Umelá inteligencia je parným strojom dneška, hovorí Komisia

V Únii by sa mali do konca roka 2020 zvýšiť investície do výskumu umelej inteligencie najmenej o 20 miliárd eur. [Pixabay]

Európska komisia predložila v stredu (25. apríla) sériu opatrení, ktoré majú umožniť, aby umelá inteligencia (artificial intelligence, AI) slúžila európskym občanom a posilnila konkurencieschopnosť Európskej únie v tejto oblasti.

Komisia navrhuje trojstupňový prístup v podobe zvýšenia verejných a súkromných investícií do umelej inteligencie, prípravy na sociálno-ekonomické zmeny a vytvorenia etického a právneho rámca.

Sociálno-ekonomické zmeny sa prejavia napríklad v podobe robotizácie, ktorá mnohé pracovné miesta vytvorí, avšak niektoré pozície zaniknú alebo sa zmenia, čo znamená, že krajiny Únie musia modernizovať svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy.

Únia pripravuje usmernenia o etike pri využívaní umelej inteligencie

Európska komisia oznámila, že zriaďuje skupinu pre umelú inteligenciu a za pomoci expertov začína pracovať na návrhu usmernení o etike pri jej využívaní. Informovala o tom Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE).

Predstavy o etike

Aj umelá inteligencia môže priniesť nové etické a právne otázky, a preto eurokomisia chce do konca roka 2018 predstaviť etické usmernenia k vývoju AI, ktoré budú vychádzať z Charty základných práv EÚ.

Podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip pred novinármi pripomenul, že ak v minulosti zmenili svet parný stroj a elektrická energia, v súčasnosti je touto výzvou umelá inteligencia.

„Európa musí tomu čeliť spoločne, aby umelá inteligencia uspela a bola prospešná pre všetkých,“ uviedol.

Podľa jeho slov musí Európska únia do konca roka 2020 investovať v tejto oblasti minimálne 20 miliárd eur. Spresnil, že eurokomisia už koná a podporuje výskumníkov, aby rozvíjali novú generáciu technológií a aplikácií umelej inteligencie a podporuje spoločnosti, aby prijímali výsledky tohto výskumu a začlenili ich do svojej činnosti.

Práca 4.0 a dopady digitalizácie: Revolúcia je zložitejšia, ako sa zdalo

O digitalizácii sa dnes hovorí všade. Je ale faktom, že v najbližších niekoľkých rokoch práve ona zmení pracovný svet aj pracovné návyky.

Zvýšenie investícií o 20 miliárd do roku 2020

Exekutíva Únie upozornila, že Európa má vedcov na svetovej úrovni, ako aj laboratóriá a startupy pôsobiace v tejto oblasti.

Únia dokázala, že je silná v oblasti robotiky a má špičkové odvetvia dopravy, zdravotníctva a výroby, ktoré by mali prijať prvky umelej inteligencie, aby zostali konkurencieschopné vo svete.

Avšak silná medzinárodná súťaž si podľa Bruselu vyžaduje koordinovanú akciu, aby EÚ nezaostávala a bola v popredí rozvoja umelej inteligencie.

V konkrétnej rovine by verejný aj súkromný sektor v Únii mal do konca roka 2020 zvýšiť investície do výskumu umelej inteligencie najmenej o 20 miliárd eur. Komisia sa na podporu tohto cieľa rozhodla v období 2018-20 zvýšiť financovanie programu Horizont 2020 o 1,5 miliardy eur.

Očakáva sa, že to prinesie dodatočné finančné zdroje vo výške 2,5 miliardy eur z už existujúcich verejno-súkromných partnerstiev v robotike a ekonomike založenej na veľkých dátach.

Digitálne spoločnosti: Rozpočet Únie by mal rátať s dvojnásobnými investíciami do technológii

Bruselská asociácia DigitalEurope pripravuje svoj vlastný návrh, v ktorom uvádza, koľko peňazí by malo byť vyčlenených na investície do technologického sektora ako súčasť budúceho rozpočtu Európskej únie.

Koordinovaný plán

Exekutíva EÚ chce zároveň podporiť rozvoj umelej inteligencie v kľúčových odvetviach od dopravy po zdravie, pričom sa pokúsi prepojiť a posilniť výskumné centrá umelej inteligencie v celej Európe a podporiť nové testy a pokusy v tejto oblasti.

V4 predstavila svoje stanovisko k umelej inteligencii

Krajiny Vyšehradskej štvorky žiadajú, aby Únia navýšila finančné prostriedky pre digitálne projekty a aby sa Európska komisia aktívne zapájala do spolupráce členských štátov pri vývoji umelej inteligencie. Jedným z návrhov je aj otvorenie Európskeho observatória pre umelú inteligenciu.

V nadväznosti na vyhlásenie o spolupráci, ktoré 10. apríla 2018 podpísalo 24 členských štátov EÚ a Nórsko, Európska komisia začne pracovať spolu s členskými štátmi Únie na tom, aby do konca tohto roka vypracovala koordinovaný plán o umelej inteligencii.

Hlavným cieľom je maximalizovať vplyv investícií na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, podporiť celoeurópsku spoluprácu, vymieňať si osvedčené postupy a zadefinovať spoločný postup, aby sa zaistila globálna konkurencieschopnosť Únie v tomto sektore.