie si víťaz postráži do 31.decembra 2040. Pri nastavovaní dĺžky platnosti Úrad uprednostnil jej predĺženie, navrhované spoločnosťami Orange Slovensko a Slovak Telekom, pred skracovaním, ktoré požadovala RTVS. Frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz môžu úspešní dražitelia využívať kratšie, a to do 31. decembra 2025.

Nastavovanie aukcie

Cesta k nastaveniu podmienok aukcie na Slovensku nebola krátka. Úrad s operátormi komunikoval celé mesiace, pričom sa objavovali informácie o tom, že Slovensko oproti iným európskym krajinám, ktoré mali aukcie pre 5G siete organizovať, výrazne zaostáva.

Po septembrovom zverejnení diskusného dokumentu prebehla najprv debata o základných aspektoch pripravovaného výberového konania. Po jeho decembrovom vyhodnotení nasledovalo spustenie druhej časti verejnej konzultácie, kde sa zainteresované strany opäť zapájali so svojimi pripomienkami.

Išlo napríklad o plán Úradu vyhradiť časti spektra pre slovenský policajný zbor a na komunikáciu medzi bezpilotnými lietadlami (dronmi) a ich operačnými strediskami. Traja najväčší slovenskí operátori zhodne upozorňovali, že iné európske krajiny tieto hodnotné a finančne zaujímavé frekvencie využili len na účely širokopásmovej siete. Z plánov vyradenia časti spektra napokon zišlo.

Úrad ale mnohé pripomienky odmietol. Niektorí operátori napríklad požadovali znížiť vyvolávaciu cenu na aukčnom bloku 700 MHz pásma z pôvodných 15 na 11 miliónov. Namiesto toho sa regulátor priklonil k návrhu, ktorý prišiel z Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), na zvýšenie ceny. RTVS sa odvolávala na ceny v iných krajinách, kde boli vyššie. Napríklad v Českej republike to bolo pri bloku 2 x 5MHz takmer 31,5 milióna eur, v Nemecku dokonca po aukcii dosiahla vyplatená suma viac ako 160 milióna eur.

Huawei sľubuje pre 5G v Únii technológiu „vyrobenú v Európe“

Čínsky telekomunikačný gigant Huawei v utorok (4. februára) oznámil, že plánuje v Európe založiť výrobné centrá. Ide o snahu čeliť tlaku zo strany Spojených štátov, ktoré žiadajú, aby sa Európania čínskej technológii vyhli.

Operátor O2 Slovensko tiež upozorňoval, že konzultácia o budúcom využívaní frekvencií prebiehala v čase, kedy Európska komisia ešte nepredstavila očakávaný tzv. EÚ 5G Security Toolbox. „Nevieme sa preto vyjadriť k nárokom, ktoré premietnutie tohto dokumentu bude mať na budúce budovanie a prevádzkovanie 5G sietí,“ prízvukovalo O2 vo svojich pripomienkach.

Na budúce európske vplyvy upozorňoval aj Orange. Pre kvalitné nastavenie podmienok výberového konania chýbajú podľa operátora okrem európskeho súboru nástrojov aj vstupy z pripravovaného dokumentu Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku na roky 2020 – 2025. Oba plány „môžu výrazne ovplyvniť regulačnú a legislatívnu politiku štátu, a tým priamo či nepriamo ovplyvniť investičnú náročnosť pre operátorov,“ uviedol v stanovisku Orange.

Slovak Telekom si myslí, že ak nové dokumenty na národnej alebo európskej úrovni zapríčinia „jednu alebo viacero výrazných zmien aukčných podmienok, môže byť nevyhnutné uskutočniť (o nich) novú verejnú konzultáciu“.

Úrad sa s názormi operátorov v oblasti budúceho nastavenia parametrov v Únii čiastočne stotožnil, no vzhľadom na snahu dodržať zákonom stanovené lehoty nemohol pripomienky akceptovať.

Dôraz na efektívnu hospodársku súťaž

Slovenský regulátor tvrdí, že podmienky nastavil tak, aby frekvencie mohol získať čo najväčší počet úspešných účastníkov. Rovnako chce, aby rozsah nanovo získaných frekvencií v kombinácii s frekvenciami, ktoré už účastník získal v minulosti, „bol dostatočným predpokladom pre zachovanie efektívnej hospodárskej súťaže“. V podmienkach sa preto napríklad zamedzuje viacnásobnej účasti záujemcov na výbere, respektíve sa stanovujú aukčné limity.

V ústrety 6G: Eurokomisia chystá plán budúceho priemyselného rozvoja

Európska komisia prichádza so sériou opatrení, ktoré by mali spôsobiť revolúciu v digitálnom priemysle. Podľa dokumentu, ktorý získala redakcia EURACTIV, má ísť najmä o rozvoj kľúčových technológií „strategického významu“, vrátane opatrení, ktoré povedú k sieťam 6G.

Aukcia frekvencií podobného rozsahu prebiehala na Slovensku naposledy pred siedmimi rokmi. V roku 2013 operátori súťažili v anonymnej elektronickej aukcii o pásma 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz, vyhradené pre 4G siete, pričom dovtedy netušili, že sa k trojici etablovaných aktérov pridá aj štvrtý hráč, spoločnosť Swan Mobile.

Súťažilo sa však v inom formáte, aký je nastavený v súčasnosti. Namiesto súbežnej viackolovej aukcie SMRA sa regulátor rozhodol pre formu tzv. CCA (Combinatorial Clock Auction), ktorá umožnila predkladať ponuky na kombinácie blokov frekvenčného spektra v rámci jedného procesu.

Regulačný úrad hovoril o väčšej flexibilite a možnosti uchádzať sa súčasne o rôzne kombinácie všetkých frekvenčných blokov. Konštatoval tiež, že formát SMRA v mnohých krajinách spôsoboval kolúziu, keďže sa účastníci medzi sebou vopred dohadovali. Medzinárodné štúdie navyše tvrdia, že práve CCA formát prináša do súťaže vyššie ceny. Štátny rozpočet si pri aukcii pásiem pre 4G siete polepšil o takmer 164 miliónov eur.

Súčasný formát SMRA prebehne elektronicky a v reálnom čase, čo podľa Úradu pre reguláciu umožní „predkladanie ponúk na počet aukčných blokov za ceny určené úradom“, no zároveň „zaistí transparentnosť“.

V Únii finišujú aukcie frekvenčných pásiem pre 5G siete, Slovensko zatiaľ dátum nemá

Do júna 2020 musia krajiny EÚ zabezpečiť prístup na budovanie 5G sietí vo frekvenčnom pásme 700 MHz. U slovenských susedov finišujú prípravy, aukcia v Nemecku prebieha od marca a vydražená suma už prekročila päť miliárd eur.

Členské krajiny musia prístup na budovanie 5G sietí vo frekvenčnom pásme 700 MHz zabezpečiť do júna 2020. Pokrytie 5G sieťou na 97 percentách územia krajiny, ako aj na väčšine úsekov ciest, diaľnic, železničných koridorov prostredníctvom frekvencií 700 MHz musia operátori následne zabezpečiť najneskôr do roku 2025.

Podľa eurokomisie sa celosvetové výnosy z technológie 5G v roku 2025 odhadujú na sumu 225 miliárd eur.