Teroristický obsah musí byť z internetu v Únii odstránený do hodiny

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Europarlament schválil nariadenie, podľa ktorého musia byť texty, obrázky či videá, podnecujúce k terorizmu, z internetu odstránené do hodiny. Zmiznúť by mali aj návody na výrobu a používanie strelných zbraní a výbušnín. Sankcie zadefinujú členské štáty.

Európsky parlament v stredu (28. apríla) schválil legislatívny návrh, ktorého cieľom je sťažiť šírenie teroristického obsahu v online prostredí.

Nové nariadenie sa bude vzťahovať na texty, obrázky, hlasové nahrávky či videá a živé prenosy, ktoré podnecujú, navádzajú alebo prispievajú k páchaniu teroristických trestných činov alebo nabádajú k účasti na činnosti teroristickej skupiny. V súlade so smernicou o boji proti terorizmu sa budú nové pravidlá vzťahovať aj na online návody na výrobu a používanie výbušnín a strelných či iných zbraní za účelom terorizmu.

Digitálne platformy budú povinné odstrániť nelegálny obsah

Zákon o digitálnych službách (DSA), ktorý 2. decembra predloží Európska komisia, má obsahovať aj povinnosť digitálnych platforiem odstraňovať nelegálny obsah. Ak to neurobia, budú m hroziť vysoké pokuty.

Nariadenie zaviaže poskytovateľov hostingových služieb v každej krajine Európskej únie odstrániť nahlásený teroristický obsah alebo k nemu aspoň znemožniť prístup do hodiny od prijatia príkazu na odstránenie od zodpovedného vnútroštátneho orgánu.

Sankcie za nerešpektovanie pravidiel zadefinujú členské štáty vo vnútroštátnych predpisoch. Výška sankcie by sa pritom mala odvíjať od povahy porušenia pravidiel a veľkosti spoločnosti.
Výnimkou bude obsah zameraný na vzdelávanie alebo slúžiaci na novinárske, umelecké či výskumné účely, prípadne na zvýšenie povedomia o terorizme.

Bez filtrov

Internetové platformy nebudú vo všeobecnosti nútené monitorovať alebo filtrovať všetok nimi nahrávaný obsah. Spoločnosti ako Facebook či Google už závadný obsah odstraňujú do niekoľkých minút od uverejnenia.

Poskytovatelia hostingových služieb budú musieť prijať určité opatrenia, ktoré majú zabrániť propagácii teroristického obsahu. Rozhodnúť majú zodpovedné vnútroštátne orgány.

„Dnes sme ustanovili efektívny mechanizmus, ktorý umožní členským štátom odstraňovanie teroristického obsahu maximálne do hodiny v celej Európskej únii. Pevne verím, že sme dosiahli dobrý výsledok, ktorý vyvažuje bezpečnosť a slobodu prejavu a vyjadrovania na internete, chráni legálny obsah a prístup k informáciám pre každého občana v EÚ a zároveň bojuje proti terorizmu prostredníctvom spolupráce a dôvery medzi štátmi,“ vyhlásil spravodajca Európskho parlamentu, Patryk Jaki (ECR).

Europarlamentný výbor: Teroristický obsah by mal z internetu zmiznúť do hodiny po nahlásení

Výbor pre spravodlivosť podporil návrh na obmedzenie šírenia online obsahu s teroristickou tematikou. Povinnosťou platforiem by už čoskoro mohlo byť odstraňovanie takýchto motívov do hodiny od jeho nahlásenia. Pokuta za neriešenie by mohla dosiahnuť až štyri percentá z celosvetového obratu.

Nové nariadenie však vyvolalo znepokojenie niektorých medzinárodných organizácií, vrátane Amnesty International či Reportéri bez hraníc, ktoré sa obávajú, že by mohlo slúžiť na obmedzenie slobody.

Nariadenie vstúpi do platnosti v 20. deň po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne 12 mesiacov po vstupe do platnosti.