Slovensko čelí právnemu konaniu pre smernicu z oblasti telekomunikácií

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Okrem Fínska, Maďarska a Grécka zatiaľ žiadna z krajín EÚ do svojej legislatívy nepremietla spoločný európsky kódex elektronických komunikácií. Na nápravu majú krajiny dva mesiace.

Európska komisia spustila vo štvrtok (4. februára) právne konanie proti 24 členským štátom EÚ vrátane Slovenska. Dôvodom je nesplnenie povinností v oblasti telekomunikácií.

Komisia upozornila, že členské štáty neuzákonili nové telekomunikačné pravidlá EÚ. Ide o európsky kódex elektronických komunikácií, ktorým sa modernizuje európsky regulačný rámec. Jeho cieľom je zlepšiť možnosti výberu a posilniť práva spotrebiteľov, napríklad zabezpečením zrozumiteľnejších zmlúv, kvalitných služieb a konkurencieschopných trhov.

Kódex zároveň zabezpečuje vyšší štandard komunikačných služieb, vrátane efektívnejších a prístupnejších tiesňových komunikácií. Prevádzkovateľom tiež umožňuje využívať pravidlá, stimulujúce investície do sietí s veľmi vysokou kapacitou, ako aj lepšiu regulačnú predvídateľnosť. Tá vedie k inovačnejším digitálnym službám a infraštruktúram.

Digidane aj digieuro, pravdivý online obsah či biometria: Čo čaká európsky digitálny trh v roku 2021?

Internet už nie je len nástrojom komunikácie, či podnikania, ale aj priestorom, v ktorom sa tvorí realita. Európske inštitúcie sa v novom roku pokúsia ešte viac prepojiť európsky digitrh a predstaviť pravidlá, o ktorých sa vo svete zatiaľ len diskutuje.

Lehota na transpozíciu kódexu do vnútroštátnych právnych predpisov uplynula 21. decembra 2020. Z 27-člennej Únie sa to doposiaľ podarilo len Fínsku, Grécku a Maďarsku. Trojica eurokomisii oznámila prijatie všetkých potrebných opatrení na transpozíciu európskej smernice.

Komisia sa preto rozhodla zaslať formálne výzvy ostatným krajinám, kde požaduje, aby príslušné opatrenia prijali. K dispozícii majú dva mesiace.

Slovenský plán obnovy v digitálnom sektore zatiaľ neráta s priamou podporou priemyslu

Slovenská vláda v Pláne obnovy v oblasti digitalizácie kladie dôraz na štátne IT. Súkromné spoločnosti, zasiahnuté koronakrízou, sa však pýtajú, ako bude vyzerať účelová podpora priemyslu, ktorý v digitalizácii zaostáva. Vláde teraz predstavili vlastné návrhy.

Európsky kódex elektronických komunikácií upravuje regulačný rámec európskeho telekomunikačného sektora a prispôsobuje ho na nové výzvy. Účinnosť nadobudol v decembri 2018 a členské štáty mali dva roky na to, aby tieto pravidlá premietli do národných zákonov.

Ide pri tom o kľúčový právny predpis, ktorého cieľom je vytvoriť európsku gigabitovú spoločnosť a zabezpečiť plnú účasť všetkých občanov EÚ na digitálnom hospodárstve a spoločnosti.