Štúdia Komisie volá po „sankciách“ za dezinformácie na internete

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Štúdia Európskej komisie o účinnosti postupov Únie v boji proti dezinformáciám kritizuje ich samoregulačnú povahu. Navrhuje, aby sa zaviedli „sankčné a opravné mechanizmy“, ktoré by mali zabezpečiť skutočné dodržiavanie pravidiel.

Kódex postupov proti dezinformáciám je dobrovoľný rámec, ktorý podpísali platformy ako Facebook, Google či Twitter. Na jeho základe sa platformy dohodli na prijatí opatrení na kontrolu dezinformácií na internete.

Kódex zaviedla Európska komisia ešte v októbri 2018 v snahe potlačiť falošné správy v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019.

Štúdia, ktorá vyšla koncom minulého týždňa a pre Komisiu ju vypracovala poradenská spoločnosť Valdani, Vicari a Associates (VVA), však zaznamenala niekoľko nedostatkov v prístupe výkonnej moci k potláčaniu šírenia falošných správ na internete.

Jednou z oblastí je dobrovoľná a samoregulačná povaha kódexu, ktorá sťažuje zodpovednosť platforiem za jeho porušenie.

„Mechanizmy v prípade nedodržania, respektíve nedostatočného plnenia záväzkov, ku ktorým sa platformy zaviazali, by mali byť považované za nástroj, ktorý posilnení dôveryhodnosť dohody,“ uvádza sa v správe.

„Pre tento účel by Komisia mala zvážiť návrh na spoločnú reguláciu, v rámci ktorej by mali vzniknúť aj vhodné mechanizmy presadzovania, sankcie aj mechanizmy nápravy,“ dodáva správa.

Európska legislatíva o digitálnych službách: Komisia medzi platformami nechce monopoly

EÚ chce ešte tento rok predstaviť nariadenie, ktoré by regulovalo online platformy a vyriešilo by množstvo problémov, týkajúcich sa hospodárskej súťaže na digitálnom trhu. Malo by ísť o najambicióznejší projekt Jednotného digitálneho trhu tohto legislatívneho obdobia.

Aby sa posilnila účinnosti kódexu, zvážiť by sa mali aj nové sankcie v prípade nesúladu. Rovnako by medzi exekutívou a platformami mal vzniknúť aj konsenzus o kľúčovej terminológii a požiadavkách. Tie by sa mali následne uplatňovať vo všetkých členských štátoch a v rámci všetkých platforiem.

Štúdia ďalej zistila, že kódex zostáva relevantný a vedie k dobrým výsledkom. „Z toho dôvodu by sa od kódexu nemalo ustupovať a jeho implementácia by mala pokračovať,“ uvádza sa v dokumente.

Zámer potvrdila aj Siada El Ramly, generálna riaditeľka, obchodného združenia EDiMA, zastupujúceho online platformy, ktorá uviedla, že kódex „priniesol pozitívne výsledky a malo by sa v ňom pokračovať.“

Regulácia falošných správ počas koronakrízy

V súvislosti s koronavírusom štúdia pripomína, že výskum prebiehal ešte pred jeho prepuknutí. „Skutočnosť, že pandémia sa stala témou novej vlny dezinformácií, však posilnila potrebu konať,“ uvádza sa v dokumente.

Najmä v tomto bode Komisia nedávno zaznamenala potrebu prijať ráznejšie opatrenia proti dezinformáciám, hlavne po tom, čo sme boli svedkami prudkého nárastu falošných správ, súvisiacich so súčasnou krízou v oblasti verejného zdravia.

Digitálna politika po koronakríze: Dôraz na eZdravie, online vzdelávanie aj elektronickú verejnú správu

Podľa dokumentu, ktorý sa podarilo získať redakcii EURACTIV, by nastavovanie ambicióznych pravidiel v digitálnom sektore Únie mohlo kvôli pandémii meškať. Posúva sa dátum na dokončenie aukcií o frekvencie na 5G siete a pravdepodobne aj plán na reguláciu online platforiem.

Komisár Únie pre spravodlivosť Didier Reynders ešte v apríli informoval členov parlamentného Výboru pre vnútorný trh o tom, že v súvislosti s prepuknutím koronakrízy sa otázka riadenia boja proti dezinformáciám stala aktuálnejšou.

„Počas krízy musíme pokračovať v práci s platformami a žiadať o odstraňovanie mnohých správ z rôznych platforiem na sociálnych médiách,“ uviedol Reynders.

„Potom však budeme musieť myslieť na reguláciu, pretože v súčasnosti nemáme kapacitu na to, ísť ďalej a spraviť viac, než len dohodu s rôznymi aktérmi o dobrovoľnom prístupe.“

„Je pravda, že počas krízy je veľmi dôležité bojovať proti dezinformáciám, ale rovnako dôležité bude, aby Parlament a Rada premýšľali o najlepšom spôsobe organizácie nariadenia, a to už v blízkej budúcnosti,“ uviedol Reynders.