Štáty Únie sa dohodli na uvalení sankcií v prípade kyberútokov z tretích krajín

Ilustračný obrázok. [EPA-EFE/Yuri Kochetkov]

Členské krajiny EÚ v piatok (17. mája) na úrovni ministrov odobrili zavedenie právneho rámca, ktorý Únii umožní zaviesť cielené reštriktívne opatrenia voči tretím krajinám. Ide o snahu odradiť tieto krajiny od kybernetických útokov, ktoré predstavujú hrozbu pre EÚ.

Nový sankčný režim chce Únia uplatniť aj v prípadoch, ak dôjde ku kybernetickým útokom proti tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám. Toto opatrenie by bolo v súlade so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ.

Europarlament žiada spoločné pravidlá pre zastavenie dezinformačných kampaní

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na zintenzívnenie boja proti nepriateľskej propagande a šíreniu nepravdivých správ v Európe. Za hlavný zdroj dezinformačných kampaní označili Rusko.

Nové druhy sankcií

Sankcie sa budú uplatňovať v prípade kyberútokov s rozsiahlym dopadom, ktoré pochádzajú alebo sú riadené z krajín mimo EÚ, ktoré využívajú infraštruktúru mimo Únie, alebo ich vykonávajú osoby či subjekty so sídlom mimo EÚ, prípadne sú realizované s podporou osôb a subjektov pôsobiacich mimo EÚ.

Nový režim sa vzťahuje aj na pokusy o kybernetické útoky s potenciálne významným dopadom. Ide o útoky, ktoré môžu ochromiť kľúčovú infraštruktúru ako chod nemocníc, bánk a úradov, ktoré môžu podkopať organizáciu volebných procesov alebo sú zamerané na krádež firemných tajomstiev.

Nový právny rámec tiež Únii vôbec po prvýkrát umožňuje uvaliť sankcie na osoby alebo subjekty, ktoré sú zodpovedné za kybernetické útoky alebo sa o ne pokúšajú. To isté platí aj v prípade osôb, ktoré poskytujú finančnú, technickú alebo materiálnu podporu pre realizáciu takýchto útokov, alebo ktoré sa na nich podieľajú iným spôsobom.

Únia čelí kyberškandálu: Hackeri roky čítali diplomatické správy, niektoré sú zo Slovenska

Hoci najutajovanejšie informácie hackeri neodhalili, zverejnenie upozornilo na pozoruhodne slabú ochranu rutinnej pošty medzi úradníkmi a diplomatmi EÚ. Medzi stovkami zverejnených depeší sa ocitli aj opisy stretnutí slovenských diplomatov.

Zavedenie tohto typu sankcií si však vyžaduje jednohlasný súhlas všetkých členov EÚ.

Schválené reštriktívne opatrenia zahŕňajú zákaz osôb vycestovať do priestoru EÚ a zmrazenie majetku osôb a subjektov na území Únie. Okrem toho fyzické osoby a firmy z EÚ budú mať zakázané vykonávať akékoľvek finančné transakcie so sankcionovanými osobami a subjektmi.