Údaje, ktoré uchováva verejný sektor, majú byť obsiahlejšie a prístupnejšie

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Európska rada schválila reformu, ktorá odstráni prekážky voľného pohybu iných ako osobných údajov v rámci EÚ. Rovnako začala diskusiu aj o smernici, ktorá sprístupní širšie spektrum verejných údajov a zvýši dostupnosť napríklad aj výsledkov verejne financovaného výskumu.

Poslanci Európskeho parlamentu podporili konečný text o voľnom toku neosobných údajov v celej Únii, ktorý by mal výrazne ovplyvniť pravidlá v digitálnej ekonomike ešte v októbri. Dohodu, ktorú s europarlamentom Rada uzavrela ešte v júni, sa dnes (9. novembra) naplnila. Nové pravidlá schválili aj ministri krajín EÚ.

Nariadenie sa týka zrušenia geografického obmedzenia, ktoré bolo doteraz uplatňované pri uchovávaní a spracovaní údajov, ktoré nie sú osobného charakteru.

„Voľný tok údajov je kľúčový pre rast a tvorbu pracovných miest a prispeje k flexibilite našich obchodných spoločností. Odteraz si budú môcť vybrať poskytovateľa cloudu, ktorý im najviac vyhovuje,“ uviedla Margarete Schramböcková, rakúska spolková ministerka pre digitalizáciu a hospodárske záležitosti a predsedníčka Rady

Europoslanci: Dáta, ktoré neidentifikujú osoby, môžu byť spracovávané kdekoľvek v Únii

Poslanci Európskeho parlamentu podporili konečný text o voľnom toku neosobných údajov v celej Únii, ktorý by mal výrazne ovplyvniť pravidlá v digitálnej ekonomike. Nariadenie bolo prijaté s veľkou podporou 520 hlasov za a 81 proti.

Orgány členských štátov budú mať naďalej prístup k údajom, tentokrát sa ale právo rozširuje aj na údaje mimo ich územia.

„Prístup k údajom môže byť potrebný napríklad na účely regulačných kontrol alebo kontrol dohľadu,“ tvrdí v tlačovej správe Rada.

Dnešným hlasovaním Rady sa ukončil legislatívny postup v prvom čítaní. Nariadenie podpíše rada a europarlament spoločne počas plenárneho zasadnutia Parlamentu v polovici novembra. Následne nariadenie uverejní Úradný vestník EÚ.

Vo všetkých členských štátoch tak začne platiť po uplynutí šiestich mesiacov od uverejnenia, teda v polovici mája. Obmedzenia v oblasti lokalizácie údajov zostanú v platnosti v prípade bezpečnostných hrozieb pre členské štáty.

Zdieľanie verejných údajov má byť rozšírené

V zdieľaní údajov hrá dnes v Európe významnú úlohu aj verejný sektor a postupný prechod na funkčný eGovernment. Veľvyslanci členských štátov EÚ sa ešte v stredu (7. novembra) dohodli aj na uľahčení opakovaného používania údajov, ktoré verejný sektor využíva.

Podľa dnes existujúcej smernice sa obsah, ktorý je verejne dostupný na základe vnútroštátnych právnych predpisov o prístupe k dokumentom, v zásade môže opakovane použiť na akékoľvek účely vrátane tých obchodných.

Týmito reformami by sa rozsah pôsobnosti pravidiel rozšíril zo subjektov verejného sektora aj na verejné podniky z odvetvia dopravy a verejných služieb.

Komisárka Jourová: O vaše osobné údaje sa starajú iní, mali by ste sa tiež

Európska únia v máji do pravidiel ochrany osobných údajov zavedie zlatý štandard. Krajiny mimo Európy v týchto pravidlách hľadajú inšpiráciu, píše VĚRA JOUROVÁ.

Rovnako by sa pravidlá rozšírili na údaje, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov a už sa nachádzajú vo verejných archívoch. V návrhu pravidiel sa napríklad hovorí o dynamických údajoch, ako sú údaje o doprave alebo počasí v reálnom čase, pochádzajúce zo snímačov alebo satelitov. Verejné subjekty by museli takéto údaje sprístupniť prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní (API).

V druhej fáze by chcela rada identifikovať aj súbory údajov s vysokou hodnotou, teda také, ktoré majú veľký sociálno-ekonomický význam.

Celkovo podľa Rady by po prijatí takejto smernice mali údaje verejného sektora zlacnieť. Zvýšená dostupnosť a nižšie náklady by mohli uľahčiť prelomové inovácie, z ktorých môžu čerpať menšie spoločnosti či startupy.

„V zásade budú dostupné bezplatne alebo za nepatrné náklady,“ tvrdí v stanovisku Rada.

Dohoda, na ktorej sa tento týždeň zhodli členovia Výboru stálych predstaviteľov dáva predsedníctvu mandát na začatie rokovaní s Európskym parlamentom. Ten však ešte jednotné stanovisko nepredstavil.

Šéf estónskej digitalizácie: Stačia nám údaje od občanov, ostatné urobia algoritmy

SIIM SIKKUT o tom, čo robiť, aby sa z malej krajine stala hviezda digitálneho sveta s nulovou byrokraciou.