Svetové hospodárske fórum: Dátoví analytici a zdravotnícki technici budú na trhu práce najžiadanejší

Ilustračný obrázok. [Pixabay/rawpixel]

Odborníci na svetovú ekonomiku predstavili najžiadanejšie pracovné pozície, najdôležitejšie zručnosti a najperspektívnejšie priemyselné odvetvia, ktoré budú trh práce ovplyvňovať počas najbližších rokov.

Automatizácia mnohých pracovných procesov, ale aj celých pozícií prichádza spoločne s druhou priemyselnou revolúciou. Svetové hospodárske fórum (WEF) predstavilo výskum, na základe ktorého charakterizovalo desať zručností, ktoré pracovníkom v budúcnosti pomôže nájsť na trhu práce vhodné zamestnanie.

Rovnako charakterizovalo päť priemyselných sektorov, ktoré majú do roku 2020 zaznamenať najväčší nárast. Do konca druhého desaťročia nového milénia má hrať najdôležitejšiu úlohu priemysel technológií a počítačov. Nemenej dôležitý bude sektor sociálnej starostlivosti, sociálnej inteligencie a gramotnosť v nových médiách, ale aj celoživotné vzdelávanie, či oblasť podnikateľskej prezieravosti a prispôsobivosti.

V centre transformovania slovenskej ekonomiky bude najbližšiu dekádu umelá inteligencia

Slovenská republika čelí podľa správy OECD najväčšej transformácii svojho pracovného trhu zo všetkých vyspelých krajín.

Nová práca v nových sektoroch

Štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá so sebou prináša technológie ako umelá inteligencia, internet vecí, či superrýchle kvantové počítače, ale nevytvára len nové pracovné odvetvia. Rovnakou rýchlosťou transformuje trh práce a požiadavky na schopnosti, ktoré by pracovníci mali mať.

V digitálnej ére a v súvislosti s príchodom automatizovaných technológií môže byť podľa štúdií OECD nahradených počítačmi až 60 percent súčasných pracovných miest. Najbližšie dva roky by tento posun mali odštartovať. Pracovné pozície však nemajú zanikať úplne. Európska komisia očakáva, že od roku 2021 do roku 2026 bude zamestnanosť rásť omnoho rýchlejšie ako v ostatných rokoch.

V súvislosti s najrozvinutejšími sektormi bude v najbližších rokoch trh práce potrebovať podľa WEF najmä dátových analytikov. Medicínski technici, fyzioterapeuti, ale aj špecialisti na ergonómiu na pracoviskách sú povolania, ktoré by mali byť na druhom mieste v rebríčku požiadaviek trhu. Predajcovia a marketingoví špecialisti, pracovníci zákazníckych centier a analytici manažmentu budú uzatvárať prvú päťku najžiadanejších pracovníkov na trhu práce v roku 2020.

Softwéroví inžinieri, ale aj učitelia a veterinári by mali byť rovnako významne žiadaní.

Štúdia výskumníkov z Oxfordskej univerzity tvrdí, že na opačnom póle zamestnaní, ktorým hrozí v novej ére najrýchlejší zánik, patria telemerketéri, daňoví poradcovia, účtovníci, či operátori procesných strojov.

Práca 4.0 a dopady digitalizácie: Revolúcia je zložitejšia, ako sa zdalo

O digitalizácii sa dnes hovorí všade. Je ale faktom, že v najbližších niekoľkých rokoch práve ona zmení pracovný svet aj pracovné návyky.

Kľúčové riešenie problémov a kritické myslenie

Pre tých, ktorí sa budú chcieť uplatniť na trhu práce o niekoľko rokov, bude pravdepodobne najlepším receptom na úspech budovanie kompetencií v oblastiach, ktoré stroje zatiaľ nebudú schopné účinne riešiť.

Medzi desiatku schopností, ktoré budú po štvrtej priemyselnej revolúcii žiadané, preto odborníci zaradili na prvé priečky oblasti ako komplexné riešenie problémov, kritické myslenie, či tvorivosť. Manažment ľudí, emocionálna inteligencia, rozhodovacie a vyjednávacie schopnosti, či kognitívna flexibilita budú rovnako figurovať medzi najdôležitejšími požiadavkami náborárov.

Odborníci prízvukujú, že v čase významných hospodárskych zmien na trhu práce by mal výber kariéry závisieť práve na schopnostiach, ktoré človek má. Stále viac sa sledujú najmä takzvané mäkké zručnosti, medzi ktoré patrí schopnosť komunikovať a spolupracovať s ostatnými, riešiť problémy, či kreatívne myslieť.

Umelá inteligencia je parným strojom dneška, hovorí Komisia

Európska komisia predložila v stredu (25. apríla) sériu opatrení, ktoré majú umožniť, aby umelá inteligencia slúžila európskym občanom a posilnila konkurencieschopnosť Európskej únie v tejto oblasti.

Európska únia plánuje do roku 2020 investovať do rozvoja umelej inteligencie 20 miliárd eur. Exekutíva chce zároveň podporiť jej rozvoj v kľúčových odvetviach od dopravy po zdravie, pričom sa pokúsi prepojiť a posilniť výskumné centrá umelej inteligencie v celej Európe a podporiť nové testy a pokusy v tejto oblasti.

Reakciou na rozširovanie automatizácie sú ale aj ďalšie kroky. Brusel v súčasnosti pracuje na reedícii kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, ktorých priority vybrala naposledy v roku 2006.